Medal "Kalos Kagathos" dla Profesora Aleksandra Ronikiera

12 października 2017 r. w auli Collegium Maius odbyła się uroczystość wręczenia medali "Kalos Kagathos". Przyznawanym pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i redakcji „Tempa” medalem honorowani są polscy sportowcy, którzy w uprawianych dyscyplinach osiągnęli co najmniej poziom mistrzostwa na skalę krajową, a później zdobyli wybitną pozycję i uznanie w działalności pozasportowej.

Zgodnie z decyzją Kapituły Medalu (w składzie: rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, prof. Józef Lipiec, prof. Wojciech Zabłocki, prof. Zbigniew Porada i redaktor Ryszard Niemiec) z 5 lipca 2017 r., prof. dr hab. Aleksander Ronikier został uhonorowany medalem "Kalos Kagathos" jako koszykarz, działacz sportowy, szczególnie zasłużony dla sportu akademickiego, profesor z dziedziny rehabilitacji i fizjologii człowieka.

Wśród laureatów znaleźli się również: Iwona Bielska, Czesław Lang, Antoni Piechniczek, Edward Mleczko, Zbigniew Pacelt oraz Grażyna Rabsztyn.

Ustanowiony w 1985 roku medal "Kalos Kagathos" nawiązuje do olimpijskiej zasady jedności przymiotów ciała i ducha ludzkiego, wedle której wzorzec człowieka wszechstronnego tworzy harmonijne połączenie piękna, zdrowia i sprawności fizycznej (gr. kalós) oraz cnoty moralnej i intelektualnej (kathós).

Kalos Kagathos (tłumaczony jako "piękny i dobry") jest antyczną ideą, zobowiązującą do stałego doskonalenia siebie, dążenia do piękna wewnętrznego.

Medal niesie jednoznaczne przesłanie etyczne i edukacyjne dla współczesnych i kolejnych pokoleń, wskazując na zdolność łączenia w wychowaniu człowieka różnych cech osobowościowych, w konsekwencji zaś na zbliżaniu świata sportu i, nauki, sztuki i rzetelności zawodowej. Stanowi też wskazanie, że wybitni sportowcy mogą osiągać równie znakomite rezultaty w życiu poza stadionem, ale też zachęcać osoby o innych zainteresowaniach i ambicjach do rozwijania swego potencjału fizycznego, także na wysokim poziomie.

Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania!

Fot. Anna Wojnar

data publikacji: 2017.10.19