Kalendarz Rady Wydziału


Terminy posiedzeń rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

w roku akademickim 2016/2017

1.1. września 2016 
2.27. września 2016
3.11. października 2016 
4.22. listopada 2016
5.13. grudnia 2016 
6.10. stycznia 2017
7.14. lutego 2017 
8. 14. marca 2017 
9. 18. kwietnia 2017 
10.09. maja 2017 
11.13. czerwca 2017 
12.11. lipca 2017 
13.12. września 2017 

Przewiduje się organizację czterech - pięciu posiedzeń nadzwyczajnych.