Szkolenia i warsztaty

Koordynator Promocji Szkoleń WR

mgr Katarzyna Glimos

mgr Katarzyna Glimos

pokój 2.21 (2. piętro)

tel. (22) 834 86 11

e-mail: szkolenia.wr@awf.edu.pl

STREFA PARTNERA


Maseko to firma świadcząca usługi szkoleniowe z zakresu masażu i odnowy biologicznej. Wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00070/2019. Dokształcanie to świetna okazja do rozszerzenia swoich umiejętności i kompetencji. Każdy nasz kurs i szkolenie przygotowujemy ze starannością i profesjonalizmem. Uczestnicy otrzymują zawsze po szkoleniu: certyfikat i skrypt szkoleniowy.

Przykładowe szkolenia prowadzone przez firmę Maseko: masaż klasyczny I i II stopnia, masaże lecznicze, masaże w jednostkach chorobowych, masaż Shantala, masaż w pediatrii, wybrane formy masażu w odnowie biologicznej (masaż lodem, masaż stawowy, masaż na krześle, masaż relaksacyjny), masaże sportowe, masaże twarzy (liftingujące, KOBIDO, Gua Sha, Jacquet'a), masaż segmentarny, drenaż limfatyczny, masaż bańką chińską i terapia bańką próżniową bezogniową, masaże relaksacyjne (muszlami Lava Slells, kamieniami, bambusem, stemplami, miodem).

Szczegóły na stronie www.maseko.net/szkolenia


HABYS to innowacyjna, polska firma, produkująca profesjonalne stoły do masażu i rehabilitacji. Stała obecność w życiu świata masażu pozwoliły firmie HABYS uzyskać pozycję lidera jakości i innowacyjności. Produkty firmy stanowią wyposażenie tysięcy gabinetów masażu, obiektów sportowych, klinik, gabinetów rehabilitacyjnych oraz ośrodków SPA & Wellness, na całym świecie.


Dynamic Tape jest rewolucją w dziedzinie taśm biomechanicznych. Jest zaprojektowany aby:

- zarządzać obciążeniem,

- zarządzać wzorcami ruchowymi,

- zarządzać funkcją.

Celem Dynamic Tape jest absorbcja obciążeń zewnętrznych, tym samym redukcja obciążeń, które ciało musi rozproszyć wewnętrznie. W wielu przypadkach, ból nawet nie jest obecny, a nawet jeśli jest, to nie ma dużego powiązania z uszkodzeniem tkanki. Zamiast szukać bólu, Dynamic Tape próbuje wpłynąć na podstawowe przyczyny bólu lub po prostu na poprawę funkcji.

Właściwości tej taśmy są zupełnie inne od klasycznych sztywnych taśm atletycznych i taśm kinesiology. Bardzo silny elastyczny opór i siła odciągnięcia w połączeniu z 4-stronnym, 200 % rozciągnięciem, pozwala na aplikowanie taśmy w sposób, który stawia opór, hamuje, gromadzi energię i potem asystuje w wykonaniu ruchu, bez ograniczania pełnego zakresu ruchu kluczowego dla każdej aktywności sportowej i aktywności codziennej.


OpenMedis Centrum szkoleń i fizjoterapii jest placówką oświatową objętą systemem oświaty. Profesjonalne kursy dla fizjoterapeutów z zakresu terapii manualnej wg standardów IFOMPT  i fizjoterapii organizowane w ramach działalności placówki,  posiadają dodatkowo akredytację stowarzyszenia NOMPT PL (Stowarzyszenie Neurofizjologiczno-Ortopedycznych Terapeutów Manualnych). Placówkę wyróżnia profesjonalna sala konferencyjna w Krakowie o powierzchni 120m2 , wyposażona w sprzęt audiowizualny oraz regulowane stoły rehabilitacyjne i zaplecze socjalne.

