Obozy

Kierunek Wychowanie Fizyczne

STUDIA STACJONARNE

OBÓZ LETNI - 1 rok studiów Iº WF

Czas trwania: 11 dni

I termin: 15 - 25.07.2018 (I część rocznika)

II termin: 27.07 - 06.08.2018 (II część rocznika)

Ostateczny termin zaliczenia obozu: do 18.08.2018

OBÓZ ZIMOWY - 2 rok studiów Iº WF

- do wyboru: narciarstwo zjazdowe, biegowe lub snowboard

Czas trwania: 10 dni

I termin: 07 - 16.02.2018 (I część rocznika)

II termin: 18 - 27.02.2018 (II część rocznika)

Ostateczny termin zaliczenia obozu: do 27.02.2018

OBÓZ WĘDROWNY - 1 rok studiów IIº WF

Czas trwania: 5 dni

Termin: 28.04 - 15.09.2018 (dokładne terminy podaje Zakład Sportów Wodnych i Zimowych)

STUDIA NIESTACJONARNE

OBÓZ LETNI - 1 rok studiów Iº WF

Czas trwania: 8 dni

Termin: 30.06 - 07.07.2018

OBÓZ ZIMOWY - 2 rok studiów Iº WF

- do wyboru: narciarstwo zjazdowe, biegowe lub snowboard

Czas trwania: 6 dni

I termin: 20 - 25.01.2018

OBÓZ WĘDROWNY - 1 rok studiów IIº WF

Czas trwania: 4 dni

Termin: 28.04 - 15.09.2018 (dokładne terminy podaje Zakład Sportów Wodnych i Zimowych)


Kierunek Sport

STUDIA STACJONARNE

OBÓZ LETNI - 1 rok studiów Iº SPORT

Czas trwania: 11 dni

Termin: 08 - 18.08.2018

Ostateczny termin zaliczenia obozu: do 18.08.2018

OBÓZ ZIMOWY - 2 rok studiów Iº SPORT

Czas trwania: 10 dni

Termin: 28.01 - 06.02.2018

Ostateczny termin zaliczenia obozu: do 27.02.2018