VII Onko-Olimpiada w AWF Warszawa

Zapraszamy wolontariuszy do pomocy w trakcie igrzysk sportowych dla dzieci i młodzieży z problemami onkologicznym w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w dniach 23-25.08.2018.

Celem jest aktywizacja i wyrównywanie szans dzieci, młodzieży po przebytych chorobach nowotworowych poprzez popularyzację sportu i rozpowszechnianie idei aktywności fizycznej, zwiększające szansę lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Organizatorzy:

Fundacja Spełnionych Marzeń, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel. (0 22) 621 81 87, fax: (022) 621 81 87

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa


Kontakt dla wolontariuszy: waldemarskowronski@poczta.fm

fundacja@spelnionemarzenia.org.pl

data publikacji: 2018.06.19