VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów 2017

Szósta edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, odbyła się  25 listopada b.r. w Hali Gier Warszawskiej AWF. Udział wzięło 240 uczestników z 24 uczelni w Polsce. Organizatorem wydarzenia był Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej oraz organizacja studencka Juvenis. O cenne nagrody ufundowane przez licznych sponsorów walczyli studenci fizjoterapii i fizjoterapeuci z całej Polski. Wysoki poziom merytoryczny testu zagwarantowała Rada Naukowa złożona z dziekanów wydziałów kształcących fizjoterapeutów w Polsce oraz konsultantów wojewódzkich pod przewodnictwem Konsultanta Krajowego ds. Fizjoterapii. Emocjom związanym z rywalizacją towarzyszyły, ciekawe wykłady, prezentacje sprzętu i metod terapii oraz konkursy z upominkami. W trzech kategoriach indywidualnych i w rywalizacji drużynowej wyróżniono i nagrodzono łącznie 50 uczestników i trzy uczelnie.

Fotorelacja z wydarzenia

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia, to nasz wspólny sukces. Gratulujemy uczestnikom, dzielimy radość z laureatami. Kolejna edycja Olimpiady już w 2019 roku.


WYNIKI

KATEGORIA A

1 – Rząca Maria (AWF Warszawa)

2 – Gorczyca Tomasz (AWF Kraków)

3 – Stawińska Magdalena (AWF Warszawa)

4 – Michał Garczyński (AWF Warszawa)

4 – Zuzanna Olszewska (AWF Warszawa)

6 – Dziwińska Judyta (AWF Warszawa)

7 – Łukasik Karolina (AWF Warszawa)

8 – Kaczyńska Aleksandra (Śląski Uniwersytet Medyczny)

8 – Kaczmarczyk Katarzyna (AWF Poznań)

10 – Kiecoń Magdalena (WSB)

10 – Chromik Damian (AWF Biała Podlaska)

10 – Sujka Ewa (UM w Łodzi)

KATEGORIA B

1 – Konturek Maria (AWF Kraków)

2 – Franiczek Katarzyna (AWF Wrocław)

3 – Węcławiak Małgorzata (WUM)

4 – Zofia Barcikowska (GUM)

4 – Artur Sidorek (AWF Warszawa)

6 – Łukasz Sierociński (AWF Warszawa)

6 – Marta Konopacka (GUM)

6 – Adrianna Stodolna (WUM)

9 – Iga Wróblewska (AWF Warszawa)

9 – Ewa Urban (AWF Warszawa)

KATEGORIA C

1 – Barna Marek (GUM)

2 – Śliwiński Maciej (GUM)

3 – Dobies Jan (AWF Warszawa)

4 – Marcin Błaszcz (AWF Kraków)

5 – Karolina Janikowska (UM Lublin)

5 – Anna Ogrodniczak (UM w Łodzi)

7 – Artur Jagodziński (AWF Warszawa)

8 – Magdalena Bar (AWF Warszawa)

8 – Karolina Indrunas (AWF Wrocław)

10 – Joanna Jaczewska-Bogacka (WUM)

KATEGORIA DRUŻYNOWA

1 miejsce - Warszawski Uniwersytet Medyczny (423 pkt.)

2 miejsce - Akademia Wychowania Fizycznego w  Warszawie (421 pkt.)

3 miejsce - Gdański Uniwersytet Medyczny (418 pkt.)

Wyniki zbiorcze


ORGANIZATORZY


FOTOGALERIA

WYNIKI

TEST WIEDZY

ZAPISY

KONTAKT

REGULAMIN

OPŁATY

LITERATURA

PROGRAM

PATRONAT HONOROWY

KOMITET HONOROWY

RADA NAUKOWA

SPONSORZY

PATRONI MEDIALNI

NAGRODY

KOMITET ORGANIZACYJNY


TEST WIEDZY

Test powstaje pod kierownictwem Rady Naukowej, utworzonej przez Dziekanów Uczelni i Wydziałów kształcących fizjoterapeutów w Polsce.

Podział na trzy kategorie

A – licencjat (studenci studiów I stopnia oraz jednolitych studiów pięcioletnich),

B – magister (studenci studiów II stopnia),

C – absolwent (wszyscy uprawnieni do wykonywania zawodu fizjoterapeuty)

Test

- liczba pytań - 120;

- czas trwania - 1 godzina 30 minut;

- test jednokrotnego wyboru, z czterema możliwymi odpowiedziami.