OpenMedis to również dystrybutor wysokiej jakości sprzętu rehabilitacyjnego wspierającego terapię (aparaty do fizykoterapii BTL, stoły rehabilitacyjne, drobny akcesoria do kinezyterapii). W naszej ofercie znajdują się także pomoce dydaktyczne dla studentów kierunków medycznych takie jak modele anatomiczne np. czaszka człowieka, szkielet człowieka, elastyczny model kręgosłupa, modele narządów,układów, stawów. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa kolekcja  trójwymiarowych eksponatów -  powstałych w oparciu o dane radiologiczne. Wykonane w ten sposób modele anatomiczne 3D stanowią odzwierciedlenia prawdziwych ludzkich ciał.

OpenMedis to także gabinet rehabilitacyjny w Krakowie. Oferujemy  usługi rehabilitacyjne z zaresu terapii manualnej kręgosłupa i stawów obwodowych, stabilizacji oraz fizjoterapii nietrzymania moczu. Osoby prowadzące gabinet to cerftyfikowani terapeuci manualni (MT 1 - terapia manualna wg standardów IFOMPT).


Sponsor nagrody w kategorii drużynowej na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów

3-sekcyjnego stołu przeznaczonego do terapii manualnejDofinansowanie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Wsparcie w ramach KFS w 2016 roku zostało rozdysponowane w błyskawicznym tempie. W 2017 roku dostępna jest nowa pula środków - 199 588 tys. zł i nowe priorytety.
Sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji.

Pracodawcy oraz pracownicy, którym zależy na szkoleniu lub innej formie podnoszenia kompetencji, mogą zgłosić się do urzędu pracy o pomoc w finansowaniu. Urząd w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może sfinansować koszty kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Dodatkowo finansowane są również koszty badań lekarskich i psychologicznych wymagane do podjęcia kształcenia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość przyznanych środków na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku mikroprzedsiębiorstw – mniej niż 10 pracowników, starosta możne sfinansować aż 100 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. To oznacza, że maksymalnie można otrzymać ponad 11 tys. zł. Pozostałe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów, znów do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Środki przyznawane są na kształcenie pracodawców oraz pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) utworzony został ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest wspieranie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. W ramach KFS finansowane mogą być:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,

- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

O środki z KFS ubiegać się może każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Bez znaczenia w tym przypadku jest, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełny, czy część etatu. Tym samym o środki wystąpić nie może osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od statusu wnioskodawcy. W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS sfinansowanych może zostać do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.

Aby uzyskać pomoc, Czytelnik będzie musiał złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny). Dokonuje się tego w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków. Ten może być ogłoszony po uzyskaniu od marszałka województwa informacji o limicie środków KFS na dany rok.

Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę. Jeżeli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.

Organizator Maseko przy współpracy z Wydziałem Rehabilitacji

Prowadzący mgr Marta Pokorska

Termin 13.09, 17.11, 8.12.2019 - wszystkie dni to niedziele

Miejsce Wydział Rehabilitacji, Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

Koszt 700 zł

Liczba uczestników ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń

Grupa docelowa fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści, pedagodzy, logopedzi, lekarze, pielęgniarki, opiekunki dziecięce, położne

Program szkolenia

Część teoretyczna - historia masażu Shantala, wskazania i przeciwwskazania do masażu Shantala, metodyczne wskazówki do przeprowadzenia masażu

​Część praktyczna - Metodyka masażu Shantala (masaż klatki piersiowej, masaż kończyn górnych, masaż kończyn dolnych, masaż pleców, masaż twarzy, gimnastyka dziecka, opieka i pielęgnacja po wykonaniu masażu, nauka opiekunów i rodziców masażu Shantala (rozkład godzin, rozkład technik, planowanie zajęć w domu/ szkole rodzenia)

Po kursie uczestnik otrzymuje certyfikat oraz skrypt szkoleniowy

Więcej informacji na https://www.maseko.net/masazshantala

Płatności

Maseko

Millenium Bank SA

23 1160 2202 0000 0003 2563 1427

Wysokość zaliczki: 140zł (Uwaga! Obowiązkowa zaliczka jest bezzwrotna!)

