Uchwały Rady Wydziału

2019

Uchwała nr 58/2019 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu Uczelni w sprawie przyznania Medalu Zygmunta Gilewicza w 2019 roku

Uchwała nr 57/2019 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Smolarczyka

Uchwała nr 56/2019 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Ingi Maruszyńskiej

Uchwała nr 55/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr. Pawłowi Kapuścińskiemu

Uchwała nr 54/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr. Patrycjuszowi Matwiejczukowi

Uchwała nr 53/2019 w sprawie umorzenia w całości postępowania o nadanie tytułu profesora nauk o kulturze fizycznej dr. hab. Zbigniewowi Borysiukowi

Uchwała nr 52/2019 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitacyjnego nauk o kulturze fizycznej dr Monice Łopuszańskiej-Dawid

Uchwała nr 51/2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. hab. Michałowi Lenartowiczowi

Uchwała nr 50/2019 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej magistra Henryka Maruchy

Uchwała nr 49/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony magistra Pawła Kapuścińskiego

Uchwała nr 48/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony magister Sandry Boraczyńskiej

Uchwała nr 47/2019 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitacyjnego nauk o kulturze fizycznej doktorowi Jakubowi Moszowi

Uchwała nr 46/2019 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym doktora Pawła Fryderyka Nowaka

Uchwała nr 44/2019 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Szumilewicz

Uchwała nr 43/2019 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Piątkowskiej

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 42/2019

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 42/2019

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 42/2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/2019

Uchwała nr 42/2019 w sprawie zmiany w programach studiów prowadzonych przez Wydział WF

Uchwała nr 41/2019 w sprawie zmiany usytuowania przedmiotu Statystyka w planie studiów na kierunku wychowanie fizyczne studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 40/2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. hab. Andrzejowi Mastalerzowi

Uchwała nr 39/2019 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Iwony Tabaczek-Bejster

Uchwała nr 38/2019 o odmowie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Michała Mazurkiewicz

Uchwała nr 37/2019 w sprawie zgłoszenia kandydata Wydziału do pierwszej Rady Uczelni w AWF Warszawa

Uchwała nr 36/2019 o odmowie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Waldemara Skowrońskiego

Uchwała nr 35/2019 o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej doktorowi Adamowi Cichoszowi

Uchwała nr 34/2019 w sprawie nie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dagmary Zimmerman-Rysz

Uchwała nr 33/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Ilony Czachowskiej

Uchwała nr 32/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Szymańskiej

Uchwała nr 31/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Bartłomieja Michalaka

Uchwała nr 30/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Mirosława Derenia

Uchwała nr 29/2019 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Sandry Boraczyńskiej

Uchwała nr 28/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Sylwii Gocłowskiej

Załącznik do Uchwały nr 27/2018

Uchwała nr 27/2019 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji dla kierunków Wychowanie Fizyczne i Sport w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 26/2019 w sprawie uznania dyplomu pana Pavlo Petrovycha Kipena za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na poziomie studiów drugiego stopnia i potwierdzenia uzyskania tym samym tytułu zawodowego magistra

Uchwała nr 25/2019 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Machety

Uchwała nr 24/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Martyny Sitek

Uchwała nr 23/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Jelonka

Uchwała nr 22/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Szymona Kulisia

Uchwała nr 21/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Mazurkiewicz

Uchwała nr 20/2019 w sprawie powołania dr. Piotra Majdaka na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Jednoralskiej

Uchwała nr 19/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Annie Matlędze

Uchwała nr 18/2019 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Dariusza Gierczuka

Uchwała nr 17/2019 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Joanny Femiak

Uchwała nr 16/2019 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Łopuszańskiej-Dawid

Uchwała nr 15/2019 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitacyjnego nauk o kulturze fizycznej dr Annie Kęsce

Uchwała nr 14/2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Maciejowi Łuczakowi tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 13/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Ruigi Cao

Uchwała nr 12/2019 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr. Patrycjusza Matwiejczuka

Uchwała nr 11/2019 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Kapuścińskiego

Uchwała nr 10/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Sylwii Gocłowskiej

