Konferencje

Joga i Relaksacja w Terapii, 22.09.2018

Konferencja jest projektem mającym zgromadzić osoby zajmujące się problematyką stosowania ćwiczeń fizycznych jogi oraz relaksacji w terapii. Organizatorzy Konferencji przewidują wykłady eksperckie i panele dyskusyjne w dwóch sesjach wykładowych oraz dwa warsztaty podzielone na część dotyczącą ćwiczeń jogi oraz relaksacji. W sesjach wykładowych przedstawione zostaną wystąpienia na temat prozdrowotnych oddziaływań jogi i relaksacji. Prelegenci poruszą kwestie dotyczące prawidłowości wykonywania asan z uwzględnieniem poprawnego ustawienia kręgosłupa, miednicy i kończyn dolnych i górnych. Uczestnicy będą mieli okazję poznać rożne aspekty prawidłowego stosowania ćwiczeń fizycznych i relaksacji w jodze prezentowane przez specjalistów jogi i fizjoterapeutów. Konferencja odbędzie się w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

KOMUNIKAT

PROGRAM KONFERENCJI

REGULAMIN KONFERENCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

TERMIN PROMOCYJNEJ OPŁATY KONFERENCYJNEJ PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA CZERWCA!

II Forum Praktyków - Pediatria, 14.12.2018

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

zaprasza na

II Konferencję Naukowo Szkoleniową

„Forum Praktyków – PEDIATRIA"

DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - PODEJŚCIE INTERDYSCYPLINARNE

14.12.2018 r.

KOMUNIKAT 1

Kontakt: forumpraktykow-pediatria@awf.edu.pl

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, 08.06.2018

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych

„Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

08.06.2018 r.

Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, studentów i doktorantów. Tematyka konferencji obejmuje problemy badawcze w fizjoterapii, pielęgniarstwie, terapii zajęciowej, sporcie, wychowaniu fizycznym i zdrowotnym oraz w turystyce i rekreacji.


SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniu 8.06.2018 odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowana w tym roku przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem studentów z całej Polski. Swoje doniesienia naukowe w zakresie szeroko pojętych nauk o kulturze fizycznej oraz nauk o zdrowiu prezentowało ponad 100 studentów i doktorantów reprezentujących 20 uczelni i ponad 20 wydziałów z całej Polski.

Naszą Konferencję wsparli Patroni i Darczyńcy: BZ WBK Santander, Burmistrz Gminy Bielany, firma Wolf oraz Bibliotek Główna AWF Warszawa. Patronat honorowy konferencji objął Jego Magnificencja Rektor AWF Warszawa prof. Andrzej Mastalerz oraz Burmistrz Gminy Bielany Tomasz Mencina. W imieniu Komitetu Organizacyjnego kierujemy słowa podziękowania za współpracę i wsparcie.

Podczas Konferencji odbyły się warsztaty dla uczestników z metody FDM i treningu Body Art organizowane przez firmę REH-ART. W każdym z pięciu paneli tematycznych odbywał się konkurs. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność!

Panel: Rehabilitacja, terapia zajęciowa

I miejsce Ewelina Ołowiana,Politechnika Opolska, Wpływ obciążenia na jakość artrokinematyki w stawie rzepkowo-udowym

II miejsce Kamil Kublin,Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Ocena użyteczności testów wzorców ruchowych i taśm mięśniowo-powięziowych u pacjentów po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

III miejsce Magdalena Stawińska, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Indukowane potknięcia z wykorzystaniem Systemu Motek Grail a wybrane parametry kinematyczne miednicy – doniesienie wstępne

Panel: Nauki o zdrowiu

I miejsce Ewa Rodziewicz, Joanna Jaworska, Katarzyna Micielska, Marta Kozłowska, Mateusz Ewertowski, AkademiaWychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Zmiany stężenia białka Irisin i miostatyny w odpowiedzi na wysiłek ekscentryczny i terapię zimnem

II miejsce Agnieszka Polaczek, Martyna Swatowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Systematyczny przegląd literatury w zakresie badań w temacie rozwoju dostosowań posturalnych u niemowląt i małych dzieci

III miejsce Kinga Dymowska, Wanda Forczek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Atrakcyjność chodu kobiet w świetle biomechanicznej analizy

Panel: Wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja

I miejsce Ewelina Michowska, Anna Jóźwiak, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie filia w Białej Podlaskiej,  Wpływ wysiłku fizycznego na stabilność posturalną

II miejsce Maciej Walendzik, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,  Ewaluacja produktu zwiększającego motywację do treningu rekreacyjnego na cykloergometrze

III miejsce Dagmara Mierzejek, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Turystyka filmowa – City placement, nietypowy sposób na promocję w turystyce

