Prof. Anna Ziemilska 1928 + 2015

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 16 listopada 2015 r. zmarła w wieku 87 lat

prof. dr hab. Anna Ziemilska

z domu Róg

Absolwentka AWF w Warszawie (1948-1951). Pracę zawodową rozpoczęła w Państwowym Instytucie Reumatologii na stanowisku specjalisty gimnastyki leczniczej (1951-1953). W latach 1953-1971 pracowała w Zakładzie Antropologii w Instytucie Naukowym Kultury Fizycznej.  W roku 1971 podejmuje pracę w AWF w Warszawie najpierw jako asystent, potem jako adiunkt, a od 1983 r. docent w Zakładzie Teorii Sportu w Wydziale WF. W 1984 r. rozpoczyna pracę w nowo utworzonym Wydziale Rehabilitacji pełniąc m.in. funkcję kierownika Zakładu Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, a od 1991 r. Kierownik Katedry. W latach 1987 - 1993 była Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Rehabilitacji. Jako członek Senatu kilku kadencji, uczestniczyła w pracach Senackiej Komisji Nauki i przez 2 kadencje kierowała Senacką Komisją Nagród i Odznaczeń. Była też członkiem Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika „Postępy Rehabilitacji".

Przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej. Swoje doświadczenie naukowe zdobywała w słynnej „Szkole" prof. Haliny Milicer.  W 1983 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 1989 tytuł profesora w zakresie nauk o kulturze fizycznej.

W działalności naukowej prowadziła badania nad budową somatyczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych uprawiających sport, a także nad wpływem intensywnego wysiłku na przebieg rośnięcia i dojrzewania biologicznego, zwłaszcza w tzw. „sportach wczesnych". Drugi kierunek badań obejmował obserwacje nad społecznymi i przyrodniczymi uwarunkowaniami sukcesów młodocianych sportowców realizowany w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.16. Trzeci kierunek związany był z zagadnieniami aktywności ruchowej i sportem osób niepełnosprawnych. W latach 1995-1996 kierowała tematem w Problemie Badawczym Zamawianym 003-05 „Stan aktualny i koncepcja rozwiązań przyszłościowych sportu dla ludzi o ograniczonej sprawności".

Wyniki badań prof. A. Ziemilska wielokrotnie prezentowała m.in. na Międzynarodowym Zjeździe Anatomów w Leningradzie (1970), Międzynarodowym Kongresie Aktywności Ruchowej Dziecka w Espoo (Finlandia 1979) oraz Naukowym Kongresie Olimpijskim w Eugene (USA 1984).

Opublikowane wyniki długofalowych badań młodych gimnastyczek (Wpływ intensywnego treningu gimnastycznego na rozwój somatyczny i dojrzewanie dzieci, 1981; Effects of intensive gymnastic training on growth and maturationof children, 1985; Sport dzieci i młodzieży - uwarunkowania i konsekwencje, 1987) do dzisiaj są cytowane w pracach wielu autorów w kraju i za granicą.

Za działalność naukową prof. A. Ziemilska była trzykrotnie wyróżniona nagrodami resortowymi (1983, 1984 i 1986) i wielokrotnie nagrodami rektorskimi. Za osiągnięcia, zarówno na polu nauki i dydaktyki w pracach organizacyjnych i społecznych na rzecz Szkoły, a także w pracach dla środowiska sportowego, odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985) i Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej.

We wspomnieniach rocznika była „wielką przygodą, wielkim odkryciem", o której napisano m.in. : „Lwowianka z krwi i kości, jak wszyscy urodzeni tam Polacy, kochająca to miasto, wspominająca, odtwarzająca swoje dzieciństwo, może być - i jest - niewątpliwie symbolem doskonałości, wiary w sens twórczego życia, pasji do poszuki­wań i odkryć, działania na rzecz innych. Wielka kultura osobista i ogromny dorobek naukowy. Profesor dr hab., ocean wiedzy o sporcie dzieci i młodzieży i rehabilitacji ruchowej. To cała Hania Róg-Ziemilska z naszego wspaniałego rocznika."

Taką zapamiętamy Panią Profesor.

Rodzinie Zmarłej

Składamy wyrazy współczucia i żalu

Rektor i Senat oraz cała społeczność akademicka

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 


 Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 23 listopada br. o godzinie 12.00

 w Kościele Św. Karola Boromeusza w Warszawie na Powązkach (ul.Powązkowska 14).

data publikacji: 2015.11.18