Konferencje

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 27.09.2019

Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - współczesne pielęgniarstwo w nauce i praktyce

Pielęgniarstwo AWF-Medicover: Europejski standard zawodu

KOMUNIKAT I

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teoria i Praktyka Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Biała Podlaska 9-10.10.2019

PTN-AAF wspólnie z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II i Wydziałem Rehabilitacji AWF Warszawa organizuje VI Międzynarodową Konferencję „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”, która odbędzie się w dniach 9-10 października 2019 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Celem przygotowywanej konferencji będzie prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej (AAF).

Zaproszeni wykładowcy, z kraju i z zagranicy, to wybitni specjaliści w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej (APA). W imieniu organizatorów Konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką rehabilitacji, rekreacji, turystyki, wychowania fizycznego, edukacji specjalnej oraz sportu osób ze specjalnymi potrzebami do aktywnego uczestnictwa.

Tematyka konferencji, komunikaty oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konferencji.

Termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń upływa: 20.07.2019

Miejsce konferencji:

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II

21-500 Biała Podlaska

ul.Sidorska 95/97

Opłata konferencyjna:

- członkowie PTN-AAF, doktoranci - 200,- zł (opłacone składki za 2018 i 2019)

- pozostali uczestnicy - 250,- zł

- studenci, uczestnicy bierni - bezpłatnie (nie obejmuje warsztatów)

III Forum Praktyków - Pediatria, 15.11.2019

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

zaprasza na

III Konferencję Naukowo Szkoleniową

„Forum Praktyków – PEDIATRIA"

TECHNIKI MANUALNE W  FIZJOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

15.11.2019 r.

KOMUNIKAT I

KOMUNIKAT II

HARMONOGRAM KONFERENCJI

FORMULARZ REJESTRACYJNY

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda", 17-18.05.2019

BARK – NASTĘPSTWO EWOLUCJI

17-18.05.2019 WYDZIAŁ REHABILITACJI, AWF WARSZAWA

ORGANIZATOR

PARTNERZY

PATRONI HONOROWI

PATRONI MEDIALNI

REGULAMIN UCZESTNICTWA

KOMUNIKAT

PROGRAM

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami organizator podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego terminu dla dwóch wystąpień, które odbędą się w piątek 17.05.2019 w godzinach 17.30-19.00. Więcej informacji w programie oraz w formularzy zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


OPŁATA KONFERENCYJNA

Rejestracja jest ważna po dokonaniu opłaty (termin 7 dni od daty rejestracji - decyduje data księgowania):

Numer rachunku bankowego: Santander Bank Polska: 60 1090 1014 0000 0001 0363 0452

z dopiskiem: Imię i Nazwisko Uczestnika - SEYFRIED

X Forum Praktyków - Skoliozy - 15.03.2019

KOMUNIKAT


Brak Wolnych miejsc - zapisy tylko na listę rezerwową


Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

zaprasza na

X Konferencję Naukowo-Szkoleniową Forum Praktyków - SKOLIOZY

FIZJOTERAPIA W LECZENIU OPERACYJNYM

Warszawa, 15 marca 2019

Organizatorzy Forum przewidują sześć sesji referatowych. W sesjach przedstawione zostaną wystąpienia dotyczące operacji i fizjoterapii w leczeniu operacyjnym deformacji kręgosłupa, fizjoterapii w skoliozach wczesnodziecięcych i dziecięcych, w operacjach skolioz nerwowo-mięśniowych. Prelegenci poruszą kwestie dotyczące bólu po operacji skoliozy i przedstawią propozycje radzenia sobie z nimi. Omówione zostaną również aspekty aktywności fizycznej oraz wskazania i przeciwwskazania do uprawiania sportu. W szóstej sesji Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z konkretnymi przypadkami klinicznymi prezentowanymi przez fizjoterapeutów i lekarzy.

OPŁATY KONFERENCYJNE

Rejestracja jest ważna po dokonaniu opłaty (termin 7 dni od daty rejestracji- decyduje data księgowania):

Numer rachunku bankowego: Santander Bank Polska: 60 1090 1014 0000 0001 0363 0452

z dopiskiem: imię i nazwisko SKOLIOZY

Lekarze, Fizjoterapeuci - 200 zł

Studenci (nie dotyczy doktorantów) - 160 zł (na podstawie ważnej legitymacji)

REGULAMIN UCZESTNICTWA

FORMULARZ UCZESTNICTWA

PROGRAM

II Forum Praktyków - Pediatria, 14.12.2018

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

zaprasza na

II Konferencję Naukowo Szkoleniową

„Forum Praktyków – PEDIATRIA"

DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - PODEJŚCIE INTERDYSCYPLINARNE

14.12.2018 r.

KOMUNIKAT 1

KOMUNIKAT 2

KOMUNIKAT 3

PROGRAM KONFERENCJI

STRESZCZENIA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Kontakt: forumpraktykow-pediatria@awf.edu.pl

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 28.09.2018

Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - Człowiek w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności

Pielęgniarstwo AWF-Medicover: Europejski standard zawodu

KOMUNIKAT II

XIII Jesienne Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych", 14-16.09.2018

ORGANIZUJĄ

XIII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII

"Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych"

14-16 września 2018

KOMUNIKAT II

Joga i Relaksacja w Terapii, 22.09.2018

Konferencja jest projektem mającym zgromadzić osoby zajmujące się problematyką stosowania ćwiczeń fizycznych jogi oraz relaksacji w terapii. Organizatorzy Konferencji przewidują wykłady eksperckie i panele dyskusyjne w dwóch sesjach wykładowych oraz dwa warsztaty podzielone na część dotyczącą ćwiczeń jogi oraz relaksacji. W sesjach wykładowych przedstawione zostaną wystąpienia na temat prozdrowotnych oddziaływań jogi i relaksacji. Prelegenci poruszą kwestie dotyczące prawidłowości wykonywania asan z uwzględnieniem poprawnego ustawienia kręgosłupa, miednicy i kończyn dolnych i górnych. Uczestnicy będą mieli okazję poznać rożne aspekty prawidłowego stosowania ćwiczeń fizycznych i relaksacji w jodze prezentowane przez specjalistów jogi i fizjoterapeutów. Konferencja odbędzie się w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

KOMUNIKAT

PROGRAM KONFERENCJI

REGULAMIN KONFERENCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

TERMIN PROMOCYJNEJ OPŁATY KONFERENCYJNEJ PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA CZERWCA!


