2016/2017


Aneks nr 2 z dnia 21.07.2017 r. do Pisma okólnego nr 19 z dnia 19.04.2017 r.

Aneks nr 1 z dnia 05.07.2017 r. do Pisma okólnego nr 23 z dnia 26.06.2017 r.

Pismo okólne nr 24 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie opłaty czesnego za studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Pismo okólne nr 23 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia obozów letnich dla studentów 1 roku, studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: wychowanie fizyczne oraz sport

Pismo okólne nr 22 z dnia 19.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia obozu letniego dla studentów 1 roku kierunku wychowanie fizyczne, studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Aneks nr 1 z dnia 19.06.2017 r. do Pisma okólnego nr 20 z dnia 12.05.2017 r.

Aneks nr 1 z dnia 06.06.2017 r. do Pisma okólnego nr 19 z dnia 19.04.2017 r.

Pismo okólne nr 21 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie zasad organizacji specjalizacji realizowanych na kierunkach wychowanie fizyczne oraz sport, studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Pismo okólne nr 20 z dnia 12.05.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych, komisji weryfikacji osiągnięć sportowych oraz komisji egzaminacyjnych na okres rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 dla kierunku wychowanie fizyczne i dla kierunku sport

Pismo okólne nr 19 z dnia 19.04.2017 r. w sprawie przeprowadzenia obozu wędrownego dla studentów 1 roku II° studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne

Aneks nr 1 z dnia 10.04.2017 r. do Pisma okólnego nr 1 z dnia 15.09.2016 r.

Pismo okólne nr 18 z dnia 25.01.2017 r. w sprawie powołania opiekunów studentów, którym przyznano ITS lub IPS w roku akademickim 2016/2017

Aneks nr 2 z dnia 18.01.2017 r. do Pisma okólnego nr 4 z dnia 30.09.2016 r.

Pismo okólne nr 17 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie obozu specjalizacji na stopień instruktora rekreacji ruchowej AWF z narciarstwa zjazdowego powszechnego dla studentów 3 roku I° i  1 roku II° kierunku WF studia niestacjonarne

Pismo okólne nr 16 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie obozu specjalizacji na stopień instruktora sportu AWF z narciarstwa alpejskiego dla studentów I⁰ i II⁰ studiów stacjonarnych kierunków WF i Sport

Pismo okólne nr 15 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie obozu specjalizacji na stopień instruktora sportu ze snowboardu dla studentów 3 roku studiów stacjonarnych I° kierunków: WF i Sport

Pismo okólne nr 14 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia obozu zimowego dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku WF oraz dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Sport

Pismo okólne nr 13 z dnia 09.01.2017 r. w sprawie bieżącej oceny nauczycieli akademickich (hospitacji zajęć dydaktycznych)

Pismo okólne nr 12 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia obozu zimowego dla studentów II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia - kierunku WF oraz studentów z grupy Erasmus

Pismo okólne nr 11 z dnia 05.12.2016 r. w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych na kierunku WF i kierunku Sport, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz organizacji dodatkowych godzin dla studentów powtarzających zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce

Pismo okólne nr 10 z dnia 05.12.2016 r. w sprawie zasad i terminów egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku WF i kierunku Sport, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

Aneks nr 1 z dnia 03.11.2016 r. do Pisma okólnego nr 4 z dnia 30.09.2016 r.

Pismo okólne nr 9 z dnia 03.11.2016 r. w sprawie powołania Podyplomowych Studiów Psychologii Sportu nr SP 94 WF/2016/2017

Pismo okólne nr 8 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie powołania Podyplomowych Studiów Szkolne Wychowanie Fizyczne nr SP 95 WF/2016/2017

Pismo okólne nr 7 z dnia 24.10.2016 r. w sprawie określenia kosztów postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą, prowadzonego na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, obowiązujących w roku akademickim 2016/2017

Pismo okólne nr 6 z dnia 21.10.2016 r. w sprawie Podyplomowych Studiów ŻYWIENIE I WSPOMAGANIE DIETETYCZNE W SPORCIE nr SP  93 WF/2016/2017

Pismo okólne nr 5 z dnia 20.10.2016 r. w sprawie powołania kolejnej edycji Podyplomowych Studiów TRENER PERSONALNY nr SP 92 WF/2016/2017

Pismo okólne nr 4 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie organizacji i przebiegu studenckich praktyk pedagogicznych oraz sprawowania opieki dydaktycznej i odpłatności za tę opiekę dla osób (nauczycieli wf w szkołach) współpracujących z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz nauczycieli akademickich.

Aneks nr 1 z dnia 03.10.2016 r. do Pisma okólnego nr 2 z dnia 16.09.2016 r.

Pismo okólne nr 3 z dnia 16.09.2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów na rok akademicki 2016/2017

Pismo okólne nr 2 z dnia 16.09.2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz przekazania kompetencji

Pismo okólne nr 1 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017