Skład Rady Wydziału

Kadencja 2016-2020

dr hab. prof. AWF Bartosz Molik - Dziekan Wydziału Rehabilitacji

prof. dr hab. Monika Guszkowska

prof. dr hab. Andrzej Kosmol

prof. dr hab. med. Marek Kowalczyk

prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer

prof. dr hab. Aleksander Ronikier

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

prof. dr hab. Andrzej Wit

dr hab. prof. AWF Marianna Barlak

dr hab. prof. AWF Izabela Rutkowska - Prodziekan ds. Nauki

dr hab. prof. AWF Natalia Morgulec-Adamowicz

dr hab. prof. AWF Edyta Smolis-Bąk

dr hab. prof. AWF Michał Wychowański

dr hab. n. med. prof. AWF Małgorzata Łukowicz

dr hab. n. med. prof. AWF Aleksandra Truszczyńska-Baszak

dr hab. n. med. prof. AWF Łukasz Małek

dr hab. prof. AWF Michalina Błażkiewicz

dr hab. prof. AWF Katarzyna Kaczmarczyk

dr hab. Ida Wiszomirska - Prodziekan ds. Rozwoju

dr hab. Anna Cabak

doc.dr Paweł Targosiński - Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych

dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

doc. dr Krzysztof Dudziński

dr Piotr Czyżewski

dr Jolanta Marszałek

dr Grzegorz Bednarczuk

dr Waldemar Skowroński

mgr Jadwiga Kosińska

mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska

Igor Deszcz

Karolina Grzyb

Jan Hamerszmit

Paweł Maraszek

Paulina Wawrzak

Katarzyna Wilczek

Kadencja 2012-2016

prof. dr hab. Andrzej Kosmol - Dziekan Wydziału Rehabilitacji

prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer

prof. dr hab. Aleksander Ronikier

prof. dr hab. Andrzej Wit

prof. dr hab. med. Marek Kowalczyk

dr hab. prof. AWF Marianna Barlak

dr hab. prof. AWF Dariusz Czaprowski

dr hab. prof. AWF Lidia Ilnicka

dr hab. prof. AWF Bartosz Molik - Prodziekan ds. Nauki

dr hab. prof. AWF Natalia Morgulec-Adamowicz

dr hab. prof. AWF Izabela Rutkowska

dr hab. prof. AWF Edyta Smolis-Bąk

dr hab. prof. AWF Zbigniew Trzaskoma

dr hab. prof. AWF Michał Wychowański

dr hab. n. med. prof. AWF Małgorzata Łukowicz

dr hab. n. med. prof. AWF Marek Szczepkowski

dr hab. n. med. prof. AWF Aleksandra Truszczyńska

dr hab. n. med.  Maciej Krawczyk

doc. dr Krzysztof Dudziński

doc. dr Andrzej Gryglewicz

doc. dr Paweł Targosiński - Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych

dr Anna Cabak

dr Witold Rekowski

dr Ida Wiszomirska

mgr Jadwiga Kosińska

Małgorzata Jarosz-Milik

Piotr Fonder

Bartłomiej Majewski

Agata Pudłowska