Będą przeprowadzone dwa niezależne testy (każdy po 120 pytań), pisane równolegle:

Kategoria A

- 80 pytań z przedmiotów kierunkowych (kinezyterapia, fizjoterapia ogólna, masaż, fizykoterapia);

- 40 pytań z przedmiotów podstawowych i kształcenia ogólnego (anatomia, socjologia, biomechanika, psychologia, teoria i metodyka nauczania ruchu, patologia ogólna).

Kategoria B i C

- 85 pytań z przedmiotów kierunkowych (kinezyterapia, fizjoterapia ogólna, metody specjalne w fizjoterapii, masaż, fizykoterapia, diagnostyka kliniczna);

- 35 pytań z przedmiotów podstawowych i kształcenia ogólnego (anatomia, socjologia, biomechanika, psychologia, patologia ogólna, pedagogika, sport niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna).


ZAPISY

Formularz zgłoszeniowy


KONTAKT

oowmf2017@gmail.com


REGULAMIN


OPŁATY

Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 60zł.

Numer konta

41 1020 1026 0000 1502 0289 4913

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF)

ul. Marymoncka, 01-813 Warszawa, NIP 118-198-27-79, Regon: 141 698103

W tytule należy wpisać OOWMF (Imię i nazwisko uczestnika + właściwa kategoria A, B lub C)

Termin wpłat mija 15.11.2017 r.

Istnieje możliwość wystawienia Faktury na firmę do 15 kolejnego miesiąca po dokonanej wpłacie na konto, faktura

imienna na osobę fizyczną do 3 miesięcy od dokonanej wpłaty (na prośbę nabywcy).


LITERATURA

1. Barinow-Wojewódzki A. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych. PZWL, Warszawa 2014.

2. Białoszewski D. Fizjoterapia w ortopedii. PZWL, Warszawa 2015.

3. Borowicz A., Wieczorowska-Tobis K. Fizjoterapia w geriatrii. PZWL, Warszawa 2014.

4. Buckup K. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Wyd. 3. PZWL Warszawa 2008.

5. Brotzman S.B., Wilk K.E. Rehabilitacja ortopedyczna Tom 1 i 2. Wyd. I, red. A. Dziak, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008.

6. Dega W. Ortopedia i Rehabilitacja. PZWL.

7. Kaltenborn F. Manualne mobilizacje stawów Tom I Stawy obwodowe Wydawnictwo Rolewski 1998.

8. Karski J.B. 1999. Promocja zdrowia. IGNIS, Warszawa.

9. Kinalski R. Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii. Urban & Partner 2002.

10. Kiwerski J.: Fizjoterapia Ogólna. PZWL, Warszawa, 2012.

11. Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja Medyczna. PZWL, Warszawa, 2005.

12. Kosmol A. (red.) Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. AWF Warszawa, 2009.

13. McRae R. Esser M. Leczenie złamań. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008.

14. Morgulec-Adamowicz N., Molik B., Kosmol A. Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów. PZWL, Warszawa 2015.

15. Ronikier A. Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii. PZWL 2012.

16. Sanders R. Traumatologia układu ruchu. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008.

17. Michałowicz R. Mózgowe porażenie dziecięce. PZWL, 2000.

18. Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A. Fizjoterapia z elementami klinicznymi t.1 i 2. PZWL 2008.

19. Woźniewski M. Fizjoterapia w chirurgii. PZWL, Warszawa 2012.

20. Woźniewski M. Fizjoterapia w onkologii. PZWL, Warszawa 2015.

21. Zembaty A. Kinezyterapia Tom I i II, Wydawnictwo Kasper Sp. z o.o, Kraków 2003.

22. J. Bromboszcz, P. Dylewicz; Elipsa-Jaim, Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych. Kraków 2009, wyd.3.

23. Kendall F, Kendall McCreary E , Provance P, McIntyre Rodgers M, Romani WA. Muscles: Testing and Function, with Posture and Pain (Kendall, Muscles) 5th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2005.

24. Richardson C, Hodges P, Hides J. Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miednicznego. Elsevier Urban & Partner, 2009.

25. Chaitow L. Muscle energy techiques. Churchill Livingston, 2006.

26. Zbigniew Śliwiński, Aleksander Sieroń. Wielka Fizjoterapia T I-III. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014.

26. Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej. Ryszard Tadeusiewicz. PWN 2013.


