Pisma okólne Dziekana

2019

Aneks nr 1 z dnia 10.06.2019 do Pisma Okólnego nr 6 z dnia 26.03.2019 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na kierunek fizjoterapia, pielęgniarstwo i terapia zajęciowa na r.akademicki 2019/2020

Pismo Okólne nr 10 z dnia 14.05.2019 w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych

Pismo Okólne nr 9 z dnia 14.05.2019 w sprawie powołania komisji wewnętrznej do oceny wniosku
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Pismo Okólne nr 8 z dnia 14.05.2019 w sprawie powołania komisji wewnętrznej do oceny wniosku
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Pismo Okólne nr 7 z dnia 26.03.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 6 z dnia 26.03.2019 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na kierunek fizjoterapia, pielęgniarstwo i terapia zajęciowa w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 5 z dnia 22.03.2019 w sprawie powołania Wydziałowego koordynatora ds. specjalizacji reprezentującego Dziekana Wydziału Rehabilitacji oraz Wydziałowego koordynatora ds. staży, modułów i kursów specjalizacyjnych w dziedzinie fizjoterapii

Pismo Okólne nr 4 z dnia 12.03.2019 w sprawie powołania komisji w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Pismo Okólne nr 3 z dnia 12.03.2019 w sprawie powołania komisji w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Pismo Okólne nr 2 z dnia 28.02.2019 w sprawie dwunastej edycji Podyplomowych Studiów Relaksacja i Joga SP 107 REH/2018/2019

Pismo Okólne nr 1 z dnia 15.01.2019 w sprawie zatwierdzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji

Załącznik Nr 1 do Pisma Okólnego nr 1 z dnia 15.01.2019 - Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji

2018

Pismo Okólne nr 1 z dnia 2.01.2018 w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych w Wydziale Rehabilitacji w roku 2018

Pismo Okólne nr 2 z dnia 13.02.2018 w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji

Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego nr 2 z dnia 13.02.2018 -  Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji

Pismo Okólne nr 3 z dnia 2.03.2018 w sprawie jedenastej edycji Podyplomowych Studiów Relaksacja i Joga SP 102 REH/2017/2018

Pismo Okólne nr 4 z dnia 26.04.2018 w sprawie powołania komisji wewnętrznej do oceny wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Pismo Okólne nr 5 z dnia 15.05.2018 w sprawie zatwierdzenia dziennika praktyk dla jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego nr 5 z dnia 15.05.2018 - Dziennik praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia w zakresie fizjoterapii

Załącznik nr 2 do Pisma Okólnego nr 5 z dnia 15.05.2018 - Dziennik praktyk studenckich

Pismo Okólne nr 6 z dnia 15.05.2018 w sprawie powołania komisji w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Pismo Okólne nr 7 z dnia 28.05.2018 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na kierunki: fizjoterapia, pielęgniarstwo i terapia zajęciowa na rok akademicki 2018/2019

Pismo Okólne nr 8 z dnia 28.05.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w roku akademickim 2018/2019

Aneks nr 1 z dn. 25.06.2018 do Pisma Okólnego nr 8 z dn. 28.05.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na kierunek fizjoterapia w roku akademickim 2018/2019

Aneks nr 2 z dn. 3.09.2018 do Pisma Okólnego nr 8 z dn. 25.05.2018 w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na kierunek fizjoterapia w roku akademickim 2018/2019

Pismo Okólne nr 9 z dnia 12.07.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na studiach doktoranckich (III stopnia) w roku akademickim 2018/2019

Pismo Okólne nr 10 z dnia 16.07.2018 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019

Aneks nr 1 z dnia 17.12.2018 do Pisma Okólnego nr 10 z dn. 16.07.2018 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019

Pismo Okólne nr 11 z dnia 12.09.2018 w sprawie powołania opiekuna pierwszego rocznika studiów na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa

Pismo Okólne nr 12 z dnia 19.09.2018 w sprawie zmiany w realizacji programu przedmiotu Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Pismo Okólne nr 13 z dnia 2 .10.2018 w sprawie jedenastej edycji Podyplomowych Studiów Relaksacja i Joga SP 103REH/2018/2019