Uchwała nr 9/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Anny Matlęgi

Uchwała nr 8/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Justynie Post

Uchwała nr 7/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Katarzynie Boguszewskiej

Uchwała nr 6/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr. Maciejowi Brożynie

Uchwała nr 5/2019 o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. hab. Michałowi Lenartowiczowi oraz wyznaczyła kandydatów na recenzentów

Uchwała nr 4/2019 o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. hab. Andrzejowi Mastalerzowi oraz wyznaczyła kandydatów na recenzentów

Uchwała nr 3/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendowanego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji ustalonego przez komisje ekspertów do danej kwalifikacji podyplomowej

Uchwała nr 2/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Pokorskiej

Uchwała nr 1/2019 w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej doktorowi Aleksemu Chmielowi

2018

Uchwała nr 82/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Rozwoju Wydziału w odniesieniu do realizacji wytycznych i doskonalenia jakości w obszarach za rok akademicki 2017/2018 PDF

Uchwała nr 81/2018 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jakuba Mosza

Załącznik do Uchwały nr 80/2018

Uchwała nr 80/2018 w sprawie zmiany nazwy poziomu stopnia znajomości języka obcego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego w opisie kierunkowych efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia

Uchwała nr 79/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Jednoralskiej

Uchwała nr 78/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Olgi Grabowskiej

Uchwała nr 77/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Justyny Post

Uchwała nr 76/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr. Macieja Brożyny

Uchwała nr 75/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Katarzyny Boguszewskiej

Uchwała nr 74/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Annie Ciok

Uchwała nr 73/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Barbarze Głasek

Uchwała nr 72/2018 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej dr hab. Zbigniewowi Borysiukowi

Uchwała nr 71/2018 o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej dr hab. Zbigniewowi Borysiukowi

Załącznik do Uchwały nr 70/2018

Uchwała nr 70/2018 w sprawie przypisania efektom kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne na studiach o profilu ogólnoakademickim standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Uchwała nr 69/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w składach komisji wydziałowych w kadencji 2016-2020

Załącznik do Uchwały nr 68/2018

Uchwała nr 68/2018 w sprawie powołania Komisji Ekspertów w celu przypisania poziomu kwalifikacji cząstkowej PRK efektom uczenia się na studiach podyplomowych

Uchwała nr 67/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Gocłowskiej

Uchwała nr 66/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Magdalenie Karczewskiej-Lindinger

Uchwała nr 65/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Iwonie Maliszewskiej

Uchwała nr 64/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Adama Cichosza

Uchwała nr 63/2018 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Wiater

Uchwała nr 62/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Bieńko

Uchwała nr 61/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Boguckiej

Uchwała nr 60/2018 w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Anny Ferreira

Uchwała nr 59/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Anny Matlęgi

Uchwała nr 58/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Barbary Głasek

Uchwała nr 57/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Anny Ciok

Uchwała nr 56/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Magdaleny Karczewskiej-Lindinger

Uchwała nr 55/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Iwony Maliszewskiej

Uchwała nr 54/2018 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Kęski

Uchwała nr 53/2018 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitacyjnego nauk o kulturze fizycznej doktorowi Pawłowi Tomaszewskiemu

Uchwała nr 52/2018 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitacyjnego nauk o kulturze fizycznej doktorowi Michałowi Słoniewskiemu

Uchwała nr 51/2018 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej  dr hab. Maciejowi Łuczakowi

Uchwała nr 50/2018 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej  dr hab. Maciejowi Łuczakowi

Uchwała nr 49/2018 w sprawie zaopiniowania wniosków studentów Wydziału Wychowania Fizycznego o przyznanie stypendium ministra na rok 2018/2019

Uchwała nr 48/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Brożyny

Uchwała nr 47/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Justyny Post

Uchwała nr 46/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Boguszewskiej

Uchwała nr 45/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Olszewskiej

Uchwała nr 44/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Wypych

Uchwała nr 43/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Kindziuk

Uchwała nr 42/2018 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Artura Boska

Uchwała nr 41/2018 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu Uczelni w sprawie przyznania Medalu Zygmunta Gilewicza w 2018 roku

