Skład Rady Wydziału


Rada Wydziału Wychowania Fizycznego 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

na kadencję 2016-2020


Przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich:

Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński

Prof. dr hab. Jerzy Nowocień

Prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Prof. dr hab. Henryk Sozański

Prof. dr hab. Czesław Urbanik

Dr hab. Jan Gajewski prof. AWF

Dr hab. Marek Kruszewski prof. AWF

Dr hab. Andrzej Mastalerz prof. AWF

Dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF

Dr hab. Michał Lenartowicz prof. AWF

Dr hab. Jakub Adamczyk prof. AWF

Dr hab. Krzysztof Jankowski

Dr hab. Paweł Tomaszewski

Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich:

Dr Artur Kruszewski

Mgr Marcin Mielniczuk

Dr Edyta Sienkiewicz-Dianzenza

Dr Bogusław Słupczyński

Dr Michał Staniszewski

Dr Przemysław Zybko

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:

Mgr Beata Targosińska

Studenci i doktoranci:

Mgr Koperska Natalia

Monika Karwowska

Aleksandra Migas

Joanna Nowak

Dominika Trojanek

Piotr Wadecki