Studenckie Koła Naukowe


Studenckie Koła Naukowe przy Wydziale Wychowania Fizycznego
w roku akademickim 2018/2019

SKN Młodych Antropologów przy Zakładzie Antropologii i Promocji Zdrowia

Opiekun: dr Anna Kopiczko

Członkowie: 10 osób


SKN Socjologii przy Zakładzie Filozofii i Socjologii

Program działalności koła obejmuje społeczno-kulturowe aspekty wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej.

Opiekun: dr Michał Jasny

Członkowie: 5 osób


SKN "Pedagogiczny Krąg" przy Zakładzie Pedagogiki i Psychologii

Opiekun: dr Jolanta Derbich

Przewodnicząca: Paulina Kaftanowicz

Członkowie: 8 osób


SKN Fizjologii przy Zakładzie Fizjologii i Medycyny Sportowej

Opiekun: prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk, tel. wew. 401

Przewodniczący: Robert Słomka

Członkowie: 15 osób

Program działalności Koła Naukowego:
1. Zapoznanie się z metodami badań wydolności fizycznej
2. Przeprowadzenie badań w pracowni Zakładu
3. Przygotowanie i kwalifikacje prac do konferencji
4. Prezentacja prac na posiedzeniach koła naukowego
5. Udział w konferencjach.


SKN  Gimnastyki i Sportu dla Wszystkich przy Zakładzie Gimnastyki, Sportów Walki i Podnoszenia Ciężarów

Program działalności koła obejmuje zagadnienia z zakresu sportu dla wszystkich i sportu wyczynowego.

Opiekun: dr Tatiana Poliszczuk (tel. wew. 373 lub 485)

Przewodnicząca: Agata Szczerba

Członkowie: 9

Program działalności Koła Naukowego:
1. Zapoznanie się z metodami badań
2. Przeprowadzenie badań w pracowni  Zakładu
3. Udział w konferencjach naukowych.


Studenckie Koła Naukowe przy Wydziale Wychowania Fizycznego
w roku akademickim 2017/2018

SKN Młodych Antropologów przy Zakładzie Antropologii i Promocji Zdrowia

Opiekun: dr Anna Kopiczko

Członkowie: 10 osób


SKN Socjologii przy Zakładzie Filozofii i Socjologii

Program działalności koła obejmuje społeczno-kulturowe aspekty wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej.

Opiekun: dr Michał Jasny

Członkowie: 10 osób


SKN "Pedagogiczny Krąg" przy Zakładzie Pedagogiki i Psychologii

Opiekun: dr Jolanta Derbich

Przewodnicząca: Paulina Kaftanowicz

Członkowie: 9 osób


SKN Fizjologii przy Zakładzie Fizjologii i Medycyny Sportowej

Opiekun: prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk, tel. wew. 263

Przewodniczący: Robert Słomka

Członkowie: 12 osób

Program działalności Koła Naukowego:
1. Zapoznanie się z metodami badań wydolności fizycznej
2. Przeprowadzenie badań w pracowni Zakładu
3. Przygotowanie i kwalifikacje prac do konferencji
4. Prezentacja prac na posiedzeniach koła naukowego
5. Udział w konferencjach.


SKN Sportów Indywidualnych i Zespołowych przy Zakładzie Lekkoatletyki i Gier Sportowych

Opiekun: dr Bogusław Słupczyński

Przewodniczący: Piotr Podsędek

Członkowie: 9 osób

Program działalności Koła Naukowego obejmuje analizę treści i efektów obciążeń treningowych i startowych, analizę podejmowania decyzji przez sędziów oraz analizę efektów treningów przerywanych wykonywanych na cykloergometrze.


SKN  Gimnastyki i Sportu dla Wszystkich przy Zakładzie Gimnastyki, Sportów Walki i Podnoszenia Ciężarów

Program działalności koła obejmuje zagadnienia z zakresu sportu dla wszystkich i sportu wyczynowego.

Opiekun: dr Tatiana Poliszczuk (tel. wew. 737)

Przewodnicząca: Wiktoria Rudnik

Członkowie: 11

Program działalności Koła Naukowego:
1. Zapoznanie się z metodami badań
2. Przeprowadzenie badań w pracowni  Zakładu
3. Udział w konferencjach naukowych.


SKN Neurokognitywistyka w sporcie przy Międzywydziałowym Laboratorium Neuropsychofizjologii

Opiekun: dr Mirosław Mikicin

Przewodniczący: Marta Szczypińska

Członkowie: 12


Studenckie Koła Naukowe przy Wydziale Wychowania Fizycznego
w roku akademickim 2016/2017

SKN Zarządzania obiektami sportowymi przy Zakładzie Organizacji i Historii Kultury Fizycznej

Opiekun: dr Monika Piątkowska, mgr Tadeusz Brach

Członkowie: 11 osób


SKN Młodych Antropologów przy Zakładzie Antropologii i Promocji Zdrowia

Opiekun: dr Anna Kopiczko

Członkowie: 15 osób


SKN Socjologii przy Zakładzie Filozofii i Socjologii

Program działalności koła obejmuje społeczno-kulturowe aspekty wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej.

Opiekun: prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński

Członkowie: 16 osób


SKN "Pedagogiczny Krąg" przy Zakładzie Pedagogiki i Psychologii

Opiekun: dr Jolanta Derbich

Przewodnicząca: Karolina Pakuła

Członkowie: 7 osób


SKN "Nucleus" przy Zakładzie Anatomii i Biomechaniki

Opiekun: mgr Karol Wałowski

Członkowie: 7 osób

Program działalności Koła Naukowego: nauka i doskonalenie przez studentów technik pomiarowych z zakresu antropologii i biomechaniki oraz udział w konferencjach naukowych i publikowanie artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.


SKN Biomechaniki przy Zakładzie Anatomii i Biomechaniki

Opiekun: dr Dagmara Iwańska

Przewodnicząca: Katarzyna Burek

Członkowie: 8 osoby

Program działalności koła: kinematograficzna analiza techniki ruchu, ocena poziomu cech fizycznych u zawodników różnych dyscyplin sportowych, obciążenia w treningu sportowym, zależności pomiędzy cechami fizycznymi a budową ciała i techniką ruchu.


SKN Fizjologii przy Zakładzie Fizjologii i Medycyny Sportowej

Opiekun: prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk, tel. wew. 263

Przewodnicząca: Aleksandra Kluczka

Członkowie: 14 osób

Program działalności Koła Naukowego:
1. Zapoznanie się z metodami badań wydolności fizycznej
2. Przeprowadzenie badań w pracowni Zakładu
3. Przygotowanie i kwalifikacje prac do konferencji
4. Prezentacja prac na posiedzeniach koła naukowego
5. Udział w konferencjach.


SKN Sportów Indywidualnych i Zespołowych przy Zakładzie Lekkoatletyki i Gier Sportowych

Opiekun: dr Bogusław Słupczyński

Przewodniczący: mgr Paweł Krawczyk (studia doktoranckie)

Członkowie: 8 osób

Program działalności Koła Naukowego obejmuje analizę treści i efektów obciążeń treningowych i startowych, analizę podejmowania decyzji przez sędziów oraz analizę efektów treningów przerywanych wykonywanych na cykloergometrze.


Studenckie Koła Naukowe przy Wydziale Wychowania Fizycznego
w roku akademickim 2015/2016

SKN "Promocja Zdrowia" przy Zakładzie Antropologii i Promocji Zdrowia

Program działalności koła obejmuje zagadnienia z zakresu żywienia oraz innych zachowań zdrowotnych wybranych populacji związanych z szeroko pojętą kulturą fizyczną.

Opiekun: dr Beata Wojtyczek

Członkowie: 5 osób


SKN Młodych Antropologów przy Zakładzie Antropologii i Promocji Zdrowia

Program działalności koła obejmuje zagadnienia z zakresu antropologii sportowej i medycznej oraz auksologii.

Opiekun: mgr Anna Kopiczko

Członkowie: 12 osób


SKN Sportów Indywidualnych i Zespołowych przy Zakładzie Gier Sportowych i Zakładzie Lekkoatletyki

Opiekun: dr Bogusław Słupczyński - boguslaw.slupczynski@awf.edu.pl

Przewodniczący: mgr Paweł Krawczyk (studia doktoranckie)

Członkowie: 6 osób


SKN Socjologii

Program działalności koła obejmuje społeczno-kulturowe aspekty badań wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki.

Opiekun: prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński

Członkowie: 14 osób


SKN przy Zakładzie Fizjologii

Program działalności koła obejmuje fizjologiczne aspekty sportu i rekreacji.

Opiekun: prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk, tel. wew. 263

Przewodnicząca: Aleksandra Kluczka

Członkowie: 9 osób

Program działalności Koła Naukowego:
1. Zapoznanie się z metodami badań wydolności fizycznej
2. Przeprowadzenie badań w pracowni Zakładu
3. Przygotowanie i kwalifikacje prac do konferencji
4. Prezentacja prac na posiedzeniach koła
5. Udział w konferencjach.


SKN przy Zakładzie Gimnastyki i Sportu dla Wszystkich

Program działalności koła obejmuje zagadnienia z zakresu sportu dla wszystkich i sportu wyczynowego.

Opiekun: dr Tatiana Poliszczuk

Przewodnicząca: Maria Worosilak

Członkowie: 9

Program działalności Koła Naukowego:
1. Zapoznanie się z metodami badań
2. Przeprowadzenie badań w pracowni  Zakładu
3. Udział w konferencjach naukowych.


SKN "Pedagogiczny Krąg" przy Zakładzie Pedagogiki

Opiekun: dr Jolanta Derbich

Przewodnicząca: Karolina Pakuła

Członkowie: 7 osób


SKN "Nucleus" przy Zakładzie Anatomii

Opiekun: mgr Karol Wałowski

Członkowie: 11 osób

Program działalności Koła Naukowego:

1. Zapoznanie się z metodami badań prowadzonych w zakładzie

2. Przeprowadzenie badań w pracowni zakładu

3. Przygotowanie i kwalifikacje prac do konferencji

4. Prezentacja prac na posiedzeniach koła

5. Udział w konferencjach.


SKN "Od uzależnienia ku wolności" przy Zakładzie Psychologii

Program działalności koła obejmuje problematykę uzależnień, współuzależnienia oraz zagadnienia związane z syndromem DDD, w szczególności w odniesieniu do sportu i aktywności fizycznej.

Opiekun: dr Danuta Ługowska

Przewodnicząca: Aleksandra Jurgielewicz

Członkowie: 7


SKN Biomechaniki przy Zakładzie Biomechaniki

Opiekun: dr Dagmara Iwańska

Przewodnicząca: Alicja Buczkowska

Członkowie: 23 osoby


SKN "Trzymaj się prosto" przy Zakładzie TWF i Korektywy

Opiekun: dr Dorota Trzcińska

Członkowie: 7 osób


SKN Teorii Treningu przy Zakładzie Teorii Sportu

Opiekun: dr Jakub Adamczyk

Członkowie: 7 osób


SKN Miłośników Historii Kultury Fizycznej przy Zakładzie Organizacji i Historii Kultury Fizycznej

Opiekun: dr Barbara Pędraszewska-Sołtys

Członkowie: 5 osób