PRELEGENCI

dr hab. prof. AWF Janusz Szopa

- kierownik Katedry Zarządzania Sportem i Turystyką w AWF Katowice,

- współtwórca i kierownik studiów podyplomowych Relaksacja i Joga na Wydziale Rehabilitacji w AWF Warszawa,

- współtwórca Stowarzyszenia Jogi Akademickiej (wiceprezes), Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara (b. wiceprezes) oraz innych organizacji zajmujących się promocją jogi,

- twórca programów nauczania na kursach instruktora rekreacji ruchowej m. in. w specjalności hatha joga, a także w uczelniach wyższych z zakresu: hatha jogi, technik relaksacyjnych, kinezypsychoprofilaktyki, orientalnych technik pracy z umysłem, psychosomatyki i zarządzania stresem,

- współtwórca europejskich, rządowych i samorządowych programów nauczania z zakresu rekreacji ruchowej dla osób w wieku dojrzałym,

- autor i współautor 3 książek oraz około 75 publikacji naukowych i kilkunastu artykułów popularyzatorskich z zakresu jogi i jej zastosowań w profilaktyce zdrowia, a także około 120 artykułów z zakresu nauk technicznych i nauk o zarządzaniu.

Temat wykładu - Czym jest joga? Autor dr hab. prof. AWF Janusz Szopa

Joga jest starożytnym systemem filozoficznym wskazującym metody ćwiczeń dzięki którym oddziałujemy na swoje ciało i umysł. Wykopaliska archeologiczne wskazują, że powstała ona  przeszło 4 tysiące lat wstecz. Słowo joga oznacza ujarzmienie lub połączenie. Jej podstawy zostały spisane około 2 tysięcy lat wstecz przez Patańdżalego, który objaśnia, iż stanowi ona ujarzmienie swojej świadomości, ego i umysłu. Współczesna nauka rozumie techniki jogi jako techniki psychosomatyczne, w szczególności zwracając uwagę na ćwiczenia ciała oraz umysłu. W trakcie wykładu omówiona zostanie klasyczna ścieżka jogi indyjskiej, inne odmiany jogi, a także te elementy przekazu starożytnych które znajdują podporę w nauce.

Temat wykładu - Czym jest relaksacja?  Autor dr hab. prof. AWF Janusz Szopa

Relaks jest zmniejszeniem napięcia somatopsychicznego w całym ciele. Stan ten uzyskuje się poprzez odpowiedni trening, który prowadzi do odczucia i uświadomienia sobie własnego ciała oraz zmniejszenia (lub uwolnienia się od) napięć fizycznych i konfliktów psychicznych. W trakcie wykładu omówione zostaną różne odmiany treningów relaksacyjnych w tym poprzez: ćwiczenia fizyczne (metoda Jacobsona, hatha joga), trening autogenny Schultza, ćwiczenia wyobraźni (wizualizacja) oraz ćwiczenia koncentracji umysłu. Wskazane zostaną wykazane przez współczesną naukę korzyści z ich systematycznego stosowania, w szczególności w zarządzaniu stresem.

Temat warsztatu - Warsztat  joga w praktyce

Przeprowadzona zostanie sesja asan uwzględniająca umiejętności uczestników. Ćwiczenia będą dobierane tak, aby ruch był wykonany w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej oraz poprzecznej. W trakcie zajęć będą podawane objaśnienia jak bezpiecznie wykonywać dane ćwiczenie a cała praktyka asan będzie stanowiła aktywność prozdrowotną. W szczególności wykonywane będą pozycje stojące, siedzące i leżące. Sesja zostanie zakończona krótkim relaksem.


dr Ida Wiszomirska

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie. Kierownik Zakładu Anatomii i Kinezjologii Katedry Nauk Przyrodniczych oraz absolwentka Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie. Od ponad 20 lat nauczyciel akademicki specjalizujący się w kinezjologii i anatomii prawidłowej człowieka oraz rehabilitacji w miopatiach uwarunkowanych genetycznie. Autorka kilkudziesięciu prac z zakresu zaburzeń postawy, stabilności posturalnej, prewencji upadków, chodu, fizjoterapii chorób nerwowo-mięśniowych, badań funkcji płuc: (https://www.researchgate.net/profile/Ida_Wiszomirska). Wykonawca lub kierownik w 5 grantach, 11 projektach statutowych. Uczestniczyła w ponad 30 konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych. Autorka podręcznika Anatomia Układu Ruchu Człowieka, współautorka podręcznika dla studentów; Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie oraz twórca autorskiego programu do nauczania kinezjologii na kierunku Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa oraz na studiach podyplomowych Joga i Relaksacja.

Temat wykładu - Kinezjologiczne aspekty ćwiczeń jogi.  Autor dr Ida Wiszomirska

Podczas wykładu zostaną omówione następujące aspekty: prawidłowa budowa i funkcjonowanie układu ruchu, które uzależnione jest od harmonijnej współpracy wszystkich struktur anatomicznych i znacznej ruchomość jej stawów przy zachowanej dobrej stabilności. Podjęte będą najczęstsze błędy popełniane przez ćwiczących wpływające na przeciążenia układu ruchu. Omówione zostaną podstawowe principia ustawienia części ciała w asanach tzw. zasada osiowości, fizjologicznych zakresów ruchu i odwrotnie jak nieprawidłowe ustawienie części ciała wpływa na zaburzenia w ustawieniu kończyn dolnych i kręgosłupa. Przewodnim celem wykładu będzie prawidłowa postawa ciała i najczęstsze zaburzenia jej ustawienia.


