AWF Warszawa w TOP10 Konkursu PRODOK 2017

W dniu 19 listopada br. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu PRODOK 2017. Była to X edycja konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów pt. „Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia w Polsce – PRODOK 2017”. Głównym celem Konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą wszystkie, polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w tegorocznym konkursie zajęła wysokie V miejsce i została tym samym jedyną wyróżnioną akademią wychowania fizycznego spośród uniwersytetów, politechnik oraz innych akademii biorących udział w konkursie. Naszą uczelnię podczas gali finałowej reprezentowała Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń prof. dr hab. Monika Guszkowska wraz z dr Zuzanną Mazur oraz mgr Pauliną Batorzyńską.

Szczegółowe wyniki konkursu są dostępne na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

data publikacji: 2017.11.20