Skład Rady Wydziału


Rada Wydziału Wychowania Fizycznego 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

na kadencję 2016-2020


Przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich:
Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński
Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
Prof. dr hab.  Jerzy Nowocień
Prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk
Prof. dr hab. Henryk Sozański
Prof. dr hab. Czesław Urbanik

Dr hab.  Jan Gajewski prof. AWF
Dr hab.  Marek Kruszewski prof. AWF
Dr hab.  Andrzej Mastalerz prof. AWF
Dr hab.  Krzysztof Perkowski prof. AWF
Dr hab. Michał Lenartowicz prof. AWF
Dr hab. Jakub Adamczyk prof. AWF
Dr hab. Krzysztof Jankowski

Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich:

Dr Artur Kruszewski
Mgr Marcin Mielniczuk
Dr Edyta Sienkiewicz-Dianzenza
Dr Bogusław Słupczyński

Dr Michał Staniszewski
Dr Paweł Tomaszewski
Dr Przemysław Zybko

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:
Mgr Beata Targosińska

Studenci i doktoranci:

Mgr Koperska Natalia

Monika Karwowska

Aleksandra Migas

Joanna Nowak

Dominika Trojanek

Piotr Wadecki