Uchwała nr 40/2018 w sprawie zmiany w planie studiów drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne (studia stacjonarne i niestacjonarne) – wprowadzenie przedmiotu język obcy

Aneks nr 1 do Uchwały Nr 47/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 47/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku

Uchwała nr 39/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Głębockiej

Uchwała nr 38/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Barbary Głasek

Uchwała nr 37/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Karczewskiej-Lindinger

Uchwała nr 36/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Joannie Dworaczyk

Uchwała nr 35/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr. Pawłowi Zemburze

Uchwała nr 34/2018 w sprawie umorzenia w całości postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitacyjnego nauk o kulturze fizycznej doktorowi Andrzejowi Tomczakowi

Uchwała nr 33/2018 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu Uczelni o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi doktorowi habilitowanemu Jurisowi Grantsowi

Uchwała nr 32/2018 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Edyty Predel

Uchwała nr 31/2018 w sprawie odwołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Karczewskiej-Lindinger

Uchwała nr 30/2018 w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej do poprawy i ponownej recenzji mgr Iwony Maliszewskiej

Uchwała nr 29/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Anny Ciok

Uchwała nr 28/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Joanny Dworaczyk

Uchwała nr 27/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr. Bartoszowi Słowińskiemu

Uchwała nr 26/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Beacie Wolnik

Uchwała nr 25/2018 w sprawie powołania laudatora i recenzentów w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Profesorowi Jurisowi Grantsowi

Uchwała nr 24/2018 w sprawie uznania wniosku za odpowiednio uzasadniony w sprawie o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Profesorowi Jurisowi Grantsowi

Uchwała nr 23/2018 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Michała Słoniewskiego

Załącznik do Uchwały nr 22/2018: Wykaz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Wydziału z dnia 10 kwietnia 2018 r. w załączniku do Uchwały Nr 18/2017 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 22/2018 w sprawie przyjęcia zmian w załączniku do Uchwały Nr 18/2017 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019

Załącznik do Uchwały nr 21/2018: Wykaz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Wydziału z dnia 10 kwietnia 2018 r. w załączniku do Uchwały Nr 14/2018 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 21/2018 w sprawie przyjęcia zmian w załączniku do Uchwały Nr 14/2018 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 20/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr. Pawła Zembury

Uchwała nr 19/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Beaty Wolnik

Uchwała nr 18/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Marcie Remiszewskiej

Uchwała nr 17/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Ewie Kalce

Załącznik do Uchwały nr 16/2018: Tryb realizacji i zasady kwalifikacji studentów kierunku wychowanie fizyczne oraz sport studiów pierwszego i drugiego stopnia do udziału w programie Erasmus+

Uchwała nr 16/2018 w sprawie przyjęcia trybu realizacji i zasad kwalifikacji studentów kierunku wychowanie fizyczne oraz sport studiów pierwszego i drugiego stopnia do udziału w programie Erasmus+

Uchwała nr 15/2018 w sprawie zmian w regulaminie praktyk zawodowych dla studentów kierunku wychowanie fizyczne i sport

Załącznik do Uchwały nr 14/2018: Warunki i tryb rekrutacji dla kierunków wychowanie fizyczne i sport w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 14/2018 w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 13/2018 w sprawie uznania dyplomu Pani Oksany Bej za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na poziomie studiów drugiego stopnia i potwierdzenia uzyskania tym samym tytułu zawodowego magistra

Uchwała nr 12/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Nowackiej

Uchwała nr 11/2018 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Andrzeja Tomczaka

Uchwała nr 10/2018 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Pawła Tomaszewskiego

Uchwała nr 9/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej doktorowi Krzysztofowi Pezdkowi

Uchwała nr 8/2018 w sprawie zatwierdzenia Struktury Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Załącznik do Uchwały nr 7/2018: Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

Uchwała nr 7/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

Uchwała nr 6/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Marty Remiszewskiej

Uchwała nr 5/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Iwony Maliszewskiej

Uchwała nr 4/2018 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Joanny Dworaczyk

Uchwała nr 3/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Ewy Kalki

Uchwała nr 2/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr. Pawłowi Lewandowskiemu

