Regulaminy

Uchwała Nr 48/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 48/2016/2017 Tekst jednolity Regulaminu studiów Doktoranckich AWF w Warszawie z dnia 25.04.2017 r. obowiązujący od początku roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie Nr 56/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 26 września 2017 roku w sprawie: utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

Uchwała Nr 32/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr 32/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie: wykazu wprowadzonych uchwałą Senatu AWF Warszawa z dnia 17 kwietnia zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/2017/2018 Tekst jednolity Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r., obowiązujący od początku roku akademickiego 2018/2019