Doktoranci

Kierownik Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. Monika Guszkowska

Dziekanat Studiów Doktoranckich

mgr Katarzyna Choińska

e-mail: katarzyna.choinska@awf.edu.pl

pokój 0.10b (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 252 oraz 22 834 79 37

fax: 22 834 06 36

Druki do pobrania

Załącznik do Uchwały Nr 46/2016/2017 - Warunki i tryb rekrutacji na studia trzeciego stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, realizowane w Wydziale Wychowania Fizycznego oraz w Wydziale Rehabilitacji, na rok akademicki 2017/2018.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie samodzielnego pracownika naukowego o gotowości podjęcia opieki naukowej nad kandydatem.

Załącznik nr 2 - Kwestionariusz Osobowy (PDF, Word)

Załącznik nr 3 - Koncepcja rozprawy doktorskiej - wzór.