Potwierdzanie efektów uczenia się


Informacje ogólneWydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

Skład komisji:

dr Dorota Kamień

dr Piotr Rymarczyk

mgr Katarzyna Skwarek

dr Karol Gryko

dr Aleksandra Jóźwiak

Efekty kształcenia dla realizowanych programów kształcenia na kierunku Wychowanie Fizyczne

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla realizowanych programów kształcenia na kierunku Sport

Studia I stopnia

Studia II stopnia


Karty przedmiotów