Tytuł: Masaż w pediatrii, Warszawa

Organizator Maseko przy współpracy z Wydziałem Rehabilitacji

Prowadzący dr Sylwia Nowacka-Dobosz, mgr Marta Pokorska

Termin 26-27.09.2019, godz. 8.00-18.00

Miejsce Wydział Rehabilitacji, Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

Koszt 1200 zł

Liczba uczestników ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń

Grupa docelowa fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści, pedagodzy, logopedzi, lekarze, pielęgniarki, opiekunki dziecięce, położne

Program szkolenia

masaż jako stymulator dotykowy

rozwój psychoruchowy dziecka z uwzględnieniem fazy prenatalnej oraz postnatalne

odruchy pierwotne a pełna kontrola postawy ciała

zmysły w rozwoju dziecka

masaż Shantala dla niemowląt jako narzędzie terapeutyczne (teoria i metodyka wykonania)

masaż Shantala dzieci starszych

masaż przyrządowy stymulatorem sensomotorycznym

masaż twarzy - aktywizacja odruchów ustno - twarzowych

linia środka jako ważny element rozwoju

masaż punktowy - pobudzenie wrażeń proprioreceptywnych

Po kursie uczestnik otrzymuje certyfikat oraz skrypt szkoleniowy

Więcej informacji na https://www.maseko.net/masazwpediatrii

Płatności

Maseko

Millenium Bank SA

23 1160 2202 0000 0003 2563 1427

Wysokość zaliczki: 140zł (Uwaga! Obowiązkowa zaliczka jest bezzwrotna!)

Tytuł: Masaż w pediatrii, Warszawa

Kinesport Fizjoterapia Sportowa

Zniżka 20% dla studentów WR!!

Więcej informacji

Seminarium naukowo-szkoleniowe „Dydaktyka i praktyka terapii zajęciowej”

PROGRAM SEMINARIUM Dydaktyka i praktyka terapii zajęciowej 

TERMIN 5.10.2018  g. 9.00-16.30

MIEJSCE sw 4 Wydział Rehabilitacji AWF

UCZESTNICY Wykładowcy Wydziału Rehabilitacji (etatowi i współpracujący w ramach realizacji programu dydaktycznego TZ).

PROGRAM

Część wykładowa - od 9.00 

- wykład „Pojęcia Podstawowe w TZ” - Anna Dąbrowska-Zimakowska (1h)

- wykład "Modele w TZ" - Beata Wnuk (1h)

- wykład „Portfolio” - Jolanta Derbich   (1h)

Część warsztatowo-dyskusyjna  - od 13.30.

- Analiza i dyskusja nad planem i programem realizowanym aktualnie na kierunku TZ (curriculum) - (Andrzej Gryglewicz) - 1h

- Założenia organizacji praktyk studenckich na kierunku TZ - (Anna Cabak, Anna Dąbrowska-Zimakowska) - 1h

- Dobre praktyki w TZ "Perspektywy i możliwości działania terapeuty zajęciowego w systemie terapii multidyscyplinarnej - Stowarzyszenie Otwarte Drzwi”. (Iwona Wojtczak-Grzesińska) - 1h

Wybrane formy masażu w odnowie biologicznej

Organizator: Maseko przy współpracy z Wydziałem Rehabilitacji.

Kierownik kursu: dr hab. Anna Cabak, mgr Marta Pokorska

Prowadzący: dr Anna Cabak, mgr Marta Pokorska

Liczba godzin: 40 (sobota 8.06.2019 – 10h, niedziela 9.06.2019 – 10h, sobota 15.06.2019 -10h, niedziela 16.06.2019 – 10 h)

Miejsce: Wydział Rehabilitacji, Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

Koszt: 800zł

Liczba uczestników: 20-22

Kryteria naboru: studenci fizjoterapii od II roku lic. i wyżej, absolwenci fizjoterapii i szkół masażu,  osoby z ukończonym kursem masażu klasycznego I. stopnia

Cele dydaktyczne:

