VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów 2019

Siódma Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów organizowana przez Wydział Rehabilitacji odbędzie 16 listopada 2019 roku na hali sportowo-widowiskowej AWF Warszawa.  O cenne nagrody powalczy 250 uczestników z całej Polski. Wysoki poziom merytoryczny zagwarantuje Rada Naukowa złożona z pracowników naukowych wydziałów kształcących fizjoterapeutów. Emocjom związanym z rywalizacją będą towarzyszyły, ciekawe wykłady, prezentacje firm, sprzętu i metod terapii.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

KOMUNIKAT I

OPŁATY I TERMIN ZGŁOSZEŃ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONTAKT

TEST WIEDZY

Test powstaje pod kierownictwem Rady Naukowej, utworzonej przez Dziekanów Uczelni i Wydziałów kształcących fizjoterapeutów w Polsce.

Podział na trzy kategorie

A - studenci jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich

B - studenci dwuletnich studiów magisterskich oraz osoby z tytułem licencjata fizjoterapii posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

C – osoby z tytułem magistra fizjoterapii (lub równoważnym) posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Test

- liczba pytań - 120;

- czas trwania - 1 godzina 30 minut;

- test jednokrotnego wyboru, z czterema możliwymi odpowiedziami.

Będą przeprowadzone dwa niezależne testy (każdy po 120 pytań), pisane równolegle:

Kategoria A

- 80 pytań z przedmiotów kierunkowych (kinezyterapia, fizjoterapia ogólna, masaż, fizykoterapia);

- 40 pytań z przedmiotów podstawowych i kształcenia ogólnego (anatomia, socjologia, biomechanika, psychologia, teoria i metodyka nauczania ruchu, patologia ogólna).

Kategoria B i C

- 85 pytań z przedmiotów kierunkowych (kinezyterapia, fizjoterapia ogólna, metody specjalne w fizjoterapii, masaż, fizykoterapia, diagnostyka kliniczna);

- 35 pytań z przedmiotów podstawowych i kształcenia ogólnego (anatomia, socjologia, biomechanika, psychologia, patologia ogólna, pedagogika, sport niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna).

LITERATURA

1. Barinow-Wojewódzki A. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych. PZWL, Warszawa 2014.

2. Białoszewski D. Fizjoterapia w ortopedii. PZWL, Warszawa 2015.

3. Borowicz A., Wieczorowska-Tobis K. Fizjoterapia w geriatrii. PZWL, Warszawa 2014.

4. Buckup K. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Wyd. 3. PZWL Warszawa 2008.

5. Brotzman S.B., Wilk K.E. Rehabilitacja ortopedyczna Tom 1 i 2. Wyd. I, red. A. Dziak, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008.

6. Dega W. Ortopedia i Rehabilitacja. PZWL.

7. Kaltenborn F. Manualne mobilizacje stawów Tom I Stawy obwodowe Wydawnictwo Rolewski 1998.

8. Karski J.B. 1999. Promocja zdrowia. IGNIS, Warszawa.

9. Kinalski R. Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii. Urban & Partner 2002.

10. Kiwerski J.: Fizjoterapia Ogólna. PZWL, Warszawa, 2012.

11. Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja Medyczna. PZWL, Warszawa, 2005.

12. Kosmol A. (red.) Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. AWF Warszawa, 2009.

13. McRae R. Esser M. Leczenie złamań. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008.

14. Morgulec-Adamowicz N., Molik B., Kosmol A. Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów. PZWL, Warszawa 2015.

15. Ronikier A. Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii. PZWL 2012.

16. Sanders R. Traumatologia układu ruchu. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008.

17. Michałowicz R. Mózgowe porażenie dziecięce. PZWL, 2000.

18. Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A. Fizjoterapia z elementami klinicznymi t.1 i 2. PZWL 2008.

19. Woźniewski M. Fizjoterapia w chirurgii. PZWL, Warszawa 2012.

20. Woźniewski M. Fizjoterapia w onkologii. PZWL, Warszawa 2015.

21. Zembaty A. Kinezyterapia Tom I i II, Wydawnictwo Kasper Sp. z o.o, Kraków 2003.

22. J. Bromboszcz, P. Dylewicz; Elipsa-Jaim, Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych. Kraków 2009, wyd.3.

23. Kendall F, Kendall McCreary E , Provance P, McIntyre Rodgers M, Romani WA. Muscles: Testing and Function, with Posture and Pain (Kendall, Muscles) 5th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2005.

24. Richardson C, Hodges P, Hides J. Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miednicznego. Elsevier Urban & Partner, 2009.

25. Chaitow L. Muscle energy techiques. Churchill Livingston, 2006.

26. Zbigniew Śliwiński, Aleksander Sieroń. Wielka Fizjoterapia T I-III. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014.

26. Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej. Ryszard Tadeusiewicz. PWN 2013.