Regulaminy i inne przepisy prawne


Regulamin studiów doktoranckich (III°)

Uchwała Nr 48/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Pomoc materialna dla doktorantów

Zarządzenie Nr 29/2014/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w załączniku (Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz wzór sprawozdania rocznego uczestnika studiów doktoranckich) do zarządzenia nr 76/2012/2013

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2014/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. (Sprawozdanie roczne uczestnika studiów doktoranckich - nowy wzór)

Zarządzenie Nr 76/2012/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (załącznik do Zarządzenia Nr 76/2012/2013)

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich

Kodeks Etyki Doktoranta

Zobacz także