PROGRAM*

8.30-9.30 rejestracja uczestników
9.30-10.00 oficjalne otwarcie Olimpiady
10.00-11.30 TEST
11.30-12.00 przerwa
12.00-12.20 Krajowa Izba Fizjoterapeutów – dr Zbigniew Wroński
12.20-12.30 Konkurs z nagrodami
12.30-13.00 Różnicowanie bólu bocznej strony stawu łokciowego - IAOM - dr Omer Matthijs, mgr Maciej Brożyński
13.00-13.20 W poszukiwaniu kompensacji - następstwa wybranych zaburzeń rozwojowych u dzieci - dr Agnieszka Stępień
13.20 – 14.00 Rolowanie – z czym to się je? - Blackroll - mgr Michał Dachowski
14:00-15:00 przerwa obiadowa, zwiedzanie stoisk sponsorów
15:00-15.15 Wprowadzenie do tapingu biomechanicznego - Dynamic Tape - mgr Dominik Bryń
15:15-15:30 konkurs z nagrodami
15.30-15.50 Fascial Distortion Model - wprowadzenie – mgr Wojciech Długołęcki
15.50-16.05 konkurs z nagrodami
16.05 - 16.35 Ocena stóp u dzieci - doświadczenia z gabinetu fizjoterapeutycznego – dr Jolanta Stępowska
16.35-16.50 Powrót do aktywnego życia z pomocą nowoczesnego zaopatrzenia protetycznego Ottobock na przykładzie podróżnika R. Gręźlikowskiego – Ottobock - Rafał Gręźlikowski
16.50 - 17.20 konkursy z nagrodami
17.20-17.30 Prezentacja firmy SUMER – Aleksandra Mianowska
17:30-17:45 przerwa
17.45 ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród, podsumowanie

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu dnia


PATRONAT HONOROWY

  
         
    
 

KOMITET HONOROWY

JM Rektor AWF J. Piłsudskiego w Warszawie - dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

Dziekan Wydziału Rehabilitacji - dr hab. prof. AWF Bartosz Molik

Krajowy Konsultant w Dziedzinie Fizjoterapii - prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak

Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej - dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska

Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów - dr hab. n. med. Maciej Krawczyk


RADA NAUKOWA

Utworzona przez: Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie fizjoterapii, a także Dziekanów Uczelni i Wydziałów kształcących fizjoterapeutów w Polsce.

prof. Jan Szczegielniak - przewodniczący; Krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii

dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka – sekretarz, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (mazowieckie)

mgr Tomasz Marciniak – sekretarz, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

prof. Dariusz Białoszewski - Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. Zbigniew Borysiuk - Politechnika Opolska

prof. Andrzej Czamara - Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu; Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (dolnośląskie)

prof. Dariusz Czaprowski - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

prof. Małgorzata Domagalska-Szopa - Śląski Uniwersytet Medyczny

prof. Janusz Doś - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

prof. Jacek Durmała - Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

prof. Katarzyna Gierat-Haponiuk - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (pomorskie)

prof. Magdalena Hagner-Derengowska - Bydgoska Szkoła Wyższa, Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (kujawsko-pomorskie)

prof. Rita Hansdorfer-Korzon - Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. Anna Hryniewicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr Wojciech Kiebzak - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (świętokrzyskie)

dr Marek Kiljański – prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. Agnieszka Krawczyk-Wasielewska - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. Jacek Lewandowski - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

dr Jacek Łuniewski - Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (opolskie)

prof. Anna Marchewka - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

prof. Piotr Majcher - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. Piotr Mika - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

prof. Bartosz Molik - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

prof. Helena Moryksiewicz - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (zachodniopomorskie)

prof. Maciej Płaszewski - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowy Wydział w Białej Podlaska

prof. Marek Pieniążek - Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (małopolskie)

prof. Zbigniew Pierożek - Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie

prof. Joanna Rosińczuk - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. Krystyna Rożek-Piechura - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. Anna Skrzek - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

dr Krzysztof Szarejko - Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (podlaskie)

prof. Zbigniew Śliwiński - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. Jakub Taradaj - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Przewodniczący Komisji Nauki Krajowej Izby Fizjoterapeutów

prof. Aleksandra Truszczyńska - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

dr Marzena Wiernicka - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (wielkopolskie)

prof. Marek Woźniewski - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

dr Zbigniew Wroński - Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. Wiesław Ziółkowski - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku


SPONSORZY

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

PATRONI MEDIALNI

   
  

NAGRODY


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Piotr Czyżewski - przewodniczący

mgr Katarzyna Bienias

mgr Emilia Dadura

mgr Katarzyna Glimos

mgr Katarzyna Guzek

mgr Ewa Łukaszewicz

mgr Tomasz Marciniak

dr Jolanta Marszałek

dr hab. prof AWF Natalia Morgulec-Adamowicz

dr Anna Ogonowska-Słodownik

dr Witold Rekowski

dr hab. prof. AWF Izabela Rutkowska

dr Joanna Ścibek

Martyna Wojtan

mgr Bartosz Wysoczański