dr hab. Małgorzata Grabara

dr hab. Małgorzata Grabara

Doktor habilitowana nauk o kulturze fizycznej, kierownik Zakładu Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Od ponad 20 lat nauczyciel akademicki specjalizujący się w korekcji i diagnostyce wad postawy ciała, aktywności fizycznej ukierunkowanej na jej prozdrowotny charakter, a w szczególności w hatha jodze oraz innych formach fitness. Autorka lub współautorka ponad 80 publikacji z zakresu problematyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży, w tym dzieci z dysfunkcjami wzroku i słuchu, wpływu treningu sportowego na postawę ciała, efektów ćwiczeń jogi na wybrane aspekty zdrowia i sprawności fizycznej, popularyzacji hatha jogi jako rekreacji ruchowej i prozdrowotnej formy aktywności fizycznej, a także prac dotyczących oceny poziomu aktywności fizycznej, dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i postrzeganej zdolności do pracy wśród osób z różnych grup zawodowych i w różnym wieku. Współautorka książki „Asany jogi dla współczesnego człowieka”. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Wykładowca na kursach instruktora hatha jogi i studiach podyplomowych relaksacja i joga. Od ponad 15 lat ćwiczy jogę, a od ponad 10 lat prowadzi zajęcia z osobami w różnym wieku i zróżnicowanym poziomie sprawności fizycznej (studentami AWF, sportowcami, osobami dorosłymi i starszymi, słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku). Wykładowca i instruktor w programach europejskich z zakresu rekreacji ruchowej i promocji zdrowia dla osób dorosłych.

Temat wykładu - Hatha joga a postawa ciała. Autor dr hab. Małgorzata Grabara

Postawa ciała stanowi odzwierciedlenie zmysłu kinestetycznego, równowagi mięśniowej i koordynacji nerwowo-mięśniowej, jest nawykiem ruchowym i bywa charakterystyczna dla każdego człowieka. Podejmując różnorodną aktywność fizyczną czy też prowadząc siedzący styl życia kształtujemy naszą postawę ciała.

Hatha joga jako jedna z form aktywności fizycznej wpływa na postawę ciała człowieka, co udowodniono w różnych badaniach naukowych.

Celem referatu jest przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących wpływu ćwiczeń jogi na postawę ciała człowieka, a w szczególności na kształt fizjologicznych krzywizn kręgosłupa.

Temat warsztatu - Hatha joga jako prozdrowotna forma aktywności fizycznej.

Przeprowadzona zostanie sesja hatha jogi uwzględniająca odpowiednią intensywność ćwiczeń, zgodnie z rekomendacjami WHO, czego efektem powinna być poprawa ogólnej sprawności fizycznej.

Dobór asan będzie cechować się wszechstronnością, aby wzmocnić, a następnie rozciągnąć wszystkie duże grupy mięśni, poprawić równowagę, mobilność, koordynację ruchową. Sesja będzie obejmowała asany we wszystkich trzech płaszczyznach ruchu i w różnych pozycjach wyjściowych (stojących, siedzących, leżących i odwróconych).

W czasie ćwiczeń będą przekazywane informacje o pracy poszczególnych mięśni szkieletowych.


mgr Agnieszka Kmiecik

Absolwentka studiów podyplomowych Relaksacja i Joga AWF w Warszawie. Obecnie słuchaczka studiów doktoranckich AWF w Katowicach. Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hatha joga. Wykładowca na kursach instruktorskich rekreacji ruchowej w oparciu o system ćwiczeń hatha jogi. Członek Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Częstochowskiej - sekcja jogi. Zainteresowania to rekreacja ruchowa, a szczególności joga oraz techniki relaksacji i pracy z umysłem, RSA i EEG Biofeedback w neuropsychologii, praktyk NLP.

Temat wykładu - Wpływ ćwiczeń hatha jogi na pokonywanie codziennych barier.

Autorzy mgr Agnieszka Kmiecik, dr hab. prof. AWF Janusz Szopa

Współczesny człowiek w swoim codziennym życiu ma do czynienie z ograniczeniami, które rozumiemy jako bariery poprzez istnienie których nie spełnione są założone sobie warunki życia. Te ograniczenia dotyczą naszej somy oraz psychiki. Joga to starożytny system ćwiczeń, dzięki któremu osoba ćwicząca wzmacnia i uodpornia ciało oraz uspokaja umysł. W szczególności praktykuje się asany (pozycje ciała), po których wykonaniu następuje rozluźnienie mięśni. W nauce o kulturze fizycznej klasyfikuje się ten rodzaj ćwiczeń jako fizyczną aktywność prozdrowotną (rekreację ruchową), odnowę psychosomatyczną. Wyniki uzyskane w badaniach przeprowadzonych na słuchaczach podyplomowych studiów Relaksacja i Joga Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz osób z sekcji jogi Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Częstochowskiej wskazały przyczyny występowania ograniczeń w życiu (psychosomatyczne bariery), ale także ich zmniejszanie się, wskutek wykonywania ćwiczeń jogi fizycznej (hatha jogi).


dr Joanna Górna

Doktor nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, autorka wielu artykułów i publikacji dotyczących jogi, relaksacji, kształcenia ustawicznego, m.in. współautorka  książek „ Joga dla zdrowia” oraz „Joga - ruch, oddech, relaks”, Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Częstochowie, wykładowca na studiach podyplomowych Relaksacja i Joga Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz kursach instruktora rekreacji ruchowej w specjalności hatha joga. Od wielu lat zajmuje się promocją zdrowego stylu życia, technikami pokonywania stresu i pracy z umysłem. Uczestnik wielu europejskich i krajowych projektów badawczych.

Więcej informacji na stronie www.joannnagorna.pl

Temat wykładu - Wspieranie osób chorych onkologicznie ćwiczeniami jogi i technikami relaksacyjnymi.

