Warsztaty Antropologiczne


XVI Warsztaty Antropologiczne im. Profesora Janusza Charzewskiego - 05.12.2014

Zapraszamy
5 grudnia 2014r., w godz. 11.00-16.00 (piątek)
do Auli Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
na XVI WARSZTATY ANTROPOLOGICZNE
im. Profesora Janusza Charzewskiego
pt.: Okres perinatalny i jego wpływ na rozwój
w okresie postnatalnym.
Metody badań, wyniki, interpretacja.

Organizator:
Zakład Antropologii
i Promocji Zdrowia
Katedra Nauk Biomedycznych

Współorganizator:
Komitet Antropologii
Polskiej Akademii Nauk

Sponsorzy:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Komitet Antropologii Polskiej Akademii Nauk
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Komitet organizacyjny:
1. Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska - przewodnicząca
2. Dr hab. prof. AWF Elżbieta Hűbner-Woźniak - wiceprzewodnicząca

Członkowie:
Dr Anna Pastuszak
Dr Joanna Lewandowska
Dr Beata Wojtyczek

Sekretarz: Elżbieta Kęsicka

Zaproszenie i program