Ze smutkiem informujemy, że odeszła mgr Teresa Czasak

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 3 stycznia 2018 roku zmarła nasza koleżanka

mgr Teresa Czasak

wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Rehabilitacji

wychowawca wielu pokoleń fizjoterapeutów

Rodzinie oraz Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia

składa społeczność akademicka Wydziału Rehabilitacji


Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 8 stycznia 2018 r. o godz. 12.00

w kościele Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Konstancin-Jeziorna

ul. Słoneczna 20

data publikacji: 2018.01.06