Panel: Sport

I miejsce Krzysztof Ćwikła, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,  Związek pomiędzy równowagą dynamiczną i sztywnością mięśniową kończyn dolnych w grupie koszykarzy

II miejsce Michał Garczyński, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Analiza obciążeń przenoszonych przez stawy kończyn dolnych w treningu plajometrycznym

III miejsce Dominika Granda, Małgorzata Turek, Maria Szmidt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ocena spożycia napojów izotonicznych w wybranej grupie mężczyzn aktywnych fizycznie

Panel: Sesja studentów studiów doktoranckich

I miejsce Anna Pietrzak, Grażyna Lutosławska, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wykorzystanie indeksu zapalnego diety do oceny sposobu żywienia kobiet i mężczyzn regularnie aktywnych fizycznie

II miejsce Katarzyna Krzysztoszek, AkademiaWychowania Fizycznego w Warszawie, Fizjoterapia w wysiłkowym nietrzymanie moczu u kobiet - przegląd piśmiennictwa

III miejsce Anna Głębocka, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Antropometryczne i biomechaniczne uwarunkowania techniki smeczu z forehandu w badmintonie - wyniki badań pilotażowych

Izabela Rutkowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
KO SKN


W związku z licznymi pytaniami o dalszą możliwość zgłaszania się do uczestnictwa w Konferencji  informujemy, że termin rejestracji i nadsyłania streszczeń na Ogólnopolską Konferencję SKN został przedłużony do 6.05.2018 !!!!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych studentów I, II oraz III stopnia studiów.

W odpowiedzi na często pojawiające się pytanie o konieczność przynależności do SKN-ów:

Bycie członkiem koła naukowego nie jest wymagane aczkolwiek preferowane.

Czynny udział mogą wziąć wszyscy chętni, których doniesienie naukowe będzie zgodne z zakresem tematycznym Konferencji oraz spełnią wymogi formalne szczegółowo opisane w Komunikacie II (w załączniku).

KOMUNIKAT I

KOMUNIKAT II

KOMUNIKAT III

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy serdecznie!

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda", 18-19.05.2018

MIEDNICA CZŁOWIEKA – SPOJRZENIE WIELOASPEKTOWE

18-19.05.2018 WYDZIAŁ REHABILITACJI, AWF WARSZAWA

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERZY

KOMUNIKAT

PROGRAM KONFERENCJI*

*Program może ulec niewielkim zmianom

REGULAMIN KONFERENCJI


PATRONI

  
  
 Konsultant Krajowy ds Fizjoterapii - prof. Jan Szczegielniak 
 Konsultant Krajowy ds Rehabilitacji - prof. Marek Jóźwiak

IX Forum Praktyków - Skoliozy, 16.03.2018

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

zaprasza na

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY

Zapisy tylko na listę rezerwową

Będą mieli Państwo okazję wysłuchać wystąpień na temat postawy człowieka. Prelegenci poruszą kwestie dotyczące nieprawidłowości w obrębie ustawienia kręgosłupa, tułowia, miednicy i kończyn dolnych u dzieci. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rożne spojrzenia na wady postawy. Wśród wykładowców znajdą się specjaliści fizjoterapeuci i lekarze. Konferencja odbędzie się w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy

KOMUNIKAT

PROGRAM*

*Program może ulec niewielkim zmianom

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Opłaty:

Do 11 lutego 2018r
Lekarze, Fizjoterapeuci - 180zł
Studenci - 140zł (na podstawie ważnej legitymacji)

Po 11 lutego 2018r
Lekarze, Fizjoterapeuci - 220zł
Studenci - 180zł (na podstawie ważnej legitymacji)

Wszystkie opłaty prosimy przesyłać na konto:

Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego
00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
BZ WBK SA XIV Oddział Warszawa: 60 1090 1014 0000 0001 0363 0452
z dopiskiem SKOLIOZY NAZWISKO i IMIĘ UCZESTNIKA

Regulamin uczestnictwa


PATRONI

  
    

PATRONI MEDIALNI

I Forum Praktyków - Pediatria, 01.12.2017

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

zaprasza na

I Konferencję Naukowo Szkoleniową

„Forum Praktyków – PEDIATRIA"

WCZESNA DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH

01.12.2017 r.

KOMUNIKAT 3

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Uwaga! Brak wolnych miejsc na warsztatach: 1A, 3A, 1B, 3B.

PROGRAM KONFERENCJI*

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu konferencji

Kontakt: forumpraktykow-pediatria@awf.edu.pl


Po dużym sukcesie jaki odniosło Forum Praktyków - Skoliozy, postanowiliśmy poszerzyć tematykę konferencji o nowe obszary. Tym razem chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na Forum poruszające problematykę diagnostyki rozwojowej dziecka.

