Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu


XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 15-16.11.2018

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Polski Komitet Olimpijski

Polska Akademia Olimpijska

Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce

Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

mają zaszczyt zaprosić na

XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową

Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu:

"Sport i olimpizm w polskiej tradycji i edukacji społecznej (rodzina-szkoła-środowisko)"

– w stulecie Niepodległości Polski –

pod patronatem

Rektora AWF dr. hab. Andrzeja Mastalerza prof. AWF,

Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, Prezesa PAOl prof. dr. hab. Józefa Lipca,

Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Tomasza Menciny,

Miejsce: Centrum Olimpijskie PKOl, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa

Termin konferencji: 15 - 16 listopada 2018 r.

Kontakt:

Zakład Pedagogiki i Psychologii, AWF w Warszawie

tel. (22) 834 04 31 wew. 531 lub tel. bezp. (22) 834 10 97

e-mail: pedagogika@awf.edu.pl

KOMITET NAUKOWYKOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Jerzy NOWOCIEŃ – przewodniczący

Doc. dr Krzysztof ZUCHORA – sekretarz

Prof. dr hab. Zbigniew DZIUBIŃSKI

Doc. dr Kajetan HĄDZELEK

Prof. dr hab. Krzysztof KLUKOWSKI

Prof. dr hab. Andrzej KOSMOL

Dr hab. Ewa KOZDROŃ prof. AWF

Prof. dr hab. Józef LIPIEC

Prof. dr hab. Tadeusz MASZCZAK

Dr hab. Bartosz MOLIK prof. AWF

Dr hab. Krzysztof PERKOWSKI prof. AWF

Prof. dr hab. Dmytro POLISZCZUK

Prof. dr hab. Henryk SOZAŃSKI

Dr Elżbieta OLSZEWSKA– przewodnicząca

Mgr Anna GODLEWSKA – sekretarz

Dr Marcin CZECHOWSKI

Dr Jolanta DERBICH

Dr Katarzyna PŁOSZAJ

Mgr Łukasz BOROWY

Program

Podsumowanie XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej


XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 16-17.11.2017

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Polski Komitet Olimpijski

Polska Akademia Olimpijska

Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"

Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

mają zaszczyt zaprosić na

XIII Ogólnopolską Konferencję Naukową

Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu:

"Wychowanie fizyczne przez sport w rodzinie i grupach społecznych"

pod patronatem

Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, Prezesa PAOl prof. dr. hab. Józefa Lipca,

Rektora AWF dr. hab. Andrzeja Mastalerza prof. AWF,

Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Tomasza Menciny,

z udziałem Ministerstwa Sportu i Turystyki

Miejsce: Centrum Olimpijskie PKOl, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa

Termin konferencji: 16 - 17 listopada 2017 r.

Kontakt:

Zakład Pedagogiki i Psychologii, AWF w Warszawie

tel. (22) 834 04 31 wew. 531 lub tel. bezp. (22) 834 10 97

e-mail: pedagogika@awf.edu.pl

Komunikat nr 1

Karta zgłoszenia

Program

Podsumowanie XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej


XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 17-18.11.2016

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Polski Komitet Olimpijski

Polska Akademia Olimpijska

Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"

Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

mają zaszczyt zaprosić

na

XII Ogólnopolską Konferencję Naukową

Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu

Sport i olimpizm w edukacji dzieci i młodzieży

– polskie tradycje i nowoczesne tendencje

pod patronatem

Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, Prezesa PAOl prof. dr. hab. Józefa Lipca,

Rektora AWF dr. hab. Andrzeja Mastalerza prof. AWF, Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Tomasza Menciny,

z udziałem Ministerstwa Sportu i Turystyki

Miejsce, termin: Centrum Olimpijskie PKOl, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, 17-18 listopada 2016 r.

Kontakt:

Zakład Pedagogiki i Psychologii, AWF w Warszawie

tel. (22) 834 04 31 wew. 531 lub tel. bezp. (22) 834 10 97

e-mail: pedagogika@awf.edu.pl

Program

Zapraszamy do fotogalerii


XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 19-20.11.2015

Katedra Teorii Wychowania Fizycznego i Pedagogiki 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,

Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska,

Fundacja ,,Centrum Edukacji Olimpijskiej",

Dzielnica Bielany Miasta Stołecznego Warszawy

organizują

XI Ogólnopolską Konferencję Naukową z udziałem gości zagranicznych

w cyklu Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu - 

Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich.

Konferencja odbędzie się 19-20 listopada 2015 roku w Warszawie.

Tegoroczna Konferencja dedykowana jest Profesorowi dr. hab. Tadeuszowi Maszczakowi 

w 55-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i 25-lecie nadania tytułu naukowego profesora.

HONOROWY PATRONAT:

Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki

Prezes PAOl prof. dr hab. Józef Lipiec

Rektor AWF w Warszawie dr hab. Andrzej Mastalerz prof. AWF

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Tomasz Mencina

MIEJSCE: 

Centrum Olimpijskie, Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34

KONTAKT: 

Zakład Pedagogiki, AWF w Warszawie

tel. (22) 834 04 31 wew. 531 lub tel. bezp. (22) 834 10 97

pedagogika@awf.edu.pl

PROGRAM: pobierz

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wydarzenia.


X Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 20-21.11.2014

W dniach 20-21.11.2014r. w Centrum Edukacji Olimpijskiej i w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. ,,Wychowanie fizyczne i sport jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji". Organizatorami Konferencji byli: Katedra Teorii Wychowania Fizycznego i Pedagogiki Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja ,,Centrum Edukacji Olimpijskiej" i Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Konferencja odbyła się w roku ważnych dla naszego środowiska jubileuszy:

-  w 85. rocznicę Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

-  w 95. rocznicę Polskiego Komitetu Olimpijskiego

- w 30. rocznicę Polskiej Akademii Olimpijskiej

Konferencja ma swoją historię i cieszy się zainteresowaniem środowiska naukowego i sportowego. Sport ukazano jako dobro społeczne i prawo człowieka wyrażające się zapewnieniem dostępu do niego wszystkim; dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i starym.

Dziesiąta konferencja naukowa skłania do przemyśleń, do spojrzenia w przeszłość, ale także do refleksji nad współczesnością i perspektywą jutra. W pierwszej kolejności nasuwają się myśli o cel i zasadność całego przedsięwzięcia. Żywiliśmy i nadal żywimy nadzieję na wzbogacenie nauk o kulturze fizycznej. Wyrażamy również nadzieję, że nasz wspólny dorobek może korzystnie wpływać na pożądane zmiany w oświacie, na wszystkich etapach edukacyjnych, w tym także na kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów sportowych, instruktorów rekreacji fizycznej i fizjoterapeutów. Dążeniem naszym było i jest poszukiwanie wartości edukacyjnych w sporcie, olimpizmie i ruchu olimpijskim odpowiadającym tendencjom kulturowym oraz wyzwaniom społeczeństwa wiedzy.

Starano się przekazywać wartości uniwersalne w ruchu olimpijskim, który jest otwarty dla wszystkich ludzi. Jest on nie tylko źródłem wartości edukacyjnych , ale również drogą do dialogu społecznego i zrozumienia samego siebie w przestrzeni nowoczesnej kultury.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

Dr hab. Jerzy Nowocień prof. AWF

Zapraszamy do fotogalerii