Komunikaty

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

W związku z nowymi zasadami przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia osoby zainteresowane ich uzyskaniem proszone są o złożenie stosownych dokumentów w Sekretariacie Dziekana do dnia 25 września 2015 roku (Rozporządzenie MNiSW z 17.07.2015 r. Dz.U. 2015 poz. 1050).

Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. Jan Gajewski prof. AWF