VII Forum Praktyków Skoliozy

 

W dniu 18.11.2016 odbyło się VII Forum Praktyków – Skoliozy, którego tematem przewodnim było leczenie gorsetowe skolioz. Organizatorem wydarzenia był Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy współpracy z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Poznańskim Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego, Olsztyńską Szkołą Wyższą im. Józefa Rusieckiego oraz Wyższą Szkołą Fizjoterapii we Wrocławiu.

Kolejny raz patronat honorowy nad Konferencją objęło Polskie Towarzystwo Lekarskie (PTL) oraz JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W załączeniu przedstawiamy list Prezesa PTL Pana Prof. dr hab. n. med. Waldemara Kostewicza (link do listu).

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Poradnik Zdrowie, Postępy Rehabilitacji, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska zostali patronami medialnymi wydarzenia.

VII Forum okazało się rekordowe zarówno pod względem liczby uczestników – 280, jak i prelegentów – 22. Taka zmiana mogła być możliwa dzięki przeniesieniu obrad z Auli do Hali Gier AWF. Tradycyjnie moderatorami Forum byli: Agnieszka Stępień oraz Krzysztof Graff. Wykłady prowadzili uznani fachowcy zarówno fizjoterapeuci, jak i lekarze. Oprócz wykładów na uczestników czekały stanowiska pomiarowe, gdzie chętni mogli nauczyć się podstaw resuscytacji krążeniowo-oddechowej na modelu dziecka oraz osoby dorosłej, zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, czy gęstość kości przy pomocy nieinwazyjnej densytometrii. Dodatkową atrakcją była analiza przy pomocy kamery termowizyjnej oraz podoskopia.

Po części teoretycznej uczestnicy przystąpili do warsztatów audytoryjnych, które dotyczyły gorsetu Cheneau, gorsetu dynamicznego SpineCor oraz procesu produkcji gorsetów przy pomocy metody CAD-CAM.

Podczas obrad Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. n.med. Krzysztof Klukowski wręczył nominacje Członkom Zespołu Zadaniowego ds. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej (skład Zespołu). Wśród nominowanych znalazła się dr Agnieszka Stępień – pracownik Wydziały Rehabilitacji, pomysłodawca oraz organizator Forum Praktyków – Skoliozy.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy podziękować Patronom, uczestnikom oraz wolontariuszom za sprawną pracę i zaangażowanie, bez którego ta konferencja nie mogłaby się odbyć.

Z tego miejsca zapraszamy na VIII Forum Praktyków – Skoliozy, które odbędzie się 17 marca 2017. Temat Konferencji będą skoliozy nerwowo-mięśniowe.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

mgr Tomasz Marciniak - sekretarz

Zapraszamy do zapoznania się fotogaleriami w stronie AWF oraz

na fb Wydziału Rehabilitacji - galeria 1, galeria 2.

data publikacji: 2016.11.25