Specjalizacje


Specjalizacje realizowane w roku akademickim 2018/2019

Kierunek Wychowanie fizyczne

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Instruktor rekreacji ruchowej:

> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

Instruktor sportu:

> Akrobatyka sportowa

> Gimnastyka artystyczna

> Gimnastyka sportowa

> Judo

> Koszykówka

> Kulturystyka

> Lekkoatletyka

> Narciarstwo alpejskie

> Narciarstwo klasyczne

> Piłka nożna

> Piłka ręczna

> Piłka siatkowa

> Pływanie

> Podnoszenie ciężarów

> Snowboard

> Tenis

> Trójbój siłowy

> Zapasy

> Żeglarstwo

> Żeglarstwo deskowe

Inne:

> Gimnastyka korekcyjna

> Integracja sensoryczna i kinezjologia edukacyjna w wychowaniu fizycznym

> Menedżer sportu

> Promocja zdrowia


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Instruktor rekreacji ruchowej: 

> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

Instruktor sportu:

> Judo

> Koszykówka

> Kulturystyka

> Lekkoatletyka

> Narciarstwo alpejskie

> Narciarstwo klasyczne

> Piłka nożna

> Piłka ręczna

> Piłka siatkowa

> Pływanie

> Podnoszenie ciężarów

> Trójbój siłowy

> Zapasy

> Żeglarstwo

> Żeglarstwo deskowe

Specjalizacje trenerskie:

> Gimnastyka sportowa

> Koszykówka

> Kulturystyka

> Lekkoatletyka Dziennik praktyki trenerskiej

> Piłka nożna

> Piłka ręczna

> Piłka siatkowa

> Pływanie

> Tenis (tylko na studiach stacjonarnych)

Inne:

> Gimnastyka korekcyjna

> Menedżer sportu

> Promocja zdrowia

> Diagnostyka rozwoju fizycznego


Kierunek Sport

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Instruktor rekreacji ruchowej:

> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

Instruktor sportu:

> Akrobatyka sportowa

> Gimnastyka artystyczna

> Gimnastyka sportowa

> Judo

> Koszykówka

> Kulturystyka

> Lekkoatletyka

> Narciarstwo alpejskie

> Narciarstwo klasyczne

> Piłka nożna

> Piłka ręczna

> Piłka siatkowa

> Pływanie

> Podnoszenie ciężarów

> Snowboard

> Szermierka

> Tenis

> Trójbój siłowy

> Zapasy

> Żeglarstwo

> Żeglarstwo deskowe


Specjalizacje dla kierunku Wychowanie Fizyczne i kierunku Sport uruchamiane są przy liczbie osób określonej w Zarządzeniu Rektora nr 86/2012/2013 z dnia 2 września 2013 roku.

Studia stacjonarne - 3 rok Iº WF i 1 rok IIº WF  oraz 3 rok Iº SPORT

Specjalizacje instruktorskie zimowe realizowane są w terminie od 26 lutego do 24 marca 2019 roku, letnie w terminie od 1 maja do 15 września 2019 roku. Dokładne terminy podaje Zakład Sportów Wodnych i Zimowych.

Studia niestacjonarne - 3 rok Iº WF i 1 rok IIº WF

Specjalizacje instruktorskie zimowe realizowane są w terminie od 26 lutego do 24 marca 2019 roku, letnie w terminie od 1 maja do 15 września 2019 roku. Dokładne terminy podaje Zakład Sportów Wodnych i Zimowych.