2017-2018


Pismo okólne nr 26 z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na studiach doktoranckich (III stopnia) na rok akademicki 2018/2019

Pismo okólne nr 25 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia obozów letnich dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: wychowanie fizyczne oraz sport

Pismo okólne nr 24 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie rozłożenia na raty opłat za kształcenie w semestrze na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne w roku akademickim 2018/2019

Aneks nr 1 z dnia 19.06.2018 r. do Pisma okólnego nr 21 z dnia 16.05.2018 r.

Pismo okólne nr 23 z dnia 11.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia obozu letniego dla studentów 1 roku kierunku wychowanie fizyczne, studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Aneks nr 1 z dnia 04.06.2018 r. do Pisma okólnego nr 22 z dnia 25.05.2018 r.

Pismo okólne nr 22 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych, komisji weryfikacji osiągnięć sportowych oraz komisji egzaminacyjnych na okres rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 dla kierunku wychowanie fizyczne i dla kierunku sport

Pismo okólne nr 21 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie przeprowadzenia obozu wędrownego dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II° kierunku wychowanie fizyczne

Pismo okólne nr 20 z dnia 23.03.2018 r. w sprawie powołania kolejnej edycji Podyplomowych Studiów Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym nr SP 103 WF/2017/2018

Pismo okólne nr 19 z dnia 13.03.2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu praktyk zawodowych dla studentów kierunku wychowanie fizyczne i sport

Pismo okólne nr 18 z dnia 17.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia obozu specjalizacji na stopień instruktora sportu z narciarstwa alpejskiego studentów 3 roku studiów stacjonarnych I° kierunków: WF , Sport oraz 1 roku studiów II°

Pismo okólne nr 17 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia obozu specjalizacji na stopień instruktora sportu ze snowboardu dla studentów III r. studiów stacjonarnych I° kierunków: WF i Sport

Pismo okólne nr 16 z dnia 10.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia obozu zimowego dla studentów II roku studiów stacjonarnych Io kierunku WF oraz dla studentów II roku studiów stacjonarnych Io kierunku Sport

Pismo okólne nr 15 z dnia 10.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia obozu zimowego dla studentów II roku studiów niestacjonarnych Iº – kierunku WF oraz studentów z grupy Erasmus

Pismo okólne nr 14 z dnia 09.01.2018 r. w sprawie powołania kolejnej edycji Podyplomowych Studiów Psychologii Sportu nr SP 101 WF/2017/2018

Aneks nr 1 z dnia 04.01.2018 r. do Pisma okólnego nr 6 z dnia 16.10.2017 r.

Pismo okólne nr 13 z dnia 12.12.2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Uznawania Efektów Kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku WF i kierunku Sport, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Pismo okólne nr 12 z dnia 17.11.2017 r. w sprawie powołania I edycji Podyplomowych Studiów Trener Przygotowania Motorycznego nr SP 100 WF/2017/2018

Pismo okólne nr 11 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie Podyplomowych Studiów Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie nr SP 99 WF/2017/2018

Pismo okólne nr 10 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie powołania kolejnej edycji Podyplomowych Studiów Trener Personalny nr SP 98 WF/2017/2018

Pismo okólne nr 9 z dnia 02.11.2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków kierownika studenckich praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, kierunek SPORT i WF

Pismo okólne nr 8 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zasad i terminów egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku WF i kierunku Sport, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Pismo okólne nr 7 z dnia 25.10.2017 r. w sprawie powołania opiekunów studentów, którym przyznano ITS lub IPS w roku akademickim 2017/2018

Aneks nr 1 z dnia 20.10.2017 r. do Pisma okólnego nr 3 z dnia 20.09.2017 r.

Pismo okólne nr 6 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie organizacji i przebiegu studenckich praktyk pedagogicznych oraz sprawowania opieki dydaktycznej i odpłatności za tę opiekę dla osób (nauczycieli wf w szkołach) współpracujących z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz nauczycieli akademickich

Pismo okólne nr 5 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych na kierunku WF i kierunku Sport, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz organizacji dodatkowych godzin dla studentów powtarzających zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce

Pismo okólne nr 4 z dnia 06.10.2017 r. w sprawie określenia kosztów postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą, prowadzonego na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, obowiązujących w roku akademickim 2017/2018

Pismo okólne nr 3 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Pismo okólne nr 2 z dnia 19.09.2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień na rok akademicki 2017/2018

Pismo okólne nr 1 z dnia 15.09.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018