Potwierdzanie efektów uczenia się


Informacje ogólne

Regulamin potwierdzania efektów uczenia sięWydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

Skład komisji:

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Jankowski

Dr Dorota Kamień

Dr Piotr Rymarczyk

Mgr Katarzyna Skwarek

Dr Karol Gryko

Dr Aleksandra Jóźwiak

Efekty kształcenia dla realizowanych programów kształcenia na kierunku Wychowanie Fizyczne

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla realizowanych programów kształcenia na kierunku Sport

Studia I stopnia

Studia II stopnia


Karty przedmiotów