Podczas I Forum Praktyków - Pediatria zaprezentujemy Państwu najnowsze narzędzia szeroko pojętej diagnostyki (fizjoterapeutycznej, neurologopedycznej, pedagogicznej) stosowane we wczesnej interwencji wspomagania rozwoju.

Będą mieli Państwo możliwość udziału w 2 autorskich warsztatach, prowadzonych przez wybitnych praktyków.


PATRONI


III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 29.09.2017

Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie  - interdyscyplinarna opieka nad rodziną

Pielęgniarstwo AWF-Medicover: Europejski standard zawodu

ORGANIZATORZY

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa

KOMUNIKAT 1

PROGRAM KONFERENCJI

FOTORELACJA

29 wrzesień 2017


VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda", 26-27.05.2017

STAW KOLANOWY - KOSZMAR EWOLUCJI

26-27.05.2017 WYDZIAŁ REHABILITACJI, AWF WARSZAWA

KOMUNIKAT

SESJA PLAKATOWA - ZWYCIĘZCA

Podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda" w dniach 26-27 maja 2017 odbyła się sesja plakatowa. Spośród zgłoszonych prac wyróżniona została praca Macieja Biały, Grzegorza Niechaj, Joanny Rachwalskiej, Julity Hofstede, Kamila Kublin „Ewolucja stanu funkcjonalnego pacjentów po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego". Gratulujemy!

PROGRAM KONFERENCJI*

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu konferencji

ORGANIZATORZY

PATRONI HONOROWI

PATRONI MEDIALNI

Pierwsza zapowiedź konferencji - Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda - tym razem tematyka będzie dotyczyła stawu kolanowego. Prelegenci omówią zagadnienie z wielu perspektyw poczynając od nauk podstawowych, przez diagnostykę zarówno kliniczną, jak i obrazową po omówienie leczenia wybranych patologii. Przewidziane są również warsztaty, gdzie uczestnicy będą praktykować.


VIII Forum Praktyków - Skoliozy, 17.03.2017

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

PATRONI HONOROWI

PATRONI MEDIALNI

https://medtube.pl

Najbliższe Forum odbędzie się 17.03.2017 roku. Temat: SKOLIOZY NERWOWO-MIĘŚNOWE

ZAPRASZAMY!

!! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!

FORMULARZ REJESTRACYJNY*

*Uwaga - zmiana numeru rachunku bankowego

KOMUNIKAT 1

PROGRAM KONFERENCJI*

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu konferencji

List Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutycznej, Pana dr hab. n. med Macieja Krawczyka do uczestników VIII Forum Praktyków Skoliozy

Serdecznie zapraszamy na VIII edycję Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Forum Praktyków – SKOLIOZY, podczas której prelegenci poruszą kwestię dotyczące skolioz w takich schorzeniach jak dystrofia Duchenne'a, rdzeniowy zanik mięśni, mózgowe porażenie dziecięce czy przepuklina oponowo-rdzeniowa. Wśród wykładowców znajdą się: prof. Tomasz Kotwicki, prof. Leszek Sagan, prof. Marek Jóźwiak, prof. Maciej Tęsiorowski, prof. Jacek Durmała, prof. Małgorzata Domagalska-Szopa, prof. Andrzej Szopa, dr Albert Fujak, dr Tomasz Potaczek, dr Marta Bogotko, dr Maria Jędrzejowska, dr Jolanta Stępowska, dr Krzysztof Graff, dr Agnieszka Stępień, mgr Joanna Surowińska, mgr Beata Wnuk, mgr Jakub Marciński, mgr Katarzyna Guzek. Będę Państwo mieli również okazję wziąć udział w trzech warsztatach. Zaplanowaliśmy warsztat, podczas którego razem ze specjalistami, zarówno lekarzami jak i fizjoterapeutami, będą mogli Państwo omówić przypadki kliniczne pacjentów, warsztat dotyczący zaburzeń posturalnych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz warsztat metody PNF w leczeniu skolioz nerwowo- mięśniowych.

Serdecznie zapraszamy!


VII Forum Praktyków - Skoliozy, 18.11.2016

Najbliższe Forum odbędzie się 18.11.2016 roku. Temat: LECZENIE GORSETOWE SKOLIOZ

ZAPRASZAMY!

PROGRAM VII FORUM PRAKTYKÓW SKOLIOZY*

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Forum

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA - BRAK WOLNYCH MIEJSC!

KOMUNIKAT 1

List Prezesa ZG Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Pana prof. dr hab. n.med Waldemara Kostewicza - Patrona honorowego VII FPS.