Pismo Okólne nr 14 z dnia 3.10.2018 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej

2017

Pismo Okólne nr 1 z dnia 28.02.2017  w sprawie zatwierdzenie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji

Załącznik Nr 1 do Pisma Okólnego nr 1 z dnia 28.02.2017 - Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji

Pismo Okólne nr 2 z dnia 01.03.2017  w sprawie dziewiątej edycji Podyplomowych Studiów Relaksacja i Joga nr SP 96 REH/2016/2017

Pismo Okólne nr 3 z dnia 7.04.2017  w sprawie powołania komisji wewnętrznej do oceny wniosku
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Pismo Okólne nr 4 z dnia 4.04.2017  w sprawie zatwierdzenia podziału punktów ECTS na stacjonarnych jednolitych 5-letnich studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia

Załacznik nr 1 do Pisma Okólnego nr 4 z dnia 4.04.2017 - Moduły i ECTS do planu nauczania na jednolitych 5-letnich studiach w zakresie fizjoterapii od roku akademickiego 2017/2018

Pismo Okólne nr 5 z dnia 10.05.2017  w sprawie: powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na kierunek fizjoterapia, pielęgniarstwo i terapia zajęciowa na rok akademicki 2017/2018

Pismo Okólne nr 6 z dnia 10.05.2017  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na kierunek fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018

Pismo Okólne nr 7 z dnia 12.06.2017  w sprawie: powołania komisji wewnętrznej do oceny wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Pismo Okólne nr 8 z dnia 13.06.2017  w sprawie: zatwierdzenia nowego wzoru suplementu

Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego nr 8 z dnia 13.06.2017 - Suplement do Dyplomu

Pismo Okólne nr 9 z dnia 14.06.2017  w sprawie: wysokości wynagrodzenia dla promotora

Pismo Okólne nr 10 z dnia 1 lipca 2017  w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018

Pismo Okólne nr 11 z dnia 3.07.2017  w sprawie: powołania opiekuna pierwszego rocznika studiów na kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo i terapia zajęciowa

Pismo Okólne nr 12 z dnia 4.09.2017  w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej na studiach doktoranckich (III stopnia) w roku akademickim 2017/2018

Pismo Okólne nr 13 z dnia 11.09.2017  w sprawie: organizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Rehabilitacji w roku akademickim 2017/2018

Pismo Okólne nr 14 z dnia 12.09.2017 w sprawie: zatwierdzenia składu Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji

Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego nr 14 z dnia 12.09.2017 - Wydziałowa Komisja Jakości Programów Kształcenia

Pismo Okólne nr 15 z dnia 2.10.2017 w sprawie: powołania opiekuna trzeciego rocznika studiów na kierunku fizjoterapia

Pismo Okólne nr 16 z dnia 12.10.2017 w sprawie: dziesiątej edycji Podyplomowych Studiów Relaksacja i Joga SP 97 REH/2017/2018

Pismo Okólne nr 17 z dnia 12.10.2017 w sprawie:powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Pismo Okólne nr 18 z dnia15.12.2017 w sprawie: powołania komisji wewnętrznej do oceny wniosku dr Anny Cabak o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

2016

Aneks nr 1 z dnia 1.03.2016 do Pisma Okólnego nr 8 z dnia 25.09.2015 - w sprawie Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Pismo Okólne nr 1 z dnia 10.03.2016 - W sprawie: siódmej edycji Podyplomowych studiów Relaksacja i Joga

Pismo Okólne nr 2 z dnia 21.04.2016 - W sprawie: zmian w Wydziałowym Systemie zapewnienia Jakości kształcenia na Wydziale Rehabilitacji

Pismo Okólne nr 3 z dnia 12.04.2016 - w sprawie przyjęcia regulaminu kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) realizowanych na kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego nr 3 z dnia 12.04.2016 - Regulamin kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) realizowanych na kierunku pielęgniarstwo

Aneks nr 1 z dnia 10.05.2016 do Pisma Okólnego nr 5 z dnia 1.07.2015 - w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2015/2016