- nabycie wiedzy teoretycznej w zakresie zastosowania różnych technik i form masażu

- praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania masażu w profilaktyce zdrowia, odnowie biologicznej oraz masaży relaksacyjnych

Tematyka zajęć:

Teoria:

- pojęcie masażu (kryteria podziału, wskazania profilaktyczne i lecznicze)

- historia i wprowadzenie teoretyczne do prezentowanych form masażu

- podstawy anatomiczne i fizjologiczne

- omówienie poszczególnych technik masażu

Praktyka:

Blok I Masaże Relaksacyjne

- masaż relaksacyjny

- masaż na krześle wg koncepcji „Chair Massage” (Work Site, masaż biurowy)

Blok II Masaże w odnowie biologicznej

- masaż stawowy

- masaż lodem

- masaż sportowy powysiłkowy

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa i skrypt szkoleniowy.

Informacje:

22-834-86-11, anna.cabak@awf.edu.pl,  607-250-914, marta.pokorska@awf.edu.pl

Zapisy: szkolenia.wr@awf.edu.pl; odesłanie wypełnionego formularza

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zaliczka bezzwrotna w kwocie 300zł w ciągu 7 dni od zapisu i przesłaniu formularza.

Pełna wpłata do 10.06.2019

Dane do przelewu: Maseko Marta Pokorska Bank Millenium SA 23 1160 2202 0000 0003 2563 1427

DYNAMIC TAPE

Kurs Dynamic Tape organizowany jest we współpracy z Wydziałem Rehabilitacji.

Prowadzący: Jurn Depecker

Miejsce: Wydział Rehabilitacji, ul. Marymoncka 34

Termin: 6.10.2018

Koszt: 650 zł (studenci Wydziału Rehabilitacji rabat 20%)

Oczekiwana liczba uczestników: 20 osób

Kryteria naboru: fizjoterapeuci, lekarze (specjaliści rehabilitacji medycznej, ortopedzi), studenci fizjoterapii

Cel dydaktyczny: pokazanie różnic pomiędzy Dynamic Tape a innymi taśmami dostępnymi na rynku; nauczenie uczestników prawidłowego zastosowania taśmy Dynamic Tape.

Tematyka zajęć:

1. wiedza merytoryczna

2. wytyczne aplikacji

3. różnice w stosowaniu Dynamic Tape

4. techniki aplikacji

Uczestnicy otrzymują: taśmy do ćwiczeń, materiały dydaktyczne, certyfikat uczestnictwa.

Zapisy: info@dynamictape.pl

Info: www.dynamictape.pl

Kurs masażu Shantala

Organizator: Edukacja Medyczna „Bene Vita” we współpracy z Wydziałem Rehabilitacji

Prowadzący : dr Anna Kloze (certyfikowany instruktor Masażu Shantali, terapeuta NDT-Bobath z wieloletnim doświadczeniem w usprawnianiu niemowląt i małych dzieci)

Miejsce: AWF Warszawa, Marymoncka 34, Wydział Rehabilitacji, sala 63

Termin: 19 maja 2018 (sobota) , godz.09.00-13.00

Koszt: 250 PLN     Oczekiwana liczba uczestników: 10

Tematyka zajęć:

- kierunki wspomagania rozwoju niemowlęcia;

- omówienie celu masażu Shantali;

- wskazania i przeciwwskazania do stosowania masażu Shantali;

- zasady wykonywania masażu Shantali dla niemowląt (zajęcia praktyczne i teoretyczne);

- nauka prawidłowej pielęgnacji niemowlęcia (zajęcia praktyczne i teoretyczne);

- omówienie symptomów prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego niemowlęcia.

