2014/2015


Pismo okólne nr 23 z dnia 01.07.2015 r.  w  sprawie opłaty czesnego za studia niestacjonarne I° i II° w roku akademickim 2015/2016


Pismo okólne nr 22 z dnia 19.06.2015 r.  w  sprawie przeprowadzenia obozów letnich dla studentów I roku, studiów stacjonarnych I° kierunków: Wychowanie Fizyczne oraz Sport


Pismo okólne nr 21 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie przeprowadzenia obozu letniego dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I° kierunku Wychowanie Fizyczne


Pismo okólne nr 20 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na okres rekrutacji w roku akademickim 2015/2016 dla kierunku Wychowanie fizyczne i Sport


Pismo okólne nr 19 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie przeprowadzenia obozu wędrownego dla studentów I. roku II° studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne


Pismo okólne nr 18 z dnia 07.04.2015 r.  w sprawie powołania kolejnej edycji Podyplomowych Studiów Psychologii Sportu nr SP 85 WF/2014/2015


Pismo okólne nr 17 z dnia 09.02.2015 r. w sprawie zasad i terminów egzaminów licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2014/2015


Pismo okólne nr 16 z dnia 14.01.2015 r. w sprawie obozu specjalizacji na stopień instruktora sportu z narciarstwa alpejskiego AWF dla studentów I°i II° kierunku Wychowanie Fizyczne i Sport


Pismo okólne nr 15 z dnia 14.01.2015 r. w sprawie obozu specjalizacji na stopień instruktora sportu ze snowboardu dla studentów III roku studiów I° kierunku Wychowanie Fizyczne


Pismo okólne nr 14 z dnia 09.01.2015 r. w sprawie przeprowadzenia obozu zimowego dla studentów II roku studiów stacjonarnych Iº kierunku Wychowanie Fizyczne oraz dla studentów II roku studiów stacjonarnych Iº kierunku Sport


Pismo okólne nr 13 z dnia 09.01.2015 r. w sprawie przeprowadzenia obozu zimowego dla studentów II roku studiów niestacjonarnych Iº, kierunku Wychowanie Fizyczne


Aneks nr 3 z dnia 18.12.2014 r. do Pisma okólnego Nr 1 z dnia 15.09.2014 r.


Pismo okólne nr 12 z dnia 15.12.2014 r. w sprawie: powierzenia obowiązku redaktora naukowego Kwartalnika „Wychowanie Fizyczne i Sport" dr hab. Elżbiecie Hübner-Woźniak prof. AWF


Pismo okólne nr 11 z dnia 15.12.2014 r. w sprawie odwołania dr. hab. Andrzeja Wiśniewskiego prof. AWF z funkcji redaktora naukowego Kwartalnika „Wychowanie Fizyczne i Sport"


Pismo okólne nr 10 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie obowiązującej dokumentacji elektronicznej niezbędnej przy egzaminie licencjackim i magisterskim


Pismo okólne nr 9 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego


Pismo okólne nr 8 z dnia 01.12.2014 r. w sprawie opłaty czesnego za studia niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015, semestr letni


Pismo okólne nr 7 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie prowadzenia Kursu Instruktora Sportu w Piłce Siatkowej (część specjalistyczna) nr K 138 WF/2014/2015, na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa


Pismo okólne nr 6 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie wysokości opłat  za powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników  w nauce (wpis warunkowy) oraz przedmiotów stanowiących różnice programowe


Pismo okólne nr 5 z dnia 23.10.2014 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej


Aneks nr 2 z dnia 16.10.2014 r. do Pisma okólnego Nr 1 w sprawie wydłużenia semestru I na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne


Pismo okólne nr 4 z dnia 06.10.2014 r. w sprawie trybu organizacji specjalizacji realizowanych na kierunkach wychowanie fizyczne oraz sport studiów stacjonarnych i niestacjonarnych


Pismo okólne nr 3 z dnia 03.10.2014 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej


Aneks nr 1 z dnia 16.09.2014 r. do Pisma okólnego nr 1 z dn. 15.09.2014 r.


Pismo okólne nr 2 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015


Pismo okólne nr 1A z dnia 15.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu praktyk pedagogicznych w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

Pismo okólne nr 1 z dnia 15.09.2014 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2014/2015