Pismo Okólne nr 4 z dnia 10.05.2016 -  w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na kierunek fizjoterapia, pielęgniarstwo i terapia zajęciowa na rok akademicki 2016/2017

Pismo Okólne nr 5 z dnia 10.05.2016  -  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na kierunek fizjoterapia w roku akademickim 2016/2017

Pismo Okólne nr 6 z dnia 27.06.2016 - w sprawie wysokości wynagrodzenia dla promotora

Pismo Okólne nr 7 z dnia 28.06.2016 - w sprawie upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Pismo Okólne nr 8 z dnia 1.07.2016 - w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017

Pismo Okólne nr 9  z dnia 1.07.2016 - w sprawie zatwierdzenia dziennika i organizacji praktyk dla studentów I i II stopnia kierunku fizjoterapia

Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego nr 9 z dnia 1.07.2016 - Dziennik praktyk studenckich Wydział Rehabilitacji kierunek Fizjoterapia studia I stopnia

Załącznik nr 2 do Pisma Okólnego nr 9 z dnia 1.07.2016 - Dziennik praktyk studenckich Wydział Rehabilitacji kierunek Fizjoterapia studia II stopnia

Załącznik nr 3 do Pisma Okólnego nr 9 z dnia 1.07.2016 - Plany studiów Wydział Rehabilitacji kierunek Fizjoterapia od r.a. 2016

Pismo Okólne nr 10 z dnia 13.09.2016 - w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych

Pismo Okólne nr 11 z dnia 11.10.2016 - w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji

Pismo Okólne nr 12 z dnia 20.10.2016 - w sprawie ósmej edycji Podyplomowych Studiów Relaksacja i Joga SP 91 REH/2016/2017

Pismo Okólne nr 13 z dnia 21.10.2016 - w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Pismo Okólne nr 14 z dnia 5.12.2016 - w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych

Pismo Okólne nr 15 z dni 14.12.2016 - w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji

Załacznik nr 1 do Pisma Okólnego nr 15 z dni 14.12.2016 - Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia  Wydział Rehabilitacji

Pismo Okólne nr 16 z dnia 14.12.2016 - w sprawie zatwierdzenia dziennika i organizacji praktyk dla studentów I stopnia kierunku terapia zajęciowa

Załacznik nr 1 do Pisma Okólnego nr 16 z dnia 14.12.2016 - Dziennik praktyk studenckich Wydział Rehabilitacji kierunek terapia zajęciowa studia I stopnia

2015

Pismo Okólne nr 1 z dnia 9.03.2015 - w sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego dla studentów studiów
I stopnia

Pismo Okólne nr 2 z dnia 5.05.2015  - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Pismo Okólne nr 3 z dnia 5.05.2015 - Komisja egzaminacyjna na kierunek Fizjoterapia

Pismo Okólne nr 4 z dnia 22.06.2015 - Procedury związane z ERASMUS+

Pismo Okólne nr 5 z dnia 1.07.2015 - Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2015/2016

Pismo Okólne nr 6 z dnia 2.07.2015 - Organizacji egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I stopnia
na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2014/2015

Pismo Okólne nr 7 z dnia 2.07.2015 - W sprawie: wysokości wynagrodzenia dla promotora

Pismo Okólne nr 8 z dnia 25.09.2015 - Powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Pismo Okólne nr 9 z dnia 13.10.2015 - Powołanie Wydziałowej Komisji ds. weryfikacji efektów kształcenia

Pismo Okólne nr 10 z dnia 10.11.2015 - Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020

Pismo Okólne nr 11 z dnia 13.11.2015 - W sprawie: organizacji studenckich praktyk zawodowych

Pismo Okólne nr 12 z dnia 19.11.2015 - W sprawie: szóstej edycji Podyplomowych Studiów Relaksacja i Joga

Pismo Okólne nr 13 z dnia 8.12.2015 -W sprawie: zmian w Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości
Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji

2014

Pismo Okólne nr 9 z dnia 22.09.2014 - Organizacja SPZ

Pismo Okólne nr 10 z dnia 9.10.2014  - powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Pismo Okólne nr 11 z dnia 9.12.2014 - powołanie Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia