O Wydziale


Historia wydziału jest równoznaczna z historią uczelni. Jej początek liczony jest od dnia pierwszej uroczystej inauguracji roku akademickiego. Było to 29. listopada 1929 roku.
Merytoryczny początek Wydziału, także w nazwie stanowi data 22listopada 1947 roku. Wtedy to ukonstytuowała się Rada Studium Akademickiego. Przewodniczącym Rady był prof. dr Włodzimierz Misiuro. Rada była organem doradczym dyrektora AWF. Nadawała akademicki charakter uczelni, spełniała w pewnym stopniu funkcję Rady Wydziału.
W 1949 r. ustanowiono Dekretem Rady Ministrów nową strukturę uczelni oraz stanowisko rektora. Na mocy tegoż Dekretu 27. lipca 1949 r. powołano Wydział Wychowania Fizycznego z Radą Wydziału i dziekanem jako jej przewodniczącym. Funkcję dziekana objął prof. dr Włodzimierz Misiuro.

W kolejnych latach dziekanami byli:
1949-1950 prof. dr Zygmunt Gilewicz
1950-1956 dr Stanisław Borowiec
1956-1959 z-ca prof. Edmund Kosman
1960-1964 prof. dr Wanda Czarnocka-Karpińska
1964-1969 doc. dr Roman Trześniowski
1969-1971 doc. dr hab. Irena Rogalska- Ottowicz
1971-1975 doc. dr hab. Zygmunt Bielczyk
1975-1977 doc. dr hab. med. Andrzej Zbrodowski
1977-1980 doc. dr hab. Ireneusz Malarecki
1980/1981 doc. dr Ryszard Przewęda
1981-1984 doc. dr hab. Zofia Żukowska
1984-1987 doc. dr hab. Teresa Wolańska
1987-1990 doc. dr hab. Tadeusz Maszczak
1990-1993 prof. dr hab. Antoni K. Gajewski
1993-1996 prof. dr hab. Ireneusz Malarecki
1996-2002 dr hab. Jacek Zieliński prof. AWF
2002-2005 dr hab. Czesław Urbanik prof. AWF
2005-2008 dr hab. Jerzy Nowocień prof. AWF
2008-2012 dr hab. Henryk Norkowski prof. AWF
2012-2016 dr hab. Jerzy Nowocień prof. AWF

01.09.2016 dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF