Komisje wydziałowe


Komisja ds. Budżetu i Finansów Wydziału

Przewodniczący: dr Andrzej Smoleń

Wydziałowa Komisja Nauki

Przewodniczący: dr hab. Jan Gajewski prof. AWF

Komisja ds. Awansów Profesorskich

Przewodniczący: prof. dr hab. Czesław Urbanik

Komisja ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród

Przewodniczący: prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński

Komisja ds. Oceny Prac Dyplomowych

Przewodniczący: dr hab. Marek Kruszewski prof. AWF

Komisja ds. Planów i Programów Studiów:

  • Kierunek wychowanie fizyczne:

Przewodnicząca: Dr Katarzyna Milde

  • Kierunek sport:

Przewodnicząca: Dr Iwona Maliszewska

Komisja ds. Sportu

Przewodniczący: dr Artur Kruszewski

Komisja ds. Jakości Kształcenia i Rozwoju Wydziału

Przewodniczący: dr hab. Jakub Adamczyk prof. AWF

Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Jankowski