40 stypendiów Santander Universidades

Pragniemy poinformować, że AWF Warszawa otrzymała z Banku Zachodniego WBK środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia Santander Universidades dla studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni, którzy wyróżniają się aktywnością na rzecz Akademii, zaangażowaniem społecznym, szczególnymi osiągnięciami w nauce, sporcie i działalności pozauczelnianej.

Program stypendialny Santander Universidades spotkał się z dużym zainteresowaniem studentów i pracowników AWF Warszawa. Stypendia wyłonione w drodze konkursu otrzymało 40 osób. Jednorazowe stypendia przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z rozwojem osobistym, naukowym i badawczym.

Serdecznie gratulujemy!


Jednym z fundamentów polityki społecznego zaangażowania prowadzonej przez Bank Zachodni WBK jest wspieranie szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz idei przedsiębiorczości. Założenia te realizowane są poprzez zainaugurowany w grudniu 2011 roku program Santander Universidades. Obecnie należy do niego 57 uczelni wyższych z największych ośrodków akademickich.
Przynależność do programu jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych.

Więcej informacji znajduje się tutaj

data publikacji: 2017.12.12