Opiekun roku

Rok akademicki - 2017/2018

I ROK

Fizjoterapia - mgr Bartosz Wysoczański

Pielęgniarstwo - dr Magdalena Gawałko

Terapia zajęciowa - mgr. inż. Barbara Łysoń

II ROK

Fizjoterapia - mgr Emilia Dadura

Pielęgniarstwo - dr Katarzyna Pawłowska

III ROK

Fizjoterapia - mgr Jan Sznajder

Pielęgniarstwo - dr Magdalena Śniegocka