Informacja i zapisy:

mgr Katarzyna Glimos - Koordynator Promocji i Szkoleń WR

tel: 22 834 86 11

e-mail: szkolenia.wr@awf.edu.pl

Kurs diagnostyki obrazowej dla fizjoterapeutów

Kończyna górna i dolna

Zapraszamy na kurs, więcej szczegółów na stronie www.usm.org.pl

Kręgosłup

Zapraszamy na kurs, więcej szczegółów na stronie www.usm.org.pl

Kurs FDM (Facial Distortion Model)

PRIME PHYSIOBLADE IASTM

Organizator: Wydział Rehabilitacji, W&W S.C

Prowadzący: Axel Benecke

Miejsce: AWF Warszawa, Marymoncka 34

Termin: 3.02.2018 (sobota) 6 godzin

Koszt: 970 PLN w cenie narzędzie PHYSIOBLADE o wartości 600 zł (rabat 15% dla studentów Wydziału Rehabilitacji)

Kryteria naboru: FIZJOTERAPEUCI, LEKARZE, STUDENCI FIZJOTERAPII

Cel dydaktyczny kursu: nabycie praktycznej wiedzy przez uczestników z zakresu wykorzystania Physioblade.

Tematyka zajęć:

- podstawowa wiedza na temat powięzi

- opis narzędzia Physioblade

- przeciwwskazania

- ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy otrzymują:

- narzędzie Physioblade o wartości 600 zł

- materiały dydaktyczne

- certyfikat uczestnictwa

Informacja i zapisy: info@strefaregeneracji.pl

Opłata rezerwacyjna 300 zł w ciągu 7 dni od daty zapisu. Pozostałą kwotę należy uiść na 21 dni przed rozpoczęciem kursu.

Nr konta bank Pekao 47 1240 4751 1111 0010 5089 4258

W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko i miejsce kursu.


Prowadzący Axel Benecke

- 2002 - egzamin państwowy na fizjoterapeutę,

- od 2014 - „samodzielny fizjoterapeuta naturopata” (wolny zawód),

- różne szkolenia: terapia manualna, fizjoterapia sportowa, kinesiotaping, pierwsze szkolenie z tapingu (1999).

Zawodowe osiągnięcia:

1. kierownik specjalny w olimpijskim punkcie wsparcia Leverkusen.

2. od 2011 fizjoterapeuta w programie „Let’s dance (stacja RTL).

3. od 2008 fizjoterapeuta związkowy w CCVD (Niemiecki Związek Cheerleaderów i Cheerliedancingu) stanowisko: osoba wykonawcza zaplecza medycznego.

4. 2008 utworzenie „fizjoterapia Gleuel”.

5. od 2006 różne akcje/epizody w TV.

6. od 1998 „opieka sportowa” w różnych dyscyplinach sportowych aż do najwyższych szczebli (I ligi, reprezentacje narodowe)
piłka nożna od 1999, cheerleading od 2000, od 2013 czynnie pracuje metodą IASTM (Instrument assisted soft tissue mobilization)
2015 początek rozwoju PRIME Physiobade, 2016 utworzenie PRIME Physio Consulting UG.

Funkcjonalna Terapia Manualna - IPA Poland

Najbliższe terminy kursów:

8-11 marca 2018

Kurs masażu tkanek głębokich – Deep Tissue Massage

Organizator: Serwis-Masażysta Sp. z o.o przy współpracy z Wydziałem Rehabilitacji.

Prowadzący: Rafał Uryzaj „Body-relax"

Liczba godzin: 80h dydaktycznych (podzielone na 2 moduły)

Miejsce: Wydział Rehabilitacji, Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

Termin 1: moduł 1 i 2 - 16-21.06, koszt: 750 zł/moduł

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Liczba uczestników: 20 os.

Kryteria naboru: osoby praktykujące lub kształcące się na kierunkach związanych z masażem lub fizjoterapią.

Cele dydaktyczne i praktyczne: masaż tkanek głębokich uczy nieschematycznej pracy, pracy z tkankami a nie na tkankach, pracy z pacjentem a nie na pacjencie, likwiduje przyczyny a nie objawy bólów i dolegliwości. Kurs uczy pracy lokalnej i globalnej, dostarcza wiedzy z anatomii funkcjonalnej i palpacyjnej oraz pozwala zrozumieć funkcjonowanie aparatu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego.

