Egzamin TOEIC 15.12.2017

TOEIC ® - Certyfikat dla Ciebie

W wyniku  współpracy  Wydziału Rehabilitacji  AWF z Educational Testing Service (ETS GLOBAL), studenci po raz czwarty zostaną   objęci specjalnym programem sprawdzenia kompetencji językowych międzynarodowym egzaminem TOEIC®.

Dla przypomnienia:

Educational Testing Service (ETS GLOBAL)

Educational Testing Service (ETS -Global) jest globalnym liderem w  dziedzinie oceny sprawności językowych, między innymi przy zastosowaniu testów TOEIC® i TOEFL®, do których rocznie przystępuje ponad 12 milionów osób w ponad 180 krajach na całym świecie. Jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS, Wydział Rehabilitacji posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów TOEIC®.

O programie

Inicjatywa testowania studentów międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego ma na celu umożliwienie studentom poznanie poziomu, zgodnego ze skalą CEF i pokazanie, jak dobrze radzą sobie z językiem angielskim w globalnym środowisku pracy. Podnoszenie jakości nauczania i rozwój  świadomości wśród studentów na temat znaczenia języków obcych dla ich kariery zawodowej to główne idee, jakie przyświecają projektowi.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracownicy (wszystkich wydziałów AWF - Wydziału Rehabilitacji, Wydziału Wychowania Fizycznego oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji) mogą podejść do egzaminu TOEIC® za opłatą 60 zl.

O egzaminie TOEIC®

Egzamin TOEIC® każdego roku zdaje ponad  7 milionów kandydatów i jest to najczęściej uznawany certyfikat w międzynarodowym środowisku pracy - honoruje go ponad 14 000 organizacji na świecie. Test sprawdza umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym i w codziennym życiu. Składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru i trwa 2 godziny zegarowe.

Certyfikat TOEIC® to cenny dodatek do CV, przepustka do kariery zawodowej i otwartość na nowe perspektywy.

Więcej informacji o egzaminie TOEIC® u lektorów języka angielskiego

Profesjonalne CV z TOEIC®: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Oferta-ETS/Firmy-i-korporacje/Profesjonalne-CV-z-TOEIC-R

Darmowy test próbny TOEIC® Online Placement: www.testujangielski.pl

Certyfikat TOEIC® dla zainteresowanych

Studenci, którzy będą zainteresowani otrzymaniem oficjalnego Certyfikatu po egzaminie, będą mogli wykupić go ponownie na preferencyjnych warunkach (265 zł zamiast 400 zł) w ciągu 2 miesięcy od dnia przystąpienia do egzaminu.

TERMIN

Najbliższy egzamin TOEIC®odbędzie się w dniu 15.12.2017 w Sali nr 60 na Wydziale Rehabilitacji od godziny 10 do godziny 13.00 Na egzamin należy przyjść 20 min wcześniej wraz z dow. tożsamości.

REJESTRACJA

Rejestracji należy dokonywać na Wydziale Rehabilitacji u lektorów języka angielskiego( lub mailowo na: agnieszkabeer@wp.pl najpóźniej do dnia 27 listopada 2017 roku. Opłaty w wysokości 60 zł należy wpłacać na konto  AWF:

Bank Zachodni WBK S.A.

23 1090 1014 0000  0000 0314 5326 z adnotacja ze jest to wplata dot: oplaty za egzamin TOEIC - AWF

Kto wykorzystuje Certyfikat TOEIC?

data publikacji: 2017.11.09