Oferta edukacyjna

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Od 1 października 2017 roku studia na kierunku FIZJOTERAPIA przyjęły formę jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Oznacza to, że w kształceniu nie ma już pośredniego poziomu - licencjata fizjoterapii.

  • jednolite 5-letnie studia magisterskie
  • stacjonarne trzyletnie studia Iº (licencjackie);
  • stacjonarne uzupełniające studia IIº (magisterskie).

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

  • stacjonarne trzyletnie studia Iº (licencjackie);
  • stacjonarne IIº (magisterskie).

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

  • stacjonarne trzyletnie studia Iº (licencjackie);