Kurs oferuje:

- wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oparte o doświadczenie zawodowe,

- obszerny skrypt szkoleniowy (55str)

- materiały video (udostępnione po ówczesnym podpisaniu umowy o ich nierozpowszechnianiu)

- opieka po szkoleniu (zamknięte forum dyskusyjne dla absolwentów kursu)

Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu masażu tkanek głębokich.

Informacje i Zapisy: body-relax@wp.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Kurs Metody McKenziego

Lokalizacja: AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji, ul. Marymoncka 34

Koszt: 1550 PLN (brutto)*

Kontakt: mgr Katarzyna Glimos, tel. 22 834 86 11, szkolenia.wr@awf.edu.pl

Organizator: Instytut McKenziego Polska, Kontakt: tel. 61 861 04 67,  tel. 61 862 25 56, info@mckenzie.pl 

Formularz zgłoszeniowy: www.mckenzie.pl

Termin kursu A: 23-26 marca 2017

Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia (MDT) znane również jako metoda McKenziego (od nazwiska twórcy) bazuje  na wiedzy z zakresu anatomii, biomechaniki i neurofizjologii. Metoda oparta jest na licznych dowodach naukowych, należy domedycyny wiarygodnej (evidence based medicine). Jest stosowana na całym świecie.Podczas kursu metody McKenziego uczestnicy obserwują na żywo badanie prawdziwych pacjentów z realnymi dolegliwościami.

Kursanci już po części A  zdobywają podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności do pracy.

*Na stronie www.mckenzie.pl znajdziesz informacje o zniżce w wysokości 680 PLN na pozostałe części kursu. Kursy nie zawierają podatku VAT ponieważ Instytut McKenziego Polska posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

KURSY DLA LEKARZY I FIZJOTERAPEUTÓW

Zgodne z programem Międzynarodowego Instytutu McKenziego

Kurs A - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Kurs B - Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa

Kurs C - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa (kurs zaawansowany) oraz kończyna dolna

Kurs D - Odcinek szyjny i piersiowy (kurs zaawansowany) oraz kończyna górna

INSTYTUT McKENZIEGO POLSKA www.mckenzie.pl info@mckenzie.pl

ul. Strzecha 36, tel.61 861 04 67, tel.61 862 25 56, 60-287 Poznań

Warsztaty terapeutyczne - metody terapeutyczne wykorzystywane w korekcji układu ruchowego u dzieci i młodzieży

Organizator: Wydział Rehabilitacji, „Otwarte Ramiona" Fundacja Splotu Ramiennego

Broszura informacyjna dotycząca kursu

Prowadzący: Patricia (Trish) Martin, PT - fizjoterapeuta i dyrektor departamentu rehabilitacji w Szpi­talu Rehabilitacji Dziecięcej w Cleveland Clinic, USA; Audrey Yasukawa, MOT, OTR/L - szef terapii zajęciowej (Occupational Therapy) w szpitalu dziecięcym LaRabida w Chicago.

Miejsce: AWF Warszawa, Marymoncka 34

Termin: 20 -21 05 2017, godz.08.00-17.00

Koszt: 570 PLN

Kryteria naboru: fizjoterapeuci i terapeuci zajęciowi, pracujących z dziećmi i młodzieżą, terapeuci, pracu­jących z dorosłymi pacjentami po uda­rze mózgu i urazowym uszkodzeniu mózgu, studenci studiów ma­gisterskich fizjoterapii

Cel dydaktyczny warsztatów: zapoznanie z metodami terapeutycznymi, wykorzystującymi statyczne i dynamiczne materiały do korekcji układu ruchowego (między innymi taśmy sztywne, paski elastyczne, Spio i Theratogs); omówienie biomechaniki układu ruchowego w pro­cesie rozwoju dziecka i jej wpływu na dobór metody terapeutycznej; demonstracja i praktyka zastosowania opatrunków gipsowych dla budowy ortezy kończyny górnej.

