Kalendarz Rady Wydziału


Terminy posiedzeń rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

w roku akademickim 2017/2018

1.12. września 2017 
2.10. października 2017
3.07. listopada 2017 
4.12. grudnia 2017
5.09. stycznia 2018 
6.06. lutego 2018
7.13. marca 2018 
8.10. kwietnia 2018 
9.08. maja 2018 
10.12. czerwca 2018 
12.03. lipca 2018 
13.11. września 2018 

Przewiduje się organizację czterech - pięciu posiedzeń nadzwyczajnych.