E-usługi w AWF Warszawa

 

Umowę na wdrożenie systemu e-usługi podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Rektor AWF Warszawa prof. Andrzej Mastalerz w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie otrzyma z funduszy unijnych ponad 1,4 mln zł dofinansowania na wdrożenie kosztującego prawie 1,8 mln zł systemu e-usług. Na uczelni powstanie zintegrowane środowisko informatyczne i udostępnionych zostanie 9 e-usług m.in.: e-praktyki, staże, wolontariat, e-indeks, e-publikacja, e-płatności, e-konsultacje i zapisy na szkolenia. Ułatwi to dostęp do informacji, a także poprawi komunikację pomiędzy studentami, pracownikami, władzami i partnerami zewnętrznymi. Natomiast wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) do obsługi procesów edukacyjnych przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia wyższego.

Fot. Michał Słaby

data publikacji: 2017.03.10