2015/2016


Aneks nr 4 z dnia 02.09.2016 r. do Pisma okólnego nr 13 z dnia 6.04.2016 r.

Pismo okólne nr 18 z dnia 19.07.2016 r. w sprawie opłaty czesnego za studia niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017

Aneks nr 1 z dnia 30.06.2016 r. do Pisma okólnego nr 15 z dnia 19.05.2016 r.

Aneks nr 3 z dnia 23.06.2016 r. do Pisma okólnego nr 13 z dnia 6.04.2016 r.

Pismo okólne nr 17 z dnia 17.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia obozów letnich dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I° kierunków: Wychowanie Fizyczne oraz Sport

Pismo okólne nr 16 z dnia 13.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia obozu letniego dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych II° kierunku Wychowanie Fizyczne

Aneks nr 2 z dnia 13.06.2016 r. do Pisma okólnego nr 13 z dnia 6.04.2016 r.

Aneks nr 1 z dnia 06.06.2016 r. do Pisma okólnego nr 13 z dnia 6.04.2016 r.

Pismo okólne nr 15 z dnia 19.05.2016 r. w sprawie przeprowadzenia obozu wędrownego dla studentów 1 roku II° studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne

Pismo okólne nr 14 z dnia 20.04.2016 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego

Pismo okólne nr 13 z dnia 6.04.2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych, komisji weryfikacji osiągnięć sportowych oraz komisji egzaminacyjnych na okres rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 dla kierunku wychowanie fizyczne i kierunku sport

Aneks nr 1 z dnia 18.03.2016 r. do Pisma okólnego nr 1 z dnia 15.09.2015 r.

Pismo okólne nr 12 z dnia 3.03.2016 r. w sprawie Kursu Trenera Piłki Ręcznej Kategorii B (K 143 WF/2015/2016)

Pismo okólne nr 11 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie zasady hospitacji zajęć dydaktycznych

Pismo okólne nr 10 z dnia 18.01.2016 r. w sprawie obozu specjalizacji na stopień instruktora sportu z narciarstwa alpejskiego AWF dla studentów Iº i IIº kierunku Wychowanie Fizyczne 

Pismo okólne nr 9 z dnia 18.01.2016 r. w sprawie obozu specjalizacji na stopień instruktora sportu ze snowboardu dla studentów III roku studiów Iº kierunków: Wychowanie Fizyczne i Sport

Pismo okólne nr 8 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia obozu zimowego dla studentów II roku studiów stacjonarnych Iº kierunku Wychowania Fizycznego oraz dla studentów II roku studiów stacjonarnych Io kierunku Sport 

Pismo okólne nr 7 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia obozu zimowego dla studentów II roku studiów niestacjonarnych Iº kierunku Wychowania Fizycznego oraz studentów z grupy Erasmus

Aneks nr 1 z dnia 20.11.2015 r. do Pisma okólnego nr 2 z dnia 5.10.2015 r.

Pismo okólne nr 6 z dnia 5.11.2015 r. w sprawie zasad i terminów egzaminów licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2015/2016  

Pismo okólne nr 5 z dnia 5.11.2015 r. w sprawie Podyplomowych Studiów ŻYWIENIE I WSPOMAGANIE DIETETYCZNE W SPORCIE, SP  87 WF/2015/2016

Pismo okólne nr 4 z dnia 27.10.2015 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

Pismo okólne nr 3 z dnia 26.10.2015 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów na rok akademicki 2015/2016

Pismo okólne nr 2 z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz przekazania kompetencji

Pismo okólne nr 1 z dnia 15.09.2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 (pobierz PDF)