VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów 2017

Wydział Rehabilitacji zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów. Wydarzenie odbędzie się 25.11.2017 w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wielkim teście wiedzy fizjoterapeutycznej, zwiedzić stoiska sponsorów, wysłuchać ciekawych wykładów i nawiązać nowe znajomości z całej Polski.


ORGANIZATORZY


TEST WIEDZY

ZAPISY

REGULAMIN

OPŁATY

PROGRAM

PATRONAT HONOROWY

KOMITET HONOROWY

RADA NAUKOWA

SPONSORZY

PATRONI MEDIALNI

NAGRODY

KOMITET ORGANIZACYJNY


TEST WIEDZY

Test powstaje pod kierownictwem Rady Naukowej, utworzonej przez Dziekanów Uczelni i Wydziałów kształcących fizjoterapeutów w Polsce.

Podział na trzy kategorie

A – licencjat (studenci studiów I stopnia oraz jednolitych studiów pięcioletnich),

B – magister (studenci studiów II stopnia),

C – absolwent (wszyscy uprawnieni do wykonywania zawodu fizjoterapeuty)

Test

- liczba pytań - 120;

- czas trwania - 1 godzina 30 minut;

- test jednokrotnego wyboru, z czterema możliwymi odpowiedziami.

Będą przeprowadzone dwa niezależne testy (każdy po 120 pytań), pisane równolegle:

Kategoria A

- 80 pytań z przedmiotów kierunkowych (kinezyterapia, fizjoterapia ogólna, masaż, fizykoterapia);

- 40 pytań z przedmiotów podstawowych i kształcenia ogólnego (anatomia, socjologia, biomechanika, psychologia, teoria i metodyka nauczania ruchu, patologia ogólna).

Kategoria B i C

- 85 pytań z przedmiotów kierunkowych (kinezyterapia, fizjoterapia ogólna, metody specjalne w fizjoterapii, masaż, fizykoterapia, diagnostyka kliniczna);

- 35 pytań z przedmiotów podstawowych i kształcenia ogólnego (anatomia, socjologia, biomechanika, psychologia, patologia ogólna, pedagogika, sport niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna).


ZAPISY

!! TERMIN ZAPISÓW MIJA 12.11.2017 !!

Formularz zgłoszeniowy


REGULAMIN


OPŁATY

Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 60zł.

Numer konta

41 1020 1026 0000 1502 0289 4913

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF)

ul. Marymoncka, 01-813 Warszawa, NIP 118-198-27-79, Regon: 141 698103

W tytule należy wpisać OOWMF (Imię i nazwisko uczestnika + właściwa kategoria A, B lub C)

Termin wpłat mija 15.11.2017 r.

Istnieje możliwość wystawienia Faktury na firmę do 15 kolejnego miesiąca po dokonanej wpłacie na konto, faktura

imienna na osobę fizyczną do 3 miesięcy od dokonanej wpłaty (na prośbę nabywcy).


PROGRAM*

9.00-10.45 rejestracja uczestników

11.00-11:30 oficjalne otwarcie Olimpiady

11.30-13.00 TEST

13.00-13.15 przerwa

13.15-14:00 wykłady, warsztaty – najnowsze osiągnięcia fizjoterapii

14:00-15:00 przerwa obiadowa, zwiedzanie stoisk sponsorów

15:00-17:00 wykłady, warsztaty – najnowsze osiągnięcia fizjoterapii

17.00-17.30 test wiedzy o sponsorach (dla chętnych)

17:30-17:45 przerwa

17.45 ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród, podsumowanie

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu dnia.


PATRONAT HONOROWY

  
         
    
 

KOMITET HONOROWY

JM Rektor AWF J. Piłsudskiego w Warszawie - dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

Dziekan Wydziału Rehabilitacji - dr hab. prof. AWF Bartosz Molik

Krajowy Konsultant w Dziedzinie Fizjoterapii - prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak

Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej - dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska

Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów - dr hab. n. med. Maciej Krawczyk


RADA NAUKOWA

Dziekani Uczelni i Wydziałów kształcących fizjoterapeutów w Polsce.


SPONSORZY

   
   
   
   
   
   
   
   

PATRONI MEDIALNI

   
  

NAGRODY


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Piotr Czyżewski - przewodniczący

mgr Katarzyna Bienias

mgr Emilia Dadura

mgr Katarzyna Glimos

mgr Katarzyna Guzek

mgr Ewa Łukaszewicz

mgr Tomasz Marciniak

dr Jolanta Marszałek

dr hab. prof AWF Natalia Morgulec-Adamowicz

dr Anna Ogonowska-Słodownik

dr Witold Rekowski

dr hab. prof. AWF Izabela Rutkowska

dr Joanna Ścibek

Martyna Wojtan

mgr Bartosz Wysoczański