Szkolenie zakończy krótka sesja pytań i odpowiedzi z rodzicami dzieci z diagnozą uszkodzenia układu ruchowego, nauka rodziców/opiekunów masażu niemowlęcia, nauka prawidłowej pielęgnacji niemowlęcia ( zabawy dostosowane do wieku dziecka, odpowiedni dobór zabawek, sposoby układania dziecka, noszenia, przewijania, kąpieli).

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ MOGLI:

1. Rozpoznać zmiany następujące w biomechanice kończyn i tułowia w procesie nor­malnego rozwoju dziecka.

2. Wytłumaczyć jaką role odgrywa prawidłowa postawa w motoryce i wykonywaniu czynności dnia codziennego.

3. Ocenić i udokumentować zmiany w biomechanice ruchu i zakresie ruchu oraz usta­lić plan terapii na podstawie wykonanego badania.

4. Określić wskazania i przeciwskazania w wyborze technik terapeutycznych.

5. Stosować metody terapeutyczne wykorzystujące miedzy innymi taśmy sztywne, paski .elastyczne i opatrunki gipsowe (Leukotape, Hypafix, neoprene, Nustim wrap, Prowrap, Fabrifoam, Soft Cast).

Warsztaty prowadzone są w języku angielskim z tłumaczem, po ukończeniu wydawany jest certyfikat.

zapisy i informacje: jaraczewskaewa@gmail.com

tel. 516 700 934 (po 28.03 tel; 608 309 048)

Wydział Rehabilitacji

mgr Katarzyna Glimos - Koordynator Promocji i Szkoleń WR

tel: 22 834 86 11

e-mail: szkolenia.wr@awf.edu.pl

Kurs FMT (Functional Manual Therapy)

Kurs 1A - 23-24.-09.2016

Kurs 1B - 25-26.09.2016

Rozszerzony kurs masażu I. stopnia dla fizjoterapeutów

Organizator: Dział Techniczny - Kancelaria Techniczna przy współpracy z Wydziałem Rehabilitacji.

Kierownik kursu: dr Anna Cabak (wykładowca AWF Warszawa)

Prowadzący: Sebastian Biały (Polskie Towarzystwo Limfologiczne), Anna Cabak

Liczba godzin: 40 (4 spotkania  w dwa kolejne weekendy: 1-2.04.2016 oraz 9-10.04.2016, godz.10.00-17.30)

Miejsce: Wydział Rehabilitacji, Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

Termin: rozpoczęcie 1.04.2016 godz.10.00

Koszt: 770 zł.

Liczba uczestników: 18-20

Kryteria naboru: studenci fizjoterapii od II roku lic.  i wyżej, fizjoterapeuci, posiadający już wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii oraz podstaw masażu  klasycznego.

Cele dydaktyczne: poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności praktycznych w zakresie planowania, zastosowania i wykonywania leczniczego masażu klasycznego, ręcznego drenażu limfatycznego  oraz  alternatywnych form masażu. Cel praktyczny: możliwość wykorzystania poznanych form  masażu w pracy zawodowej.

Tematyka zajęć, teoria i praktyka:

- rozszerzenie technik masażu  klasycznego i leczniczego

- drenaż limfatyczny

- masaż izometryczny

- masaż relaksacyjny

- masaże alternatywne.

Kurs kończy się egzaminem praktycznym, po jego zdaniu uczestnicy otrzymują certyfikat oraz zaświadczenie z wykazem godzinowym  przeprowadzonych form  masażu.

Informacje: 22-8340431 wew.302; 0-501 660 317

Zapisy: anna.cabak@awf.edu.pl; odesłanie wypełnionego formularza

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Masaż na krześle „Chair massage", masaż biurowy, Work Site metodyka i praktyczne zastosowanie

Organizator: Dział Techniczny - Kancelaria Techniczna przy współpracy z Wydziałem Rehabilitacji.

Kierownik kursu: dr Anna Cabak

Prowadzący: mgr Marcin Banasiński, dr Anna Cabak

Liczba godzin: 10 (czwartek 3h, piątek 7h)

Miejsce: Wydział Rehabilitacji, Marymoncka 34,  01-813 Warszawa

Termin: 20.11.2015 (piątek) godz.16.00-18.00; 21.11.2015 (sobota) godz.10.00-17.00

Koszt: 350zł.

