35-lecie Wydziału Rehabilitacji

Harmonogram obchodów 35-lecia Wydziału Rehabilitacji

MARZEC

Forum Praktyków - Skoliozy "Fizjoterapia w leczeniu operacyjnym", 15.03.2019.


KWIECIEŃ

VIII Ogólnopolskie Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej", 4-6.04.2019.

Sesja XIII/Session XIII: Chirurg, fizjoterapeuta i pielęgniarka - partnerzy w chirurgii kolorektalnej  / Surgeon, physiotherapist and nurse – partners in colorectal surgery.

Sesja pod patronatem JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Prof. Andrzeja Mastalerza w ramach jubileuszu 35-lecia Wydziału Rehabilitacji i 90-lecia Uczelni. Przewodniczenie sesji i słowo wstępne/ Session chairman: Andrzej Mastalerz, moderatorzy: Andrzej Mastalerz, Bartosz Molik, Elżbieta Antos, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.


MAJ

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda" "Bark - następstwo ewolucji", 17-18.05.2019.


WRZESIEŃ

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - Człowiek w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności". Pielęgniarstwo AWF-Medicover: Europejski standard zawodu, 28.09.2018.


LISTOPAD - GŁÓWNA CZĘŚĆ OBCHODÓW  35-LECIA WYDZIAŁU REHABILITACJI

Sesja Jubileuszowa, 15.11.2019

Forum Praktyków - Pediatria, 15.11.2019

Bal Rehabilitacji, 15.11.2019VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, 16.11.2019