Regulaminy i inne przepisy prawne


Regulamin studiów doktoranckich (III°)

Uchwała Nr 48/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Pomoc materialna dla doktorantów

Zarządzenie Nr 49/2017/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2017/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. - Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, wzór sprawozdania rocznego uczestnika studiów doktoranckich

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich

Kodeks Etyki Doktoranta

Zobacz także