Obozy

Kierunek Wychowanie Fizyczne

STUDIA STACJONARNE

OBÓZ LETNI - 1 rok studiów Iº WF

Czas trwania: 11 dni

I termin: 07 - 17.07.2019 (I część rocznika)

II termin: 19 - 29.07.2019 (II część rocznika)

Ostateczny termin zaliczenia obozu: do 10.08.2019

OBÓZ ZIMOWY - 2 rok studiów Iº WF

- do wyboru: narciarstwo zjazdowe, biegowe lub snowboard

Czas trwania: 10 dni

I termin: 05 - 14.02.2019 (I część rocznika)

II termin: 16 - 25.02.2019 (II część rocznika)

Ostateczny termin zaliczenia obozu: do 25.02.2019

OBÓZ WĘDROWNY - 1 rok studiów IIº WF

Czas trwania: 5 dni

Termin: 01.05 - 15.09.2019 (dokładne terminy podaje Zakład Sportów Wodnych i Zimowych)

STUDIA NIESTACJONARNE

OBÓZ LETNI - 1 rok studiów Iº WF

Czas trwania: 8 dni

Termin: 29.06 - 06.07.2019

OBÓZ ZIMOWY - 2 rok studiów Iº WF

- do wyboru: narciarstwo zjazdowe, biegowe lub snowboard

Czas trwania: 6 dni

I termin: 19 - 24.01.2019

OBÓZ WĘDROWNY - 1 rok studiów IIº WF

Czas trwania: 4 dni

Termin: 01.05 - 15.09.2019 (dokładne terminy podaje Zakład Sportów Wodnych i Zimowych)


Kierunek Sport

STUDIA STACJONARNE

OBÓZ LETNI - 1 rok studiów Iº SPORT

Czas trwania: 11 dni

Termin: 31.07 - 10.08.2019

Ostateczny termin zaliczenia obozu: do 10.08.2019

OBÓZ ZIMOWY - 2 rok studiów Iº SPORT

Czas trwania: 10 dni

Termin: 26.01 - 04.02.2019

Ostateczny termin zaliczenia obozu: do 25.02.2019