Warsztaty Antropologiczne


XVII Warsztaty Antropologiczne im. Janusza Charzewskiego - 07.12.2018

Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

oraz Komitet Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk

zapraszają do udziału w XVII Warsztatach Antropologicznych im. Janusza Charzewskiego

pt. „Mineralizacja tkanki kostnej i jej uwarunkowania w różnych etapach ontogenezy”

Warsztaty odbędą się 7 grudnia br. o godz. 11:00 w Auli im. Profesora Zygmunta Gilewicza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34.

Kontakt: e-mail: elzbieta.kesicka@awf.edu.pl lub tel. 00 48 22 834 89 40

Komunikat 1

Komunikat 2 - Program

Informacje dotyczące przetwarzania przez AWF w Warszawie danych osobowych


XVI Warsztaty Antropologiczne im. Profesora Janusza Charzewskiego - 05.12.2014

Zapraszamy
5 grudnia 2014r., w godz. 11.00-16.00 (piątek)
do Auli Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
na XVI WARSZTATY ANTROPOLOGICZNE
im. Profesora Janusza Charzewskiego
pt.: Okres perinatalny i jego wpływ na rozwój
w okresie postnatalnym.
Metody badań, wyniki, interpretacja.

Organizator:
Zakład Antropologii
i Promocji Zdrowia
Katedra Nauk Biomedycznych

Współorganizator:
Komitet Antropologii
Polskiej Akademii Nauk

Sponsorzy:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Komitet Antropologii Polskiej Akademii Nauk
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Komitet organizacyjny:
1.Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska - przewodnicząca
2.Dr hab. prof. AWF Elżbieta Hűbner-Woźniak - wiceprzewodnicząca

Członkowie:
Dr Anna Pastuszak
Dr Joanna Lewandowska
Dr Beata Wojtyczek

Sekretarz: Elżbieta Kęsicka

Zaproszenie i program