2017-2018

Studia stacjonarne

Kalendarz roku akademickiego 2017/2018 dla kierunku wychowanie fizyczne oraz sport

Inauguracja Roku akademickiego 2017/2018 - 25.09.2017 (poniedziałek)

Dzień adaptacyjny dla 1 roku - 22.09.2017 (piątek)

SEMESTR ZIMOWY: 26.09.2017 - 28.02.2018

Zajęcia dydaktyczne: 26.09.2017 - 18.01.2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

25.09.2017 - Dzień Inauguracji (poniedziałek)

10.11.2017 (piątek) - dzień wolny od zajęć

23.12.2017 - 01.01.2018 - przerwa świąteczna

12.02.2018 - 28.02.2018 - przerwa dydaktyczna w Uczelni

Dni uzupełniające: 

02.01.2018 (wtorek) - zajęcia wg planu poniedziałkowego

18.01.2018 (czwartek) - zajęcia wg planu piątkowego

Sesja egzaminacyjna: 19 - 27.01.2018

Sesja poprawkowa: 29.01 - 05.02.2018

Sesja poprawkowa dla 2 roku kierunku sport I°: 07 - 10.02.2018

SEMESTR LETNI: 01.03 - 15.09.2018

Zajęcia dydaktyczne: 01.03.2018 - 27.06.2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31.03 - 03.04.2018 - przerwa świąteczna

30.04, 02 i 04.05.2018 - dni wolne od zajęć

10.05.2018 (czwartek) - Juwenalia

01.06.2018 (piątek) - dzień wolny od zajęć

Dni uzupełniające: 27.06.2018 (środa) - zajęcia wg planu czwartkowego

Sesja egzaminacyjna: 28.06 - 07.07.2018

Sesja poprawkowa: 09 - 14.07.2018


Studia niestacjonarne - 1 rok studiów I° WF

Inauguracja Roku akademickiego 2017/2018 - 25.09.2017 (poniedziałek)

Dzień adaptacyjny dla 1 roku - 07.10.2017 (sobota)

SEMESTR 1 - ZIMOWY

CZAS TRWANIA SEMESTRU:

07.10.2017 - 28.01.2018

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

07 - 15.10.2017 (9 dni)

 

21 - 22, 28 - 29.10.2017

 

04 - 05, 18 - 19, 25 - 26.11.2017

 

02 - 03, 09 - 10, 16 - 17.12.2017

SESJA EGZAMINACYJNA:

12 - 14, 19 - 20.01.2018

SESJA POPRAWKOWA:

21, 26 - 28.01.2018

SEMESTR 2 - LETNI

CZAS TRWANIA SEMESTRU:

17.02.2018 - 07.07.2018

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

17 - 18, 24 - 25.02.2018

 

03 - 04, 10 - 11, 17 - 18, 24 - 25.03.2018

 

07 - 08, 14 - 15, 21 - 22, 28 - 29.04.2018

 

12 - 13, 26 -27.05.2018

SESJA EGZAMINACYJNA:

01 - 03, 08 - 10.06.2018

SESJA POPRAWKOWA:

16 - 17, 22 - 24.06.2018


Studia niestacjonarne - 2 rok studiów I° WF

SEMESTR 3 - ZIMOWY

CZAS TRWANIA SEMESTRU:

16.09.2017 - 25.01.2018

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

16 - 19, 23 - 24, 30.09.2017

01, 07 - 08, 14 - 15, 21 - 22, 28 - 29.10.2017

04 - 05, 18 - 19, 25 - 26.11.2017

SESJA EGZAMINACYJNA:

01 - 03, 08 - 10.12.2017

SESJA POPRAWKOWA:

16 - 17.12.2017, 12 - 14.01.2018

SEMESTR 4 - LETNI

CZAS TRWANIA SEMESTRU:

17.02 - 10.06.2018

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

17 - 18, 24 - 25.02.2018

 

03 - 04, 10 - 11, 17 - 18, 24 - 25.03.2018

 

07 - 08, 14 - 15, 21 - 22, 28 - 29.04.2018

SESJA EGZAMINACYJNA:

12 - 13, 26 - 27.05.2018

SESJA POPRAWKOWA:

02 - 03, 09 - 10.06.2018


Studia niestacjonarne - 3 rok studiów I° WF

SEMESTR 5 - ZIMOWY

CZAS TRWANIA SEMESTRU:

16.09.2017 - 21.01.2018

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

16 - 17, 23 - 24, 30.09.2017

01, 07 - 08, 14 - 15, 21 - 22, 28 - 29.10.2017

 04 - 05, 18 - 19, 25 - 26.11.2017

02 - 03.12.2017

SESJA EGZAMINACYJNA:

09 - 10, 16 - 17.12.2017

SESJA POPRAWKOWA:

13 - 14, 20 - 21.01.2018

SEMESTR 6 - LETNI

CZAS TRWANIA SEMESTRU:

17.02.2018 - 17.06.2018

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

17 - 18, 24 - 25.02.2018

 

03 - 04, 10 - 11, 17 - 18, 24 - 25.03.2018

 

07 - 08, 14 - 15, 21 - 22, 28 - 29.04.2018

SESJA EGZAMINACYJNA:

12 - 13, 26 - 27.05, 02 - 03.06.2018

SESJA POPRAWKOWA:

08 - 10, 15 - 17.06.2018


Studia niestacjonarne - 1 rok studiów II° WF

Inauguracja Roku akademickiego 2017/2018 - 25.09.2017 (poniedziałek)

Dzień adaptacyjny dla 1 roku - 14.10.2017 (sobota)

SEMESTR 1 - ZIMOWY

CZAS TRWANIA SEMESTRU:

14.10.2017 - 04.02.2018

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

14 - 22.10.2017 (9 dni)

 

04 - 05, 18 - 19, 25 - 26.11.2017

 

02 - 03, 09 - 10, 16 - 17.12.2017

SESJA EGZAMINACYJNA:

12 - 14, 19 - 21.01.2018

SESJA POPRAWKOWA:

26 - 28.01, 03 - 04.02.2018

SEMESTR 2 - LETNI

CZAS TRWANIA SEMESTRU:

17.02.2018 - 24.06.2018

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

17 - 18, 24 - 25.02.2018

 

03 - 04, 10 - 11, 17 - 18, 24 - 25.03.2018

 

07 - 08, 14 - 15, 21 - 22, 28 - 29.04.2018

 12 - 13.05.2018

SESJA EGZAMINACYJNA:

02 - 03, 08 - 10.06.2018

SESJA POPRAWKOWA:

15 - 17, 22 - 24.06.2018


Studia niestacjonarne - 2 rok studiów II° WF

SEMESTR 3 - ZIMOWY

CZAS TRWANIA SEMESTRU:

16.09.2017 - 17.12.2018

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

16 - 17, 23 - 24, 30.09.2017

01, 07 - 08, 14 - 15, 21 - 22, 28 - 29.10.2017

 04 - 05.11.2017

SESJA EGZAMINACYJNA:

18 - 19, 25 - 26.11.2017

SESJA POPRAWKOWA:

09 - 10, 16 - 17.12.2017

SEMESTR 4 - LETNI

CZAS TRWANIA SEMESTRU:

17.02 - 10.06.2018

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

17 - 18, 24 - 25.02.2018

03 - 04, 10 - 11, 17 - 18, 24 - 25.03.2018

07 - 08, 14 - 15.04.2018

SESJA EGZAMINACYJNA:

21 - 22, 28 - 29.04, 12 - 13.05.2018

SESJA POPRAWKOWA:

01 - 03, 08 - 10.06.2018


Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2017/2018