Uchwała nr 1/2018 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

2017

Uchwała nr 78/2017 w sprawie przyjęcia warunków i zasad uznawania efektów kształcenia na Wydziale Wychowania Fizycznego

Uchwała nr 77/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Michrowskiej

Uchwała nr 76/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr. Bartosza Słowińskiego

Uchwała nr 75/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Iwonie Piątkowskiej

Uchwała nr 74/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Darii Brodzie-Falkowskiej

Uchwała nr 73/2017 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z oceny własnej Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w odniesieniu do realizacji wytycznych i doskonalenia jakości w obszarach za rok akademicki 2016/2017” PDF

Uchwała nr 72/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Górskiego

Uchwała nr 71/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Koperskiej

Uchwała nr 70/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Marty Remiszewskiej

Uchwała nr 69/2017 w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej do poprawy i ponownej recenzji mgr. Pawła Zembury

Uchwała nr 68/2017 w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej do poprawy i ponownej recenzji mgr Beaty Wolnik

Uchwała nr 67/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr. Pawła Lewandowskiego

Uchwała nr 66/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Darii Brody-Falkowskiej

Uchwała nr 65/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Iwony Piątkowskiej

Uchwała nr 64/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Iwonie Bernardelli

Uchwała nr 63/2017 w sprawie niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Adama Cichosza

Uchwała nr 62/2017 w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej doktorowi Aleksemu Chmielowi

Uchwała nr 61/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Remiszewskiej

Uchwała nr 60/2017 w sprawie odwołania promotora w przewodzie doktorskim mgr Edyty Predel

Uchwała nr 59/2017 w sprawie umorzenia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. Mirosławowi Mikicinowi

Uchwała nr 58/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Zuzannie Mazur

Uchwała nr 55/2017 w sprawie przyjęcia kryteriów uprawniających do pełnienia funkcji promotora prac dyplomowych

Uchwała nr 54/2017 w sprawie zatwierdzenia planu studiów dla kierunku sport studiów stacjonarnych I stopnia oraz wprowadzenia zmian w planach studiów dla kierunku wychowanie fizyczne studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz kierunku sport studiów stacjonarnych I i II stopnia

Uchwała nr 53/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Patrycjusza Matwiejczuka

Uchwała nr 52/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adriana Dobrzyckiego

Uchwała nr 51/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anety Popieluch

Uchwała nr 50/2017 w sprawie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Sadowskiego

Uchwała nr 49/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Zembury

Uchwała nr 48/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Darii Brody-Falkowskiej

Uchwała nr 47/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Ewy Kalki

Uchwała nr 46/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Iwony Bernardelli

Uchwała nr 45/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Marii Lipko-Kowalskiej

Uchwała nr 44/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Monice Pietrzak

Uchwała nr 43/2017 w sprawie wystąpienia do Senatu AWF o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi doktorowi habilitowanemu Józefowi Lipcowi

Uchwała nr 42/2017 w sprawie odwołania dr Hanny Nałęcz z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Liedtke

Uchwała nr 41/2017 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Wieczorka

Uchwała nr 40/2017 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

Uchwała nr 39/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Sadowskiego

Uchwała nr 38/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Beaty Wolnik

Uchwała nr 37/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Lewandowskiego

Uchwała nr 36/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Słowińskiego

Uchwała nr 35/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Moniki Pietrzak

Uchwała nr 34/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Zuzanny Mazur

Uchwała nr 33/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Marii Lipko-Kowalskiej

Uchwała nr 32/2017 w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. Krzysztofa Pezdka

Uchwała nr 31/2017 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. Krzysztofa Pezdka

Uchwała nr 30/2017 w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. Mirosława Mikicina

Uchwała nr 29/2017 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej dr. Mirosława Mikicina

Uchwała nr 28/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr. Marcinowi Stachowiczowi

Uchwała nr 27/2017 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Aleksego Chmiela

Uchwała nr 26/2017 w sprawie powołania laudatora i dwóch recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi doktorowi habilitowanemu Józefowi Lipcowi

Uchwała nr 25/2017 w sprawie uznania wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi habilitowanemu Józefowi Lipcowi za odpowiednio uzasadniony