Autorzy dr Joanna Górna, dr hab. prof. AWF Janusz Szopa

Współczesny człowiek dbający o swój dobrostan uczestniczy między innymi w regularnie odbywających się zajęciach aktywności prozdrowotnej (rekreacji ruchowej). W przypadku ludzi chorych, a szczególnie tych, których dotknęła choroba nowotworowa pomimo ich chęci wykonywania ćwiczeń fizycznych, taka możliwość jest znacznie ograniczona.

Autorzy od wielu lat jako wolontariusze Stowarzyszenia „Amazonki” oraz Częstochowskiego Hospicjum „ Dar Serca” prowadzą zajęcia z zakresu jogi fizycznej (hatha jogi) oraz technik relaksacyjnych z kobietami dotkniętymi chorobą nowotworową, zrzeszonymi w wyżej wymienionych organizacjach. Przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych wśród ćwiczących kobiet, wskazujące jaki przyświecał im cel przy podjęciu tego rodzaju ćwiczeń oraz jakie wynikają dla nich z tego korzyści w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.

Temat warsztatu - Relaksacja w praktyce.

W ramach zajęć przeprowadzona zostanie sesja relaksacji metodą Jacobsona (I relaksacja) i treningu autogennego Schultza (II relaksacja) połączona z odpowiednio dopasowanymi do potrzeb uczestników ćwiczeniami wyobraźni (wizualizacją). W krótkim wprowadzeniu  zostaną przedstawione korzyści z systematycznego stosowania ćwiczeń relaksacyjnych, w szczególności w zarządzaniu stresem i w procesie zdrowienia, udowodnione przez współczesną naukę.


dr Michał Dziadkiewicz

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Adwokat posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu, specjalizujący się w procesach odszkodowawczych oraz zarządzaniu zasobem mieszkaniowym. Autor  kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących w szczególności wizerunku i prawnych aspektów wykonywania zawodu instruktora rekreacji ruchowej. Współtworzył i rozwijał (z prof. Januszem Szopą) założenia jogi akademickiej. Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Jogi Akademickiej. Od kilkunastu lat uczy jogi oraz prawa na studiach i kursach instruktorskich.

Temat wykładu - Instruktor jogi akademickiej - perspektywa prawna.

Autor dr Michał Dziadkiewicz

Referat obejmie analizę otoczenia prawnego instruktora rekreacji ruchowej, w szczególności rekreacji obejmującej zajęcia z jogi. Zaprezentowane zostaną główne założenia jogi akademickiej i wizerunku instruktora rekreacji ruchowej świadczącego usługi w oparciu o te założenia. Wskazane zostaną potencjalne skutki prawne (w zakresie odpowiedzialności deliktowej) nauczania jogi metodą tradycyjną (relacja guru uczeń) oraz akademicką. Podjęta zostanie próba otwarcia dyskusji dotyczącej ustalenia miernika należytej staranności w nauczaniu jogi.


dr Renata Czarniecka

dr Renata Czarniecka

Doktor nauk o kulturze fizycznej, pracownik Zakładu Teorii i Metodyki WF, AWF Warszawa. Jogą zajmuje się od 2004 roku. Absolwentka studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” (Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, 2015). Certyfikowany nauczyciel jogi w metodzie B.K.S. Iyengara (stopień INTRODUCTORY II, 2018). Systematycznie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach i zajęciach jogi prowadzonych przez wybitnych nauczycieli z Polski i zagranicy.

Temat wykładu - Joga a menopauza. Autor dr Renata Czarniecka

Jakość życia w okresie menopauzy może być zaburzona z powodu uciążliwych dolegliwości, związanych ze zmianami w układzie hormonalnym. Symptomy związane z menopauzą takie jak uderzenia gorąca, pocenie się, bóle mięśni i stawów zaburzenia snu, niepokój, zmiany nastrojów i wiele innych, wpływają negatywnie na jakość życia wielu kobiet. Co więcej, ryzyko związane z podjęciem hormonalnej terapii zastępczej może prowadzić do poszukiwania, innych niż farmaceutyczne, sposobów radzenia sobie z dolegliwościami. Uważa się, że jednym z takich sposobów jest joga. W kulturze zachodnioeuropejskiej joga jest praktykowana głównie ze względu na korzyści obserwowane w postaci lepszej kondycji fizycznej i lepszego samopoczucia. Jednak joga to nie tylko ćwiczenia fizyczne. To również trening oddychania (pranayama) oraz relaksacja i medytacja. Kombinacja tych trzech elementów może mieć pozytywny wpływ na radzenie sobie z symptomami menopauzy. Na podstawie analizy piśmiennictwa można stwierdzić, że praktyka jogi w okresie menopauzy zmniejsza dolegliwości związane z objawami menopauzy i znacząco wpływa na poprawę jakości życia kobiet.


dr hab. prof. AWF Janusz Domaniecki

dr hab. prof. AWF Janusz Domaniecki

Dziekan Wydziału Rehabiliatcji w latach 2004-2012. Inicjator i założyciel Polskiego Towarzystwa Świadomość Ciała w Rehabilitacji. Organizator cyklicznych spotkań i konferencji, które zaowocowały nawiązaniem szerokich kontaktów i stworzeniem nowych kierunków działań w zakresie relaksacji, profilaktyki leczenia bólu i świadomości ciała. Dzięki staraniom Profesora Domanieckiego zostały uruchomione w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa studia podyplomowe JOGA i RELAKSACJA.

