Międzynarodowy Projekt MAC2 w AWF Warszawa

W dniach 15-21 października br. gościliśmy przedstawicieli 7 uniwersytetów europejskich - 70 studentów i 7 wykładowców z Belgii (z 2 uczelni), Czech, Litwy, Hiszpanii, Holandii i Niemiec. Akcję koordynował uniwersytet w Stenden z Holandii w ramach realizacji projektu MAC2 (Managing Across Cultures) dotyczącego pracy i zarządzania firmami o charakterze wielokulturowym. Jednostką wiodącą ze strony naszej uczelni był Wydział Turystyki i Rekreacji (WTiR).

AWF Warszawa reprezentowali pracownicy WTiR: dr Jacek Oleksiejuk - Prodziekan ds. nauki, mgr Elżbieta Giegżno - lektorka jęz. angielskiego, mgr Michał Sadowski i dr Stanisław Skibniewski z Zakładu Aktywnych Form Turystyczno-Rekreacyjnych oraz lektorki z Wydziału Rehabilitacji: mgr Agnieszka Beer i mgr Donata Wojtyńska. W przedsięwzięciu udział wzięli również studenci z WTiR i Wydziału Rehabilitacji.

Celem projektu było zaoferowanie studentom możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności i postaw niezbędnych do wykonywania pracy za granicą lub w środowisku międzynarodowym. Podczas pobytu w Warszawie studenci pracowali nad rożnymi zadaniami w wielokulturowych zespołach. Był to dobry sposób, aby uczynić ich bardziej świadomymi i wrażliwymi na różnice kulturowe oraz na różnice w stylach komunikacji i zarządzania.

W czasie pobytu w Warszawie zostały zorganizowane liczne imprezy integracyjne, kulturalne oraz wizyty biznesowe w firmach.

Fot. Maria Angeles Sanchez Carrascal

Zapraszamy do galerii zdjęć.

data publikacji: 2017.11.08