Katedra Nauk Przyrodniczych

KIEROWNIK KATEDRY

prof. dr hab. Andrzej Wit

prof. dr hab. Andrzej Wit (CV)

pokój 1.22 (1. piętro)

tel: 22 864 20 92, wew. 617

e-mail: andrzej.wit@awf.edu.pl

konsultacje:

- czwartek 12.00-15.00


SEKRETARIAT

mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska

mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska

pokój 1.20 (1. piętro)

tel: 22 864 14 18, wew. 508

e-mail: malgorzata.ostrowska@awf.edu.pl

godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00


Zakład Anatomii i Kinezjologii

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Ida Wiszomirska

dr hab. prof. AWF Ida Wiszomirska (CV)

pokój 1.25 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 528

e-mail: ida.wiszomirska@gmail.com

konsultacje:

- wtorek 13.30-15.00 AWF

- piątek 9.30-11.00 AWF


PRACOWNICY

mgr Katarzyna Bienias

pokój 1.24 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 393

e-mail: katarzyna.bienias@awf.edu.pl

konsultacje:

- wtorek 13.00-15.00 AWF

- piątek 13.00-14.00 AWF

mgr Patrycja Bobowik (CV)

pokój 1.24 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 393

e-mail: patrycja.bobowik@awf.edu.pl

konsultacje:

- wtorek 9.30-11.00 AWF

- czwartek 9.00-10.30 AWF

mgr Anna Cygańska

pokój 1.23 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 359

e-mail: anna.cyganska@awf.edu.pl

konsultacje:

- wtorek 15.00-16.30 (poza 16.04; 21.05; 18.06 - Zebrane Naukowe WR, w tych dniach dyżur o 16.15-17.45) AWF

- piątek 10.00-11.30 AWF

dr Monika Wójcicka

pokój 1.23 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 359

e-mail: monika.wojcicka@awf.edu.pl

konsultacje: urlop rodzicielski

Zakład Biomechaniki

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. prof. AWF Michał Wychowański

dr hab. prof. AWF Michał Wychowański

pokój 1.19 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 221

e-mail: m.wychowanski@awf.edu.pl

konsultacje:

- wtorek 10.20-12.00 AWF

- czwartek 10.00-11.30 AWF

Prezentacje


PRACOWNICY

prof. dr hab. Andrzej Wit

prof. dr hab. Andrzej Wit (CV)

pokój 1.22 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 617

e-mail: andrzej.wit@awf.edu.pl

konsultacje:

- czwartek 12.00-15.00 AWF

dr hab. prof. AWF Michalina Błażkiewicz

dr hab. prof. AWF Michalina Błażkiewicz (CV)

pokój 1.23 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 359

e-mail: michalinablazkiewicz@gmail.com

konsultacje:

- poniedziałek 8.00-9.30 AWF

- czwartek 9.00-10.30 AWF

mgr inż. Barbara Łysoń (CV)

pokój 1.23 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 359

e-mail: barbara.lyson.awf@gmail.com

konsultacje: pokój 1.23 lub Pracownia Informatyki 2.33

grafik konsultacji

Zakład Fizjologii

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. Aleksander Ronikier

prof. dr hab. Aleksander Ronikier

pokój 1.27 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 415

e-mail: a.ronikier@awf.edu.pl

konsultacje:

- wtorek 10.00-12.00 AWF

- czwartek 10.00-12.00 AWF


PRACOWNICY

dr Katarzyna Kaczmarczyk

dr hab. prof. AWF Katarzyna Kaczmarczyk (CV)

pokój 1.25 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 528

e-mail: katarzyna.kaczmarczyk@gmail.com

konsultacje:

- środa 13.30-14.30 AWF,

- czwartek 11.30-13.00 AWF.

dr Andrzej Magiera

dr Andrzej Magiera (CV)

pokój 1.26 (1. piętro) lub -1.10 (niski parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 594

e-mail: andrzej.magiera@awf.edu.pl

konsultacje (zmiennie, zależnie od badań, zastępstw itp. aktualna lista konsultacji):

- poniedziałek 12.45-14.15 AWF

- wtorek 9.30-11.30 AWF

Działalność Katedry

Dnia 29.09.2017 roku w urokliwym Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku odbyło się zebranie pracowników Katedry Nauk Przyrodniczych, którego inicjatorem był kierownik katedry prof. Wit.

