Praktyki pedagogiczne


Kontakt:

Praktyki pedagogiczne

ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa


Kierownik praktyk dr Agnieszka Kurek-Paszczuk

Centrala tel. 22 834 04 31 wew. 244, 202 lub tel. bezp. 22 834 76 64


Sekretariat (pok. 361, łącznik nad filarami)

Specjalista Jolanta Wostal

Centrala tel. 22 834 04 31 wew. 202 lub tel. bezp. 22 834 76 64

e-mail: jolanta.wostal@awf.edu.pl

Zapraszamy studentów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00


Regulamin praktyk

Regulamin praktyk pedagogicznych


Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Realizacja praktyki psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu w roku akademickim 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

Czas trwania:

13 dni (65 godzin)

Termin realizacji:

02.03 - 20.04.2020

Termin złożenia dziennika praktyki:

do 24.04.2020

STUDIA NIESTACJONARNE

Czas trwania:

13 dni (65 godzin)

Termin złożenia dziennika praktyki:

do 24.04.2019


Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej

Realizacja praktyki psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej w roku akademickim 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

Czas trwania:

14 dni (70 godzin)

Termin realizacji:

27.04 - 09.06.2020

Termin złożenia dziennika praktyki:

do 12.06.2020

STUDIA NIESTACJONARNE

Czas trwania:

14 dni (70 godzin)

Termin złożenia dziennika praktyki:

do 12.06.2020


Praktyka wdrożeniowa w szkole podstawowej

Realizacja praktyki wdrożeniowej w roku akademickim 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

Czas trwania:

5 dni (30 godzin)

Termin realizacji:

16 - 20.09.2019

Termin złożenia dziennika praktyki:

do 25.09.2019

STUDIA NIESTACJONARNE

Czas trwania:

1 tydzień (30 godzin)

Termin złożenia dziennika praktyki:

do 02.12.2019


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przyjęcia studenta na praktykę: studia stacjonarne i niestacjonarne

Pismo przewodnie

Dziennik praktyki pedagogicznej (druk dwustronny, oprawa w szynę)


Praktyka w szkole podstawowej

Realizacja praktyki w roku akademickim 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

Czas trwania:

38 dni (150 godzin)

Termin realizacji:

01.10 - 27.11.2019

Dni wolne od zajęć:

15 i 31.10 oraz 12.11.2019

Termin złożenia dziennika praktyki:

do 02.12.2019

STUDIA NIESTACJONARNE

Czas trwania:

6 tygodni (150 godzin)

Termin złożenia dziennika praktyki:

do 02.12.2019


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przyjęcia studenta na praktykę: studia stacjonarne i niestacjonarne

Dziennik praktyki pedagogicznej (druk dwustronny, oprawa w szynę)


Praktyka w szkole ponadpodstawowej

Realizacja praktyki w roku akademickim 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

Czas trwania:

40 dni (200 godzin)

Termin realizacji:

16.03 - 28.05.2020

Termin złożenia dziennika praktyki:

do 03.06.2020

STUDIA NIESTACJONARNE

Czas trwania:

40 dni (200 godzin)

Termin złożenia dziennika praktyki:

do 03.06.2020


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przyjęcia studenta na praktykę: studia stacjonarne i niestacjonarne

Dziennik praktyki pedagogicznej (druk dwustronny, oprawa w szynę)