Temat wykładu - Zarządzanie stresem. Autor dr hab. prof. AWF Janusz Domaniecki

Stres, to szkodliwa reakcja ludzi na nadmierną presję lub innego rodzaju wymagania im stawiane. To nie stres wyrządza nam krzywdę. To przeciążenie – nasza reakcja a dokładnie długotrwałe skutki przeciążenia. Istnieje cały szereg oznak stresu: emocjonalnych, fizjologicznych, behawioralnych. Stres bierze się z poczucia, że nie mamy kontroli. Przeciwdziałanie polega na odzyskaniu kontroli nad sobą, własnym lękiem, impulsami a nawet swoim otoczeniem. U podstawy zarządzania stresem leżą dwie rzeczy: (1) skupienie się na tym, co jest moją kontrolą  oraz akceptacja tego, co znajduje się poza nią; (2) wypróbowanie granic, aby maksymalnie powiększyć strefę własnej kontroli. Kluczem do radzenia sobie ze stresem jest odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Pierwszy aspekt stresu, nad którym możemy mieć kontrolę, to fizjologiczna reakcja na niego. Istnieje pięć obszarów, które każdy ma pod kontrolą tak, ażeby zredukować skutki stresu i jego natężenie: to dobra postawa, dobry odpoczynek, dobry humor, dobra energia i dobre odżywianie. Do najistotniejszych należą ćwiczenia, które są bardzo ważne ponieważ zapewniają siłę wytrzymałości i zwinności – dzięki nim wzmacniamy zasoby potrzebne do walki ze stresem. Drugi aspekt, to kontrola nad otoczeniem. Przyjęcie kontroli nad otoczeniem zaczyna się od uwierzenia, że jest to możliwe, a następnie zobowiązania się do utrzymania kontroli. Mamy cztery obszary związane z otoczeniem, nad którymi możemy przejąć kontrolę: kontakty towarzyskie, sposób organizacji siebie, przestrzeń życiowa i przestrzeń do pracy, zmysły. Kiedy podejmujemy decyzję i realizujemy powyższe założenia, odczuwamy ulgę. Natomiast jeżeli nie możemy zmienić stresującego otoczenia, należy podjąć decyzję o wyjściu z niego.


dr Anna Zimakowska-Dąbrowska

dr Anna Dąbrowska-Zimakowska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007r. doktor nauk humanistycznych, a od 2008 r. adiunkt w Katedrze Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie. Działalność naukowa osadzona jest w obszarze psychologii rehabilitacji i psychologii zdrowia i głównie dotyczy: doświadczania stresu, radzenia sobie z nim przez rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi; obrazu siebie, prężności i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi przez młodzież i młodych dorosłych z niepełnosprawnością ruchową, głównie z porażeniem mózgowym; radzenia sobie z bólem przewlekłym.  Kierownik kilku projektów naukowych poświęconych zjawisku stresu i jego modyfikatorom. Autorka i współautorka kilkunastu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Prywatnie mama inspirującej Natalki, miłośniczka muzyki filmowej i kojącej przyrody.

Temat wykładu - Dwa oblicza stresu, czyli o jego znaczeniu dla naszego zdrowia.

Autor dr Anna Dąbrowska-Zimakowska

Gdyby zapytać ludzi o to, bez jakich emocji mogliby żyć, nie byłoby zaskoczeniem, jeśli większość osób określiłaby stres jako stan najmniej pożądany. Stres łączy się zwykle z nieprzyjemnymi uczuciami, które powodują, że sprawy wokół nas stają się zbyt obciążające i wszystko toczy się wbrew naszym oczekiwaniom. Powstało wiele prac na temat niekorzystnego wpływu stresu na nasze zdrowie i nie ulega wątpliwości, że doniesienia te należy traktować poważnie. Jednak czy należy się ich bać? Czy stresu należy się bać? Można go demonizować, ale czy nasz organizm i umysł nie wyposażył nas w liczne mechanizmy obronne i umiejętności przystosowawcze? Ból – choć jest doznaniem nieprzyjemnym, może nas chronić i motywować do zaopiekowania się swoim ciałem. Podobnie jest z emocjami, które są sygnałem do zaopiekowania się sobą lub innymi. Każdy stan emocjonalny istnieje z jakiegoś powodu, doświadczamy stresu ponieważ także istnieją ku temu przyczyny - na czymś nam bardzo zależy. Ewolucja pozwoliła ludziom przystosować się do odczuwania stresu, więc tym samym zapewniła korzyści ze „stresowania się”.

Coraz więcej miejsca poświęca się badaniom nad pozytywnymi aspektami doświadczania stresu. Przede wszystkim stres ostry lub w mniejszym nasileniu może być siłą motywującą do działania, pomaga naszemu mózgowi skupić się, wzmaga naszą czujność, wspomaga procesy pamięciowe. Poza poprawą funkcji mózgu, stres może również zwiększyć wydajność fizyczną i wytrzymałość poprzez uwalnianie adrenaliny i zwalczyć zmęczenie, gdy musimy się zmobilizować, a oksytocyna zachęca nas do nawiązywania relacji społecznych.

Wydarzenia stresujące, czy te codzienne, czy pojawiające się nagle czy w końcu te, które przekształcają się w sytuacje chroniczne, są stałym elementem naszego życia. Kiedy przyjrzymy się sposobom, w jaki ludzie radzą sobie z nimi, dostrzeżemy, że część osób ugina się pod ich ciężarem ponosząc konsekwencje zdrowotne, inni – wychodzą z nich umocnieni i z większymi zasobami sprzyjającymi zachowaniu dobrego zdrowia. Istnieje wiele czynników wyjaśniających te różnice. Jedną, bardzo ważną jest nasza postawa wobec trudnych sytuacji i to czy oceniamy ją jako wyzwanie, zagrożenie czy krzywdę.


dr hab. prof. GWSH Mirosław Z. Harciarek

doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, psycholog, psychoterapeuta. Zainteresowania badawcze: procesy poznawcze, zjawiska efektów następczych, antropologia, hipnoza, wykorzystanie ćwiczeń jogi w psychoterapii. Publikacje książkowe: Holografia mózgu (2002), Podstawy psychologii realistycznej według K. Wojtyły (2008), Dwuaspektowość poznania czyli relacja wrażeń do spostrzeżeń jako jednostka poznawcza (2012).

Temat wykładu - Poznawcze i terapeutyczne aspekty relaksu.

Autor dr hab. prof. GWSH Mirosław Z. Harciarek

Ścisły związek napięcia mięśniowego z napięciem psychicznym jest efektem funkcjonalnej jedności układu motorycznego i nerwowego. Oznacza to, że zarówno procesy poznawcze jak i wykonawcze są ze sobą związane, a tym samym aktywność mięśniowa oraz kondycja układu motorycznego warunkuje poznanie świata jak i poziom dysfunkcji psychosomatycznych. Badania J. Gibsona oraz badania dotycząc tzw. poznania ucieleśnionego potwierdzają te zależności.

