Praktyki pedagogiczne


Kontakt:

Praktyki pedagogiczne

ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa


Kierownik praktyk dr Alicja Zarychta

Centrala tel. 22 834 04 31 wew. 363, 202 lub tel. bezp. 22 834 76 64


Sekretariat (pok. 361, łącznik nad filarami)

Specjalista Jolanta Wostal

Centrala tel. 22 834 04 31 wew. 202 lub tel. bezp. 22 834 76 64

e-mail: jolanta.wostal@awf.edu.pl

Zapraszamy studentów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00


Regulamin praktyk

Regulamin praktyk pedagogicznych


Praktyka wdrożeniowa

Realizacja praktyki wdrożeniowej w roku akademickim 2017/2018

STUDIA STACJONARNE

Czas trwania:

5 dni (30 godzin)

Termin realizacji:

18 - 22.09.2017

Termin złożenia dziennika praktyki:

patrz Regulamin praktyk

STUDIA NIESTACJONARNE

Czas trwania:

1 tydzień (30 godzin)

Termin złożenia dziennika praktyki:

patrz Regulamin praktyk


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przyjęcia studenta na praktykę: studia stacjonarne i niestacjonarne

Pismo przewodnie

Dziennik praktyki pedagogicznej


Praktyka w szkole podstawowej

Realizacja praktyki w roku akademickim 2017/2018

STUDIA STACJONARNE

Czas trwania:

19 dni (75 godzin)

Termin realizacji:

02 - 27.10.2017

Dni wolne od zajęć:

13.10.2017

Termin złożenia dziennika praktyki:

patrz Regulamin praktyk

STUDIA NIESTACJONARNE

Czas trwania:

3 tygodnie (75 godzin)

Termin złożenia dziennika praktyki:

patrz Regulamin praktyk


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przyjęcia studenta na praktykę: studia stacjonarne i niestacjonarne

Dziennik praktyki pedagogicznej


Praktyka w gimnazjum

Realizacja praktyki w roku akademickim 2017/2018

STUDIA STACJONARNE

Czas trwania:

19 dni (75 godzin)

Termin realizacji:

06 - 30.11.2017

Termin złożenia dziennika praktyki:

patrz Regulamin praktyk

STUDIA NIESTACJONARNE

Czas trwania:

3 tygodnie (75 godzin)

Termin złożenia dziennika praktyki:

patrz Regulamin praktyk


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przyjęcia studenta na praktykę: studia stacjonarne i niestacjonarne

Dziennik praktyki pedagogicznej


Praktyka w szkole ponadgimnazjalnej

Realizacja praktyki w roku akademickim 2017/2018

UWAGA: Studenci pracujący jako nauczyciele wychowania fizycznego są zwolnieni z obowiązku odbycia praktyki pedagogicznej.

STUDIA STACJONARNE

Czas trwania:

10 dni (50 godzin)

Termin realizacji:

15 - 28.02.2018

Termin złożenia dziennika praktyki:

patrz Regulamin praktyk

STUDIA NIESTACJONARNE

Czas trwania:

2 tygodnie (50 godzin)

Termin złożenia dziennika praktyki:

patrz Regulamin praktyk


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przyjęcia studenta na praktykę: studia stacjonarne i niestacjonarne

Dziennik praktyki pedagogicznej