Liczba: uczestników: 14-18

Kryteria naboru: studenci fizjoterapii od II roku lic.  i wyżej, absolwenci fizjoterapii i szkół

masażu,  osoby z ukończonym kursem masażu I.stopnia

Cele dydaktyczne: poszerzenie wiedzy i nabycie nowych  umiejętności praktycznych w

zakresie  planowania i wykorzystania różnych technik na  specjalnym  krześle do masażu,

również poza gabinetem  masażu.  Cel praktyczny: możliwość wykorzystania tej

alternatywnej formy masażu  w pracy zawodowej jako profilaktyki i wspomagania leczenia

bólów kręgosłupa, kończyn górnych w różnych miejscach przebywania  klienta, pacjenta .

Tematyka zajęć, teoria i praktyka:

-historia i wprowadzenie teoretyczne do metody masażu na krześle

-uzasadnienie celowości stosowania tej metody w świetle literatury i badań  naukowych

-praktyczne ćwiczenia i metodyka wykonania technik w różnych celach terapeutycznych: dla

pracowników biurowych,  po wysiłku fizycznym, dla osób starszych.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa

Informacje: 22-834-86-11, anna.cabak@awf.edu.pl

Zapisy: szkolenia.wr@awf.edu.pl; odesłanie wypełnionego formularza

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Trening komunikacji i budowania relacji terapeutycznej dla fizjoterapeutów

Organizator: Wydział Rehabilitacji, Personnel Training Institute

Prowadzący: dr Joanna Femiak, mgr Maciej Baryłka

Liczba godzin: 20

Miejsce: AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34

Termin: 16 - 18 październik 2015

Koszt: 690 złotych

Oczekiwana liczba kandydatów: 15

Kryteria naboru: fizjoterapeuci (magister, licencjat, technik), masażyści

Cel dydaktyczny kursu: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, niezbędnych w procesie kontaktu z pacjentem.

Tematyka zajęć:Trening komunikacji i budowania relacji terapeutycznej dla fizjoterapeutów.

Obejmuje następujące zagadnienia:

Zapisy i informacje:

szkolenia.wr@awf.edu.pl

tel. (22) 834 86 11

Zajęcia kończą się otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa w warsztatach.

Anatomia palpacyjna (topograficzna miednicy i kończyny dolnej)

Organizator: Dział Techniczny - Kancelaria Techniczna przy współpracy z Wydziałem Rehabilitacji.

Prowadzący: dr Agnieszka Wójcik, mgr Maciej Brożyński

Liczba godzin: 20

Miejsce: AWF Warszawa ul. Marymoncka 34

Termin: 12-14 czerwca 2015 r.

Koszt: informacja wkrótce

Oczekiwana liczba kandydatów: 14 - 20

Kryteria naboru: fizjoterapeuci (magister, licencjat, technik), masażyści

Cel dydaktyczny kursu: Rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie tematyki kursu.

Tematyka zajęć: Nauka oraz doskonalenia praktycznych umiejętności identyfikacji oraz badania wybranych struktur anatomicznych przez powłoki skórne.

Obejmuje następujące zagadnienia:

- teoretyczne podstawy badania wybranych struktur anatomicznych przez powłoki skórne;

- praktyczna nauka anatomii topograficznej oparta na palpacyjnej identyfikacji struktur poszczególnych elementów narządu ruchu wraz z graficznym opracowaniem ich przebiegu na skórze (np. obręcz kończyny dolnej, kości i połączenia kończyny dolnej, topografia niektórych okolic kończyny dolnej - trójkąt udowy, dół podkolanowy).

Zapisy i informacje:

mgr Katarzyna Glimos

tel: 22 834 04 31, wew. 302

e-mail: katarzyna.glimos@awf.edu.pl

Zajęcia kończą się otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa w warsztatach.