W świetle powyższych prawidłowości relaks związany z obniżeniem napięcia psychomotorycznego prowadzi do regulacji procesów poznawczych jak i do zmian  prozdrowotnych.  Przykładem wykorzystania relaksu w rozwoju poznawczym jak i w terapii są treningi A. Lowena oraz Aleksandra. Joga klasyczna również eksploatuje możliwości relaksu głównie w zakresie zmian zachodzących w procesach poznawczych podkreślając także  jego walory terapeutyczne.

Warsztaty dotyczące relaksu obejmą zarówno relaks mięśniowy jak i mentalny prowadzący do medytacji.

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, 08.06.2018

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych

„Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

08.06.2018 r.

Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, studentów i doktorantów. Tematyka konferencji obejmuje problemy badawcze w fizjoterapii, pielęgniarstwie, terapii zajęciowej, sporcie, wychowaniu fizycznym i zdrowotnym oraz w turystyce i rekreacji.


SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniu 8.06.2018 odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowana w tym roku przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem studentów z całej Polski. Swoje doniesienia naukowe w zakresie szeroko pojętych nauk o kulturze fizycznej oraz nauk o zdrowiu prezentowało ponad 100 studentów i doktorantów reprezentujących 20 uczelni i ponad 20 wydziałów z całej Polski.

Naszą Konferencję wsparli Patroni i Darczyńcy: BZ WBK Santander, Burmistrz Gminy Bielany, firma Wolf oraz Bibliotek Główna AWF Warszawa. Patronat honorowy konferencji objął Jego Magnificencja Rektor AWF Warszawa prof. Andrzej Mastalerz oraz Burmistrz Gminy Bielany Tomasz Mencina. W imieniu Komitetu Organizacyjnego kierujemy słowa podziękowania za współpracę i wsparcie.

Podczas Konferencji odbyły się warsztaty dla uczestników z metody FDM i treningu Body Art organizowane przez firmę REH-ART. W każdym z pięciu paneli tematycznych odbywał się konkurs. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność!

Panel: Rehabilitacja, terapia zajęciowa

I miejsce Ewelina Ołowiana,Politechnika Opolska, Wpływ obciążenia na jakość artrokinematyki w stawie rzepkowo-udowym

II miejsce Kamil Kublin,Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Ocena użyteczności testów wzorców ruchowych i taśm mięśniowo-powięziowych u pacjentów po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

III miejsce Magdalena Stawińska, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Indukowane potknięcia z wykorzystaniem Systemu Motek Grail a wybrane parametry kinematyczne miednicy – doniesienie wstępne

Panel: Nauki o zdrowiu

I miejsce Ewa Rodziewicz, Joanna Jaworska, Katarzyna Micielska, Marta Kozłowska, Mateusz Ewertowski, AkademiaWychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Zmiany stężenia białka Irisin i miostatyny w odpowiedzi na wysiłek ekscentryczny i terapię zimnem

II miejsce Agnieszka Polaczek, Martyna Swatowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Systematyczny przegląd literatury w zakresie badań w temacie rozwoju dostosowań posturalnych u niemowląt i małych dzieci

III miejsce Kinga Dymowska, Wanda Forczek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Atrakcyjność chodu kobiet w świetle biomechanicznej analizy

Panel: Wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja

I miejsce Ewelina Michowska, Anna Jóźwiak, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie filia w Białej Podlaskiej,  Wpływ wysiłku fizycznego na stabilność posturalną

II miejsce Maciej Walendzik, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,  Ewaluacja produktu zwiększającego motywację do treningu rekreacyjnego na cykloergometrze

III miejsce Dagmara Mierzejek, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Turystyka filmowa – City placement, nietypowy sposób na promocję w turystyce

Panel: Sport

I miejsce Krzysztof Ćwikła, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,  Związek pomiędzy równowagą dynamiczną i sztywnością mięśniową kończyn dolnych w grupie koszykarzy

II miejsce Michał Garczyński, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Analiza obciążeń przenoszonych przez stawy kończyn dolnych w treningu plajometrycznym

III miejsce Dominika Granda, Małgorzata Turek, Maria Szmidt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ocena spożycia napojów izotonicznych w wybranej grupie mężczyzn aktywnych fizycznie

Panel: Sesja studentów studiów doktoranckich

I miejsce Anna Pietrzak, Grażyna Lutosławska, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wykorzystanie indeksu zapalnego diety do oceny sposobu żywienia kobiet i mężczyzn regularnie aktywnych fizycznie

II miejsce Katarzyna Krzysztoszek, AkademiaWychowania Fizycznego w Warszawie, Fizjoterapia w wysiłkowym nietrzymanie moczu u kobiet - przegląd piśmiennictwa

III miejsce Anna Głębocka, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Antropometryczne i biomechaniczne uwarunkowania techniki smeczu z forehandu w badmintonie - wyniki badań pilotażowych

Izabela Rutkowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
KO SKN


W związku z licznymi pytaniami o dalszą możliwość zgłaszania się do uczestnictwa w Konferencji  informujemy, że termin rejestracji i nadsyłania streszczeń na Ogólnopolską Konferencję SKN został przedłużony do 6.05.2018 !!!!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych studentów I, II oraz III stopnia studiów.

W odpowiedzi na często pojawiające się pytanie o konieczność przynależności do SKN-ów:

Bycie członkiem koła naukowego nie jest wymagane aczkolwiek preferowane.

Czynny udział mogą wziąć wszyscy chętni, których doniesienie naukowe będzie zgodne z zakresem tematycznym Konferencji oraz spełnią wymogi formalne szczegółowo opisane w Komunikacie II (w załączniku).

KOMUNIKAT I

KOMUNIKAT II

KOMUNIKAT III

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy serdecznie!

