Odeszła dr n. hum. Urszula Krzyżanowska-Łagowska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 11 sierpnia 2018 r. zmarła

ŚP.

dr n. hum. URSZULA KRZYŻANOWSKA-ŁAGOWSKA

pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, stypendystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji samorządu pielęgniarek i położnych (w latach 1991–1995), nauczyciel akademicki oraz autorka wielu publikacji naukowych.

Rodzinie i Bliskim Zmarłej
składamy wyrazy współczucia
Kolegium Dziekańskie
oraz pracownicy Wydziału Rehabilitacji
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 sierpnia 2018 r. o godzinie 13:30 w Sali Ceremonialnej Miejskiego Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie, przy ulicy Poprzecznej 9B.

data publikacji: 2018.08.22