VII edycja Forum, która odbędzie się 18.11.2016, jest kolejnym wydarzeniem z cyklu konferencji poświęconych zagadnieniu skolioz. Spotkania odbywają się wiosną (marzec) oraz jesienią (listopad). Pierwsza edycja została zorganizowana z inicjatywy grupy wykładowców Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzięki obecności wysokiej klasy specjalistów, pracujących w najlepszych ośrodkach zajmujących się leczeniem pacjentów ze skoliozami, mamy okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz prezentacji dorobku naukowego w tym zakresie. Dotychczas zrealizowaliśmy tematykę związaną z diagnostyką, metodami leczenia oraz skoliozach w zaburzeniach neurorozwojowych. Najbliższe forum poświęcone będzie gorsetowaniu, natomiast na następnym omawiane będą skoliozy w chorobach nerwowo-mięśniowych. Zapraszamy serdecznie do udziału.


II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie – działania profilaktyczne w różnych okresach życia człowieka, 23.09.2016

Warszawa, 23 września 2016

KOMUNIKAT 1

PROGRAM KONFERENCJI


V Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona „Myśli rehabilitacyjnej profesora Andrzeja Seyfrieda", 20-21.05.2016

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21.05.2016.

KOMUNIKAT III

!!ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI W SALI WYKŁADOWEJ 4 NA WYDZIALE REHABILITACJI!!


SPONSORZY

 

PATRON HONOROWY

DYREKTOR BIURA WHO (ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA) W POLSCE

oraz

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE

oraz

Komitet Rehabilitacji , Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN


PARTNERZY


PATRONI KONFERENCJI


VI Forum Praktyków - Skoliozy, 11.03.2016

Najbliższe Forum odbędzie się 11.03.2016 roku. Temat: SKOLIOZA A ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE

ZAPRASZAMY!

PROGRAM VI FORUM PRAKTYKÓW SKOLIOZY

FORMULARZ REJESTRACYJNY


V Forum Praktyków - Skoliozy, 20.11.2015

PROGRAM V FORUM PRAKTYKÓW - SKOLIOZY

FORMULARZ REJESTRACYJNY

(klikaj na strzałkę, aby obejrzeć całą prezentację)

IV Forum Praktyków - Skoliozy, 13.03.2015

!! BRAK WOLNYCH MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW !!

KOMUNIKAT NR 1 - IV FORUM PRAKTYKÓW - SKOLIOZY

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, czwartej już konferencji FORUM SKOLIOZY, która odbędzie się w dniu 13.03.2015 roku w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Podczas IV FORUM w dalszym ciągu będziemy dyskutować o sposobach leczenia zachowawczego osób ze skoliozami, ze szczególnym uwzględnieniem METOD FIZJOTERAPEUTYCZNYCH.

W części teoretycznej zaproszeni goście, lekarze i fizjoterapeuci, przedstawią w swoich wystąpieniach najnowsze doniesienia naukowe nawiązujące do podejmowanej tematyki. Nie zabraknie panelu dyskusyjnego, w którym tak chętnie i konstruktywnie dotychczas Państwo uczestniczyliście.

W części praktycznej zaprezentowane zostaną dwie kolejne koncepcje fizjoterapeutyczne umożliwiające oddziaływanie na narząd ruchu osoby ze skoliozą na poziomie struktur, funkcji i aktywności - metoda Kaltenborna i Evjentha oraz PNF. Warsztaty poprowadzą wieloletni wykładowcy Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, instruktorzy wspomnianych metod - mgr Grzegorz Balik (Certyfikowany Instruktor OMT Kaltenborna-Evjentha) oraz dr Agnieszka Stępień (Advanced Instructor International PNF Association).

Opłaty do 15 stycznia 2015 r.:

Lekarze i fizjoterapeuci - 160 zł

Studenci - 120zł

Po 15 stycznia 2015 r.

Lekarze i fizjoterapeuci - 200 zł

Studenci - 160 zł

Wpłat dokonujemy na konto: Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego, 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 BZ WBK SA XIV Oddział Warszawa: 60 1090 1014 0000 0001 0363 0452 z dopiskiem SKOLIOZY (nazwisko i imię uczestnika)

Informacje

www www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/konferencje

e-mail forumpraktykow-skoliozy@awf.edu.pl

Facebook https://www.facebook.com/events/1374846266154042/?fref=ts

tel. 22 834 35 14

Termin zgłoszeń do 20.02.2015 (opłata ulgowa do 15.01.2015)

!! BRAK WOLNYCH MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW !!

Termin konferencji 13.03.2015

PROGRAM IV FORUM PRAKTYKÓW - SKOLIOZY

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

ARCHIWUM POPRZEDNICH EDYCJI FORUM PRAKTYKÓW - SKOLIOZY

PATRONI MEDIALNI