Praktyki zawodowe


Kontakt:

Praktyki zawodowe

ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa


Kierownik praktyk zawodowych menedżerskich

Mgr Sylwia Gocłowska

pok. 375, Zakład Organizacji i Historii Kultury Fizycznej

Tel. 22 834 04 31 wew. 525

e-mail: sylwia.goclowska@gmail.com

Kierownik praktyk zawodowych trenerskich

Dr Karol Gryko

pok. 34, Zakład Lekkoatletyki i Gier Sportowych

Tel. 22 834 04 31 wew. 577

e-mail: k.gryko@awf.edu.pl


Regulamin praktyk

Regulamin praktyk zawodowych: menedżerskich oraz instruktorskich i trenerskich

Dokumenty do pobrania

Dokumentacja przebiegu praktyk - Menedżer sportu

Dokumentacja przebiegu praktyk - Menedżer organizacji sportowych

Dokumentacja przebiegu praktyk - Zarządca obiektów sportowych

Dziennik praktyk instruktorskich/trenerskich

Skierowanie na praktykę menedżerską

Skierowanie na praktykę instruktorską/trenerską