Regulaminy

Uchwała Nr 48/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 48/2016/2017 Tekst jednolity Regulaminu studiów Doktoranckich AWF w Warszawie z dnia 25.04.2017 r. obowiązujący od początku roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie Nr 56/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 26 września 2017 roku w sprawie: utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa