Praktyki zawodowe


Kontakt:

Praktyki zawodowe

ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa


Kierownik praktyk zawodowych - menedżerskich

Dr Joanna Bańbuła

pok. 373, Zakład Organizacji i Historii Kultury Fizycznej

Tel. 22 834 04 31 wew. 200

e-mail: asia.banbula@o2.pl

Kierownik praktyk zawodowych - trenerskich i instruktorskich

Dr Dorota Kamień

pok. 28, Zakład Lekkoatletyki i Gier Sportowych

Tel. 22 834 04 31 wew. 374

e-mail: dorota.kamien@awf.edu.pl


Sekretariat (pok. 265)

Specjalista Zofia Bednarek

Centrala tel. 22 834 04 31 wew. 249 lub  tel. bezp. 22 834 59 08

e-mail: zofia.bednarek@awf.edu.pl


Regulamin praktyk

Regulamin praktyk zawodowych: menedżerskich oraz instruktorskich i trenerskich

Dokumenty do pobrania

Dokumentacja przebiegu praktyk - Menedżer sportu

Dokumentacja przebiegu praktyk - Menedżer organizacji sportowych

Dokumentacja przebiegu praktyk - Zarządca obiektów sportowych

Dziennik praktyk instruktorskich/trenerskich

Skierowanie na praktykę menedżerską

Skierowanie na praktykę instruktorską/trenerską