150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

Z okazji 150. rocznicy urodzin Patrona i Fundatora naszej Alma Mater Marszałka Józefa Piłsudskiego (05.12.1867-12.05.1935) przedstawiciele Kierownictwa Uczelni: JM Rektor prof. Andrzej Mastalerz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Michał Lenartowicz, Prorektor ds. Rozwoju prof. Czesław Urbanik oraz Dyrektor Biura Rektora mgr Agnieszka Swoboda-Zielińska, złożyli kwiaty pod Jego pomnikiem w imieniu społeczności akademickiej.

Fot. Marcin Mielniczuk

data publikacji: 2017.12.05