Podsumowanie XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych  z cyklu: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu:

,,Wychowanie przez sport w rodzinie i grupach społecznych, w tym w środowisku akademickim”

Relacja wydarzenia

W dniach 16 - 17  listopada 2017 r. odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych organizowana w cyklu ,,Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu”. Myślą przewodnią konferencji było Wychowanie przez sport w rodzinie i grupach społecznych, w tym w środowisku akademickim. W konferencji zaznaczono ważne rocznice: 150-lecie urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego (5 XII 1867) i  150. rocznicę sportu polskiego, ,,Sokół” Lwów (1867).

Organizatorzy konferencji to Zakład Pedagogiki i Psychologii Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska, Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce, Dzielnica Bielany m.st. Warszawy przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Patronat honorowy sprawowali Rektor AWF dr. hab. Andrzej Mastalerz prof. AWF, Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, Prezes PAOl prof. dr hab. Józef Lipiec, Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Tomasz Mencina.

Dwudniowe obrady odbyły się w sali PKOl oraz w AWF przy ul. Marymonckiej 34. W obradach uczestniczyło ponad 100 osób. Wygłoszono 31 referatów opracowanych przez 57. autorów.

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń na temat sportu jako zjawiska społecznego i wytworu kulturowego. Gromadzenie wiedzy teoretycznej i wyników badań empirycznych o sporcie jako środku wychowania w: rodzinie, grupach społecznych, w środowisku akademickim. Ukazanie sportu jako ważnego środka wzbogacania zdrowia pozytywnego i podwyższania jakości życia, w tym integracji rodziny, grup społecznych, lokalnych po społeczność globalną. Sport w budowaniu wspólnot społecznych i zapobieganiu zjawiskom patologii społecznej.

Uczestnicy konferencji reprezentowali 9 uniwersytetów, w tym 1 zagraniczny (Preszowski), 4 akademie wychowania fizycznego, 8 szkół wyższych niepublicznych, 2 instytuty badawcze, Klub Fair Play Słowackiego Komitetu Olimpijskiego. Udział wzięli profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy, magistrowie, doktoranci, lekarze, nauczyciele wychowania fizycznego i studenci.

Najważniejszym efektem Konferencji jest wydanie drukiem monografii pt. ,,Wychowanie przez sport w rodzinie i grupach społecznych, w tym w środowisku akademickim” (więcej nt. publikacji).

Wnioski z konferencji zostały przekazane do Ministerstwa Sportu i Turystki.

Zapraszamy do fotogalerii

data publikacji: 2017.12.18