W otoczeniu pięknego lasku sosnowego, w aurze twórczości Iwaszkiewicza omawialiśmy plany naukowo-dydaktyczne na nadchodzący rok akademicki 2017/2018. Spotkanie to było świetną okazją do podzielenia się wiedzą zdobytą na konferencjach. W ubiegłym roku akademickim naszą Katedrę na międzynarodowych konferencjach reprezentowały 4 osoby: prof. M. Wychowański na konferencji ISBS (Congress of International Society of Biomechanics in Sport) w Kolonii (Niemcy), dr hab. Michalina Błażkiewicz na ISB (Congress of International Society of Biomechanics) w Brisbane (Australia), dr Katarzyna Kaczmarczyk na ESMAC (Annual meeting of European Society for Movement Analysis in Adults and Children) w Trondhein (Norwegia) i mgr Barbara Łysoń na ESB (Congress of European Society of Biomechanics) w Sevillii (Hiszpania). Ponadto, dr Joanna Ścibek i mgr Katarzyna Bienias przedstawiły sprawozdanie z wizyty w klinice w Erlangen, gdzie z prof. Albertem Fujakiem omówiły plany wspólnego projektu w ramach podpisanej umowy pomiędzy naszą Uczelnią, a Uniwersytetem Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg w Niemczech.

Poza tematami naukowo-organizacyjnymi mieliśmy również okazję zwiedzić z przewodnikiem Muzeum i dowiedzieć się wielu interesujących faktów z życia poety oraz rozkoszować się poczęstunkiem na uroczej werandzie.

Otrzymaliśmy potrzebną dawkę energii na nowy 2017/18 Rok Akademicki.

Fotorelacja poniżej.

1 
  
 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Tematyka prac dyplomowych i magisterskich

Zakład Anatomii i Kinezjologii – kontakt dr Ida Wiszomirska

1. Aktywność fizyczna a wybrane wskaźniki somatyczne osób niesłyszących

2. Stabilność posturalna osób trenujących windsurfing

3. Równowaga dynamiczna osób trenujących żeglarstwo

4. Aktywność bioelektryczna mięśni (EMG) kończyny dolnej w testach funkcjonalnych

5. Zmiany stabilności posturalnej osób niesłyszących pod wpływem treningów

6. Ocena równowagi dynamicznej w różnych grupach wiekowych

7. Ocena dynamiki zmian stabilności posturalnej osób niewidzących i niedowidzących

8. Wpływ usprawniania na poprawę wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy

Zakład Fizjologii – kontakt dr Andrzej Magiera, prof. Aleksander Ronikier

1. Ocena wydolności fizycznej dzieci z wadami postawy

2. Ocena wyd. fizycznej osób urodzonych przedwcześnie na podstawie testu Ruffiera

3. Praca całkowita a czas restytucji w badaniu wysiłkowym u osób urodzonych przedwczesnie

4. Praca całkowita w badaniu wysiłkowym u osób urodzonych przedwczesnie

5. Moc wejścia a moc regulacji w badaniu wysiłkowym u osób urodzonych przedwczesnie

6. Sprawność reakcji ortostatycznej u osób urodzonych przedwcześnie

7. Moc średnia a czas restytucji w badaniu wysiłkowym u osób urodzonych przedwczesnie.

8. Wpływ zajęć Nordic Walking na wybrane parametry oceniające tolerancję wysiłku osób starszych

9. Moc wejścia a czas restytucji w badaniu wysiłkowym u osób urodzonych przedwczesnie

10. Zakres występowania wad postawy (bóle kręgosłupa) u dzieci z różnych regionów Polski. (Materiały gotowe do opracowania)

Zakład Biomechaniki – kontakt dr hab. prof. AWF Michał Wychowański

1. Analiza stabilograficzna utrzymywania pionowej postawy ciał u pacjentów ortopedycznych

2. Ocena chodu pacjentów ortopedycznych z wykorzystaniem przyspieszeniomierzy.

3. Ocena siły mięśniowej u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu chorób stawu biodrowego.

4. Poszukiwanie zależności pomiędzy sygnałem EMG a czynnościami mięśni

5. Badanie wpływu zastosowania technik powięziowych na sprawność funkcjonalną pacjentów i sportowców

6. Analiza lokomocji w różnego rodzaju patologiach

7. Ocena potencjału siłowego pacjentów i sportowców

8. Analiza i ocena funkcji stopy w płaskostopiu