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda", 18-19.05.2018

MIEDNICA CZŁOWIEKA – SPOJRZENIE WIELOASPEKTOWE

18-19.05.2018 WYDZIAŁ REHABILITACJI, AWF WARSZAWA

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERZY

KOMUNIKAT

PROGRAM KONFERENCJI*

*Program może ulec niewielkim zmianom

REGULAMIN KONFERENCJI


PATRONI

  
  
 Konsultant Krajowy ds Fizjoterapii - prof. Jan Szczegielniak 
 Konsultant Krajowy ds Rehabilitacji - prof. Marek Jóźwiak

I Forum Praktyków - Pediatria, 01.12.2017

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

zaprasza na

I Konferencję Naukowo Szkoleniową

„Forum Praktyków – PEDIATRIA"

WCZESNA DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH

01.12.2017 r.

KOMUNIKAT 3

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Uwaga! Brak wolnych miejsc na warsztatach: 1A, 3A, 1B, 3B.

PROGRAM KONFERENCJI*

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu konferencji

Kontakt: forumpraktykow-pediatria@awf.edu.pl


Po dużym sukcesie jaki odniosło Forum Praktyków - Skoliozy, postanowiliśmy poszerzyć tematykę konferencji o nowe obszary. Tym razem chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na Forum poruszające problematykę diagnostyki rozwojowej dziecka.

Podczas I Forum Praktyków - Pediatria zaprezentujemy Państwu najnowsze narzędzia szeroko pojętej diagnostyki (fizjoterapeutycznej, neurologopedycznej, pedagogicznej) stosowane we wczesnej interwencji wspomagania rozwoju.

Będą mieli Państwo możliwość udziału w 2 autorskich warsztatach, prowadzonych przez wybitnych praktyków.


PATRONI


IX Forum Praktyków - Skoliozy, 16.03.2018

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

zaprasza na

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY

Zapisy tylko na listę rezerwową

Będą mieli Państwo okazję wysłuchać wystąpień na temat postawy człowieka. Prelegenci poruszą kwestie dotyczące nieprawidłowości w obrębie ustawienia kręgosłupa, tułowia, miednicy i kończyn dolnych u dzieci. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rożne spojrzenia na wady postawy. Wśród wykładowców znajdą się specjaliści fizjoterapeuci i lekarze. Konferencja odbędzie się w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy

KOMUNIKAT

PROGRAM*

*Program może ulec niewielkim zmianom

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Opłaty:

Do 11 lutego 2018r
Lekarze, Fizjoterapeuci - 180zł
Studenci - 140zł (na podstawie ważnej legitymacji)

Po 11 lutego 2018r
Lekarze, Fizjoterapeuci - 220zł
Studenci - 180zł (na podstawie ważnej legitymacji)

Wszystkie opłaty prosimy przesyłać na konto:

Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego
00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
BZ WBK SA XIV Oddział Warszawa: 60 1090 1014 0000 0001 0363 0452
z dopiskiem SKOLIOZY NAZWISKO i IMIĘ UCZESTNIKA

Regulamin uczestnictwa


PATRONI

  
    

PATRONI MEDIALNI

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 29.09.2017

Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie  - interdyscyplinarna opieka nad rodziną

Pielęgniarstwo AWF-Medicover: Europejski standard zawodu

ORGANIZATORZY

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa

KOMUNIKAT 1

PROGRAM KONFERENCJI

FOTORELACJA

29 wrzesień 2017


VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda", 26-27.05.2017

STAW KOLANOWY - KOSZMAR EWOLUCJI

26-27.05.2017 WYDZIAŁ REHABILITACJI, AWF WARSZAWA

KOMUNIKAT

SESJA PLAKATOWA - ZWYCIĘZCA

Podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda" w dniach 26-27 maja 2017 odbyła się sesja plakatowa. Spośród zgłoszonych prac wyróżniona została praca Macieja Biały, Grzegorza Niechaj, Joanny Rachwalskiej, Julity Hofstede, Kamila Kublin „Ewolucja stanu funkcjonalnego pacjentów po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego". Gratulujemy!

PROGRAM KONFERENCJI*

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu konferencji

ORGANIZATORZY

PATRONI HONOROWI

PATRONI MEDIALNI

Pierwsza zapowiedź konferencji - Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda - tym razem tematyka będzie dotyczyła stawu kolanowego. Prelegenci omówią zagadnienie z wielu perspektyw poczynając od nauk podstawowych, przez diagnostykę zarówno kliniczną, jak i obrazową po omówienie leczenia wybranych patologii. Przewidziane są również warsztaty, gdzie uczestnicy będą praktykować.


VIII Forum Praktyków - Skoliozy, 17.03.2017

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

PATRONI HONOROWI

PATRONI MEDIALNI

https://medtube.pl

Najbliższe Forum odbędzie się 17.03.2017 roku. Temat: SKOLIOZY NERWOWO-MIĘŚNOWE

ZAPRASZAMY!

!! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!

FORMULARZ REJESTRACYJNY*

*Uwaga - zmiana numeru rachunku bankowego

KOMUNIKAT 1

PROGRAM KONFERENCJI*

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu konferencji

List Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutycznej, Pana dr hab. n. med Macieja Krawczyka do uczestników VIII Forum Praktyków Skoliozy

Serdecznie zapraszamy na VIII edycję Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Forum Praktyków – SKOLIOZY, podczas której prelegenci poruszą kwestię dotyczące skolioz w takich schorzeniach jak dystrofia Duchenne'a, rdzeniowy zanik mięśni, mózgowe porażenie dziecięce czy przepuklina oponowo-rdzeniowa. Wśród wykładowców znajdą się: prof. Tomasz Kotwicki, prof. Leszek Sagan, prof. Marek Jóźwiak, prof. Maciej Tęsiorowski, prof. Jacek Durmała, prof. Małgorzata Domagalska-Szopa, prof. Andrzej Szopa, dr Albert Fujak, dr Tomasz Potaczek, dr Marta Bogotko, dr Maria Jędrzejowska, dr Jolanta Stępowska, dr Krzysztof Graff, dr Agnieszka Stępień, mgr Joanna Surowińska, mgr Beata Wnuk, mgr Jakub Marciński, mgr Katarzyna Guzek. Będę Państwo mieli również okazję wziąć udział w trzech warsztatach. Zaplanowaliśmy warsztat, podczas którego razem ze specjalistami, zarówno lekarzami jak i fizjoterapeutami, będą mogli Państwo omówić przypadki kliniczne pacjentów, warsztat dotyczący zaburzeń posturalnych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz warsztat metody PNF w leczeniu skolioz nerwowo- mięśniowych.

Serdecznie zapraszamy!


VII Forum Praktyków - Skoliozy, 18.11.2016

Najbliższe Forum odbędzie się 18.11.2016 roku. Temat: LECZENIE GORSETOWE SKOLIOZ

ZAPRASZAMY!

PROGRAM VII FORUM PRAKTYKÓW SKOLIOZY*

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Forum

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA - BRAK WOLNYCH MIEJSC!

KOMUNIKAT 1

List Prezesa ZG Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Pana prof. dr hab. n.med Waldemara Kostewicza - Patrona honorowego VII FPS.

VII edycja Forum, która odbędzie się 18.11.2016, jest kolejnym wydarzeniem z cyklu konferencji poświęconych zagadnieniu skolioz. Spotkania odbywają się wiosną (marzec) oraz jesienią (listopad). Pierwsza edycja została zorganizowana z inicjatywy grupy wykładowców Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzięki obecności wysokiej klasy specjalistów, pracujących w najlepszych ośrodkach zajmujących się leczeniem pacjentów ze skoliozami, mamy okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz prezentacji dorobku naukowego w tym zakresie. Dotychczas zrealizowaliśmy tematykę związaną z diagnostyką, metodami leczenia oraz skoliozach w zaburzeniach neurorozwojowych. Najbliższe forum poświęcone będzie gorsetowaniu, natomiast na następnym omawiane będą skoliozy w chorobach nerwowo-mięśniowych. Zapraszamy serdecznie do udziału.


II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie – działania profilaktyczne w różnych okresach życia człowieka, 23.09.2016

Warszawa, 23 września 2016

KOMUNIKAT 1

PROGRAM KONFERENCJI


V Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona „Myśli rehabilitacyjnej profesora Andrzeja Seyfrieda", 20-21.05.2016

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21.05.2016.

KOMUNIKAT III

!!ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI W SALI WYKŁADOWEJ 4 NA WYDZIALE REHABILITACJI!!


SPONSORZY

 

PATRON HONOROWY

DYREKTOR BIURA WHO (ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA) W POLSCE

oraz

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE

oraz

Komitet Rehabilitacji , Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN


PARTNERZY


PATRONI KONFERENCJI


VI Forum Praktyków - Skoliozy, 11.03.2016

Najbliższe Forum odbędzie się 11.03.2016 roku. Temat: SKOLIOZA A ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE

ZAPRASZAMY!

PROGRAM VI FORUM PRAKTYKÓW SKOLIOZY

FORMULARZ REJESTRACYJNY


V Forum Praktyków - Skoliozy, 20.11.2015

PROGRAM V FORUM PRAKTYKÓW - SKOLIOZY

FORMULARZ REJESTRACYJNY

(klikaj na strzałkę, aby obejrzeć całą prezentację)

IV Forum Praktyków - Skoliozy, 13.03.2015

!! BRAK WOLNYCH MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW !!

KOMUNIKAT NR 1 - IV FORUM PRAKTYKÓW - SKOLIOZY

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, czwartej już konferencji FORUM SKOLIOZY, która odbędzie się w dniu 13.03.2015 roku w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Podczas IV FORUM w dalszym ciągu będziemy dyskutować o sposobach leczenia zachowawczego osób ze skoliozami, ze szczególnym uwzględnieniem METOD FIZJOTERAPEUTYCZNYCH.

W części teoretycznej zaproszeni goście, lekarze i fizjoterapeuci, przedstawią w swoich wystąpieniach najnowsze doniesienia naukowe nawiązujące do podejmowanej tematyki. Nie zabraknie panelu dyskusyjnego, w którym tak chętnie i konstruktywnie dotychczas Państwo uczestniczyliście.

W części praktycznej zaprezentowane zostaną dwie kolejne koncepcje fizjoterapeutyczne umożliwiające oddziaływanie na narząd ruchu osoby ze skoliozą na poziomie struktur, funkcji i aktywności - metoda Kaltenborna i Evjentha oraz PNF. Warsztaty poprowadzą wieloletni wykładowcy Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, instruktorzy wspomnianych metod - mgr Grzegorz Balik (Certyfikowany Instruktor OMT Kaltenborna-Evjentha) oraz dr Agnieszka Stępień (Advanced Instructor International PNF Association).

Opłaty do 15 stycznia 2015 r.:

Lekarze i fizjoterapeuci - 160 zł

Studenci - 120zł

Po 15 stycznia 2015 r.

Lekarze i fizjoterapeuci - 200 zł

Studenci - 160 zł

Wpłat dokonujemy na konto: Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego, 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 BZ WBK SA XIV Oddział Warszawa: 60 1090 1014 0000 0001 0363 0452 z dopiskiem SKOLIOZY (nazwisko i imię uczestnika)

Informacje

www www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/konferencje

e-mail forumpraktykow-skoliozy@awf.edu.pl

Facebook https://www.facebook.com/events/1374846266154042/?fref=ts

tel. 22 834 35 14

Termin zgłoszeń do 20.02.2015 (opłata ulgowa do 15.01.2015)

!! BRAK WOLNYCH MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW !!

Termin konferencji 13.03.2015

PROGRAM IV FORUM PRAKTYKÓW - SKOLIOZY

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

ARCHIWUM POPRZEDNICH EDYCJI FORUM PRAKTYKÓW - SKOLIOZY

PATRONI MEDIALNI