TOEIC - egzamin

TOEIC ® - Certyfikat dla Ciebie

W wyniku współpracy Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa z Educational Testing Service (ETS GLOBAL), studenci wszystkich wydziałów naszej Alma Mater po raz siódmy zostaną objęci specjalnym programem sprawdzenia kompetencji językowych międzynarodowym egzaminem TOEIC®.

Educational Testing Service (ETS -Global) jest globalnym liderem w dziedzinie oceny sprawności językowych, między innymi przy zastosowaniu testów TOEIC® i TOEFL®, do których rocznie przystępuje ponad 12 milionów osób w ponad 180 krajach na całym świecie. Jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS, Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów TOEIC®.

O programie

Testy TOEIC oceniają kompetencje z języka angielskiego zgodnie ze skalą CEF.

Wyniki egzaminu TOEIC określają, jak studenci i absolwenci wychodzący na rynek pracy radzą sobie z językiem angielskim.

Wszyscy studenci oraz pracownicy AWF Warszawa mogą podejść do egzaminu TOEIC® za opłatą 60 zł.

O egzaminie TOEIC®

Egzamin TOEIC® każdego roku zdaje ponad 7 milionów kandydatów i jest to najczęściej uznawany certyfikat w międzynarodowym środowisku pracy - honoruje go ponad 14 000 organizacji na świecie. Test sprawdza umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym i w codziennym życiu. Składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru i trwa 2 godziny zegarowe.

Certyfikat TOEIC® uznawany jest na całym świecie w procesie rekrutacji. To cenny dodatek do CV, przepustka do kariery zawodowej i otwartość na nowe perspektywy.

Profesjonalne CV z TOEIC®:

http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Oferta-ETS/Firmy-i-korporacje/Profesjonalne-CV-z-TOEIC-R

Darmowy test próbny TOEIC® Online Placement:

www.testujangielski.pl

Certyfikat TOEIC® dla zainteresowanych

Studenci, którzy będą zainteresowani otrzymaniem oficjalnego Certyfikatu ze zdjęciem wraz raportem i opisem wyników, będą mogli wykupić go ponownie na preferencyjnych warunkach (265 zł zamiast 400 zł) w ciągu 2 miesięcy od dnia przystąpienia do egzaminu.

TERMIN

Najbliższy egzamin TOEIC®odbędzie się w piątek  07 czerwca 2019 r. w sali nr 04 na Wydziale Rehabilitacji od godziny 10.00 do godziny 12.00. Na egzamin należy przyjść 30 min. wcześniej wraz z dow. tożsamości.

REJESTRACJA

Rejestracji należy dokonywać na Wydziale Rehabilitacji i Wydziale TiR u lektorów języka angielskiego (lub mailowo na adres: agnieszkabeer@wp.pl) najpóźniej do 15 maja 2019 roku. Przy rejestracji należy dołączyć skan fotografii typu paszportowego/lub z dow osobistego).

Opłaty w wysokości 60 zł należy wpłacać na konto AWF:

Bank Zachodni WBK S.A.

23 1090 1014 0000 0000 0314 5326

z adnotacją, że wpłata dotyczy opłaty za egzamin TOEIC - AWF