Uchwała nr 24/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Iwony Piątkowskiej

Uchwała nr 23/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Iwony Bernardelli

Uchwała nr 22/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr. Marcina Stachowicza

Uchwała nr 21/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Lucynie Gwarek

Uchwała nr 20/2017 w sprawie powołania członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Aleksego Chmiela

Załącznik do Uchwały nr 19/2017

Uchwała nr 19/2017 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na Podyplomowych Studiach Trener przygotowania motorycznego

Załącznik do Uchwały nr 18/2017

Uchwała nr 18/2017 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji dla kierunków Wychowanie Fizyczne i Sport w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 17/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Teresy Karpiniak

Uchwała nr 16/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Teresie Karpiniak

Uchwała nr 15/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Ewelinie Gutkowskiej-Wyrzykowskiej

Uchwała nr 14/2017

Uchwała nr 13/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agaty Kuźmickiej

Uchwała nr 12/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Lucyny Gwarek

Uchwała nr 10/2017 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Planów i Programów Studiów IIIº

Uchwała nr 9/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Prokopowicz

Uchwała nr 8/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Moniki Pietrzak

Uchwała nr 7/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Teresy Karpiniak

Uchwała nr 6/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Aleksandrze Samełko

Uchwała nr 5/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr. Tomaszowi Maziarczykowi

Uchwała nr 4/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Joannie Szczepaniak

Uchwała nr 3/2017 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału Wychowania Fizycznego do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Uchwała nr 2/2017 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej magistra Łukasza Wieczorka

Uchwała nr 1/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Eweliny Gutkowskiej-Wyrzykowskiej


2016

Uchwała nr 48/2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminów stałych komisji wydziałowych

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 47: Regulamin dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Uchwała nr 47/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne i kierunku sport

Uchwała nr 46/2016 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Edyty Litwiniuk

Uchwała nr 45/2016 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Marty Miller

Uchwała nr 44/2016 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Głogowskiej

Uchwała nr 43/2016 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej magistra Marcina Stachowicza

Uchwała nr 42/2016 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału Wychowania Fizycznego do Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

Uchwała nr 40/2016 w sprawie uznania dyplomu Pani Oksany Zakaliuzhnej za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na poziomie studiów drugiego stopnia i potwierdzenia uzyskania tym samym tytułu zawodowego magistra

Uchwała nr 39/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Roberta Korczaka

Uchwała nr 38/2016 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Teresy Karpiniak

Uchwała nr 37/2016 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Marii Lipko-Kowalskiej

Uchwała nr 36/2016 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Joanny Szczepaniak

Uchwała nr 35/2016 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony magistra Tomasza Maziarczyka

Uchwała nr 34/2016 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Aleksandry Samełko

Uchwała nr 33/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Katarzynie Piechocie

Uchwała nr 32/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Natalii Łukasik

Uchwała nr 31/2016 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału Wychowania Fizycznego do Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 30/2016 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej doktorowi Radosławowi Michalskiemu

Uchwała nr 29/2016 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej doktorowi Zbigniewowi Wochyńskiemu

Uchwała nr 28/2016 w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Wydziału WF AWF w Warszawie

Uchwała nr 27/2016 w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych Rady Wydziału WF AWF w Warszawie

Uchwała nr 26/2016 w sprawie powołania kierowników katedr i kierowników zakładów

Uchwała nr 25/2016 w sprawie zatwierdzenia nowej struktury Wydziału Wychowania Fizycznego

Uchwała nr 24/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agaty Liedtke

Uchwała nr 23/2016 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Lucyny Gwarek

Uchwała nr 22/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej magistrowi Bartłomiejowi Chełmeckiemu

Uchwała nr 21/2016 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk o kulturze fizycznej dr hab. Krzysztofowi Mazurkowi

Uchwała nr 20/2016 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk o kulturze fizycznej dr hab. Krzysztofowi Mazurkowi

Uchwała nr 19/2016 w sprawie powołania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Mazur

Uchwała nr 18/